4ECO - Z energią w przyszłość!

4 ECO Sp. z o.o. to kielecki wykonawca usług z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jego odbiorcami są zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. W ubiegłym roku spółka została Laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International, zdobywając Złote Godło QI. W tym roku ubiega się ona o ten tytuł ponownie.

 

Rozmowa z Adrianem Obarskim, Prezesem Zarządu 4 ECO Sp. z o.o.

 

Co zmieniło się w firmie w stosunku do 2022 r.? Czy udało się zrealizować zeszłoroczne plany?

Największą i najpoważniejszą zmianą był zakup terenu, na którym będzie się znajdowała nowa siedziba firmy. Jej obszar obejmuje pow. 4,5 ha. Została już wybudowana pierwsza hala magazynowa, natomiast w lipcu tego roku planowane jest uruchomienie showroomu – nowoczesnego salonu, w którym zostanie zaprezentowana pełna oferta 4 ECO. O 30 proc. zwiększyło się też zatrudnienie w firmie.

 

4ECO 4

 

Konkurencja w branży OZE jest ogromna. Co wyróżnia Państwa na jej tle?

Posiadamy 55 oddziałów zlokalizowanych w całej Polsce, a naszą kadrę współtworzą wysoko wykwalifikowani pracownicy i to właśnie oni są tym  najcenniejszym kapitałem 4 ECO. Do dyspozycji naszych klientów mamy bowiem aż ponad  80 własnych ekip montażowych. Współpracujemy tylko ze znanymi i sprawdzonymi producentami, co gwarantuje najwyższą jakość usług.

 

Jakie procedury wdrożono w celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanych przez Państwa instalacji?

Przede wszystkim rozbudowaliśmy strukturę kompleksowej obsługi klienta o dział reklamacji oraz infolinię, dzięki czemu ma on możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie ze specjalistą OZE w dogodnym dla siebie terminie. Natomiast stały monitoring jakości gwarantuje wewnętrzny system CRM.

 

4ECO 1

 

Realizują Państwo różne działania na rzecz lokalnej społeczności. Proszę powiedzieć jakie?

Wspieramy kluby sportowe oraz inicjatywy społeczne i charytatywne. Jesteśmy głównym sponsorem klubów: Barlinek Industria Kielce, Korona Kielce, Górnik Zabrze oraz młodzieżowych klubów sportowych: Orlęta Kielce oraz 4 ECO Astra Piekoszów. Firma wielokrotnie brała też udział w akcjach wspierających dzieci z onkologicznymi problemami zdrowotnymi i będących w trudnej sytuacji rodzinnej, a także  dofinansowywała centra kultury.

 

Jakie plany ma 4 ECO na najbliższy czas?

W najbliższym okresie nasza spółka planuje dalszą rozbudowę swoich oddziałów na terenie całej Polski, chce też rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne. Początkowo naszą uwagę chcemy skupić na Grecji, Francji, Niemczech oraz USA. Planujemy też utrzymanie stałego wzrostu sprzedaży oraz poszerzenie portfolio o nowe usługi. Chcemy także wybudować kolejną halę na terenie naszej siedziby.

 

4ECO 2

 

Zobacz również

Szkolenia, kontrola, bezpieczeństwo

Salud Y Seguridad En La Trabaja

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy.

Niecałe 16% energii z OZE w Polsce – jak wypadamy na tle innych krajów?

Odnawialne źródła energii

Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6%. Czy jest to powód do dumy, czy raczej smutku? Jak wypadamy na tle innych krajów? Odpowiadając na te pytania, warto pamiętać, że w marcu 2023 r. Parlament wynegocjował z Radą wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE. Jak widać mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia.