Henryk Śniegocki,  Prezes Zarządu  Polski Rejestr Statków S.A.

MFW to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Europie. Projekty z nimi związane cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Według raportów międzynarodowych firm doradczych, realizacja projektów w Polsce może zapewnić ponad 75 tys. miejsc pracy i około 60 mld zł dodatkowego PKB.

 

Widząc zmieniające się warunki rynkowe i chcąc wykorzystać dobrą koniunkturę w branży offshore, niezależne towarzystwo klasyfikacyjne jakim jest Polski Rejestr Statków, angażuje swój potencjał techniczny oraz intelektualny, aby umacniać swoją obecność w tym segmencie działalności.

 

PRS sprawuje nadzory nad obiektami offshore od końca lat 70-tych. Pierwszym zrealizowanym projektem była samopodnośna platforma wiertnicza PETROBALTIC. Poszerzając stopniowo zakres objętych nadzorem urządzeń i systemów, obecnie firma nadzoruje nad znaczną częścią infrastruktury związanej z wydobyciem ropy i gazu spod dna morza. W oparciu o zebrane doświadczenia, prowadzi także aktywne działania w sferze rozwoju techniki podwodnej, angażując się w tym zakresie w projekty budowy nowych obiektów oraz niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji, ludzi, i ochronę środowiska morskiego.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz realizując misję zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego, PRS SA zaangażował się w przygotowanie stosownych wymagań technicznych dotyczących Morskich Farm Wiatrowych tworząc publikację PRS 130/P.

 

Publikacja ta obejmuje swoim zakresem cały cykl życia Morskich Farm Wiatrowych – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykacje, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i utylizacji. Zaadresowana jest do inwestorów, wykonawców, producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawców usług na rzecz MFW.

 

Program Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce stwarza niepowtarzalne szanse do rozwoju, m.in. krajowej branży żeglugowej oraz stoczniowej, poprzez utworzenie podmiotu (operatora, armatora), wspierającego local content w Polsce, który wykorzystując specjalistyczną flotę będzie w stanie świadczyć różnego rodzaju usługi na rzecz Morskich Farm Wiatrowych.

Wspomniane usługi swoim zakresem miałyby objąć szereg czynności poczynając od badań geologicznych i hydrologicznych, po których następują instalacje turbin i ich fundamentów a także kabli morskich oraz morskich podstacji transformatorowych. W dalszej kolejności specjalistyczne statki znajdują zatrudnienie w obsłudze i utrzymaniu MFW.

 

Po zakładanym okresie ich eksploatacji specjalistyczne statki są wykorzystywane do demontażu turbin i transportu na ląd w celu ich recyklingu lub utylizacji. Co jest szczególnie ważne, tak zdefiniowany podmiot byłby zdolny do składania zamówień na budowy specjalistycznych statków w polskich stoczniach, a także mógłby współpracować ze stoczniami w zakresie potrzebnych modernizacji i okresowych remontów statków.

 

Specjalistyczne statki na potrzeby instalacji oraz serwisowania morskich turbin wiatrowych są w stanie wybudować polskie stocznie produkcyjne. Należy podkreślić, że statki do instalacji wiatraków na morzu, już wybudowane przez polskie stocznie w ostatnich kilku latach, są zaangażowane w projekty rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Europie Zachodniej.

 

PRS Henryk Sniegocki PrezesZarzad2

Henryk Śniegocki,

Prezes Zarządu

Polski Rejestr Statków S.A.

 Należałoby położyć większy nacisk na local content, ponieważ flota instalacyjna, wybudowana w polskich stoczniach, przyczyni się do istotnego krajowego udziału w łańcuchu dostaw towarów i usług na rzecz Morskich Farm Wiatrowych posadowionych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

 

Według analityków najlepiej przystosowaną technicznie i operacyjnie spółką w Polsce, z potencjałem na przejęcie roli operatora i koordynatora łańcucha dostaw morskich usług logistycznych na rzecz MFW, jest LOTOS Petrobaltic S.A., który od ponad trzydziestu lat działa w sektorze wydobycia ropy i gazu na Bałtyku.

 

Warto zaznaczyć, że oprócz działalności w branży offshore, PRS SA prowadzi działania w szeroko rozumianej branży okrętowej oraz certyfikuje systemy zarządzania, a także wyroby i osoby. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

 

Obecnie Polski Rejestr Statków jako pierwsza jednostka w Polsce uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (PCA) na zgodność z europejskimi przepisami, dotyczącymi dronów, statków powietrznych, przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej, w tym rozporządzenia (UE) 2019/945.

 

Marcin Wojciechowski

 

Zobacz również

Europejskie Forum Biznesu 2022 - zapowiedź

Europejskie Forum Biznesu 2022  - zapowiedź

Już 22 listopada br. w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Biznesu 2022, podczas którego poznamy laureatów programów Najwyższa Jakość QI 2022 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma. Od godziny 11.00 debaty i rozmowy EFB 2022 będą transmitowane online za pośrednictwem strony Facebook.com/ForumBiznesu.

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Każda z gmin podejmuje wysiłki, aby być przestrzenią aktywnie zarządzaną i przyjazną dla życia lokalnej społeczności. Jest to dość duże wyzwanie, ponieważ na barkach samorządów spoczywa cały konglomerat zadań jej przypisanych.