Henryk Śniegocki,  Prezes Zarządu  Polski Rejestr Statków S.A.

MFW to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Europie. Projekty z nimi związane cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Według raportów międzynarodowych firm doradczych, realizacja projektów w Polsce może zapewnić ponad 75 tys. miejsc pracy i około 60 mld zł dodatkowego PKB.

 

Widząc zmieniające się warunki rynkowe i chcąc wykorzystać dobrą koniunkturę w branży offshore, niezależne towarzystwo klasyfikacyjne jakim jest Polski Rejestr Statków, angażuje swój potencjał techniczny oraz intelektualny, aby umacniać swoją obecność w tym segmencie działalności.

 

PRS sprawuje nadzory nad obiektami offshore od końca lat 70-tych. Pierwszym zrealizowanym projektem była samopodnośna platforma wiertnicza PETROBALTIC. Poszerzając stopniowo zakres objętych nadzorem urządzeń i systemów, obecnie firma nadzoruje nad znaczną częścią infrastruktury związanej z wydobyciem ropy i gazu spod dna morza. W oparciu o zebrane doświadczenia, prowadzi także aktywne działania w sferze rozwoju techniki podwodnej, angażując się w tym zakresie w projekty budowy nowych obiektów oraz niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji, ludzi, i ochronę środowiska morskiego.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz realizując misję zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego, PRS SA zaangażował się w przygotowanie stosownych wymagań technicznych dotyczących Morskich Farm Wiatrowych tworząc publikację PRS 130/P.

 

Publikacja ta obejmuje swoim zakresem cały cykl życia Morskich Farm Wiatrowych – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykacje, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i utylizacji. Zaadresowana jest do inwestorów, wykonawców, producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawców usług na rzecz MFW.

 

Program Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce stwarza niepowtarzalne szanse do rozwoju, m.in. krajowej branży żeglugowej oraz stoczniowej, poprzez utworzenie podmiotu (operatora, armatora), wspierającego local content w Polsce, który wykorzystując specjalistyczną flotę będzie w stanie świadczyć różnego rodzaju usługi na rzecz Morskich Farm Wiatrowych.

Wspomniane usługi swoim zakresem miałyby objąć szereg czynności poczynając od badań geologicznych i hydrologicznych, po których następują instalacje turbin i ich fundamentów a także kabli morskich oraz morskich podstacji transformatorowych. W dalszej kolejności specjalistyczne statki znajdują zatrudnienie w obsłudze i utrzymaniu MFW.

 

Po zakładanym okresie ich eksploatacji specjalistyczne statki są wykorzystywane do demontażu turbin i transportu na ląd w celu ich recyklingu lub utylizacji. Co jest szczególnie ważne, tak zdefiniowany podmiot byłby zdolny do składania zamówień na budowy specjalistycznych statków w polskich stoczniach, a także mógłby współpracować ze stoczniami w zakresie potrzebnych modernizacji i okresowych remontów statków.

 

Specjalistyczne statki na potrzeby instalacji oraz serwisowania morskich turbin wiatrowych są w stanie wybudować polskie stocznie produkcyjne. Należy podkreślić, że statki do instalacji wiatraków na morzu, już wybudowane przez polskie stocznie w ostatnich kilku latach, są zaangażowane w projekty rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Europie Zachodniej.

 

PRS Henryk Sniegocki PrezesZarzad2

Henryk Śniegocki,

Prezes Zarządu

Polski Rejestr Statków S.A.

 Należałoby położyć większy nacisk na local content, ponieważ flota instalacyjna, wybudowana w polskich stoczniach, przyczyni się do istotnego krajowego udziału w łańcuchu dostaw towarów i usług na rzecz Morskich Farm Wiatrowych posadowionych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

 

Według analityków najlepiej przystosowaną technicznie i operacyjnie spółką w Polsce, z potencjałem na przejęcie roli operatora i koordynatora łańcucha dostaw morskich usług logistycznych na rzecz MFW, jest LOTOS Petrobaltic S.A., który od ponad trzydziestu lat działa w sektorze wydobycia ropy i gazu na Bałtyku.

 

Warto zaznaczyć, że oprócz działalności w branży offshore, PRS SA prowadzi działania w szeroko rozumianej branży okrętowej oraz certyfikuje systemy zarządzania, a także wyroby i osoby. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

 

Obecnie Polski Rejestr Statków jako pierwsza jednostka w Polsce uzyskała akredytację krajowej jednostki akredytującej (PCA) na zgodność z europejskimi przepisami, dotyczącymi dronów, statków powietrznych, przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej, w tym rozporządzenia (UE) 2019/945.

 

Marcin Wojciechowski

 

Zobacz również

Z energią w przyszłość!

4ECO - Z energią w przyszłość!

4 ECO Sp. z o.o. to kielecki wykonawca usług z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jego odbiorcami są zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. W ubiegłym roku spółka została Laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International, zdobywając Złote Godło QI. W tym roku ubiega się ona o ten tytuł ponownie.

Efektywne zarządzanie systemowe

Efektywne zarządzanie systemowe

Firma FINAL S.A. cieszy się uznaniem szerokiego grona klientów, nie tylko rynku krajowego, ale również innych państw Europy, świadoma jest tego, że podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami stanowi przede wszystkim wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Osiąga się to dzięki wdrożonym standardom zarządzania produkcją i komunikacją oraz licznym narzędziom systemowym.