Dlaczego warto uczestniczyć w Programie Najwyższa Jakość QI?

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ 

W PROGRAMIE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QI?

 

Ponieważ Najwyższa Jakość QI to:Zlota Perla 3

- Największy konkurs jakościowy w Polsce, aktywizujący firmy małe, średnie i duże oraz samorządy wokół idei zarządzania jakością.

- Patronaty Instytucji gwarantujących bezstronność (nie związanych z żadnym podmiotem gospodarczym) - tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

- Kapituła złożona z niezależnych ekspertów, gwarantująca obiektywność ocen.

- Godło QI - rozpoznawalny znak o długoletniej tradycji, kierujący czytelny przekaz do klientów i kontrahentów.

- Klub Liderów Jakości, spotykających się na corocznej konferencji oraz Gali finałowej programu.

- Możliwość doskonalenia swoich procedur związanych z jakością, wymiana wzajemnych doświadczeń, możliwość nawiązania współpracy.

- Szeroka promocja w mediach (prasa, telewizja, internet, social media).