Schumacher Packaging – twórca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opakowań

Opakowanie jest jednym z najważniejszych elementów w codziennej logistyce produktów. Branża ta dynamicznie rośnie, m.in. dzięki zwiększającemu się zainteresowaniu konsumentów sektorem e-commerce. Dobrze zaprojektowane i wykonane opakowanie chroni zawartość, zawiera informacje o produkcie i jest ważnym nośnikiem komunikacji marki. Jednocześnie wraz ze zmianami klimatycznymi, rośnie świadomość konsumentów w zakresie równowagi środowiskowej, pochodzenia produktów, śladu węglowego i możliwości recyklingu. Szeroko pojęta ekologia w sektorze opakowaniowym nabiera coraz większego znaczenia stając się must have w ostatecznej ścieżce zakupowej klienta.

 

Wychodząc naprzeciw tym trendom Schumacher Packaging opracowuje nowe, bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, stawiając sobie za cel osiągnięcie w ciągu najbliższych lat produkcji całkowicie neutralnej dla klimatu. Zasady te obowiązują we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa. Grupa stawia również na ludzi, zdając sobie sprawę, że są oni najważniejszą składową sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

 

Biznes oparty na zrównoważonym rozwoju

 

Schumacher Packaging, będąc europejskim liderem w dziedzinie produkcji opakowań, jest firmą, która pozostaje wierna swoim wartościom i tradycjom. Powstała w 1948 roku w Ebersdorfie k. Coburga, gdzie do dziś znajduje się jej główna siedziba. Aktualnie zarządzana jest przez trzecie pokolenie rodziny Schumacher – Björna i Hendrika, wnuków założyciela firmy, Kurta Schumachera.

 

Schumacher Packaging to zintegrowane przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w oparciu o zasady wyznaczające kierunek rozwoju firmy. Obowiązują one we wszystkich jej zakładach zlokalizowanych w pięciu krajach europejskich. Inwestycje w innowacje, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to obecnie najważniejsze kierunki działań całej grupy. Przedsiębiorstwo świadome jest swojego wpływu na środowisko oraz ciążącej na nim odpowiedzialności społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. – Naszym obowiązkiem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na troskę o kolejne pokolenia w odniesieniu zarówno do środowiska naturalnego, jak również pracowników, klientów i kontrahentów – podkreśla Tadeusz Tukiendorf, Członek Zarządu Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o.

 

Od czerwca 2021 r. grupa Schumacher Packaging jest jednym z sygnatariuszy UN Global Compact, największej światowej inicjatywy działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwami. Decydując się na przynależność do UNGC, przedsiębiorstwo zobowiązało się do przestrzegania we wszystkich swoich zakładach dziesięciu uniwersalnych zasad w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, środowiska i zapobiegania korupcji. Tym samym promuje, jak również realizuje, 17 celów zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej.

 

Do 2025 r. firma planuje zainwestować aż 700 mln euro w zakresie rozbudowy i rozwoju zakładów Schumacher Packaging produkujących tekturę falistą i litą oraz papierni. Inwestycje zakładają wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska. W jednym  z udzielonych wywiadów właściciele firmy wyjaśniają: Björn Schumacher: – Myślimy i działamy dla dobra przyszłych pokoleń. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w dziedzinie produkcji do 2035 r.; Hendrik Schumacher: – Wyprodukowanie wyrobu w 100 proc. z papieru z recyklingu ogranicza wykorzystanie tysięcy ton plastikowych toreb każdego roku.
    
Materiały do produkcji opakowań pozyskiwane są ze zrównoważonych źródeł. Firma wykorzystuje makulaturę oraz włókna z recyklingu. Natomiast surowce do produkcji papieru posiadają certyfikat FSC, który gwarantuje, że materiały pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
    
Wysiłki przedsiębiorstwa, by rozwijać się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, są dostrzegane, m.in. przez organizację EcoVadis, która zajmuje się oceną zrównoważonego rozwoju biznesu. Aż 10 z 18 zakładów Schumacher Packaging otrzymało medale organizacji EcoVadis, z czego dwa – w Bielefeld i we Wrocławiu – platynowe, co oznacza, że odziały te należą do 1 proc. firm najlepiej realizujących założenia zrównoważonego rozwoju. Celem działań przedsiębiorstwa jest doprowadzenie do optymalizacji rozwoju produkcji w taki sposób, aby oszczędzać czas, zasoby i energię.

 

Schumacher Packaging współpracuje także ze swoim partnerem biznesowym Allegro, aby zwiększyć świadomość konsumencką w zakresie zachowań prośrodowiskowych. Wspólnie przygotowuje kampanię informacyjną, wydarzenia i filmy edukacyjne, w których nawiązuje do gospodarki cyrkularnej, recyklingu oraz segregacji makulatury. Działania te wpisują się w Agendę 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju.

 

Schumacher paleta

 

Człowiek w centrum uwagi

 

Tradycja i wartości stanowią jeden z filarów przedsiębiorstwa, a filozofia „Najważniejsi są ludzie” stanowi niezwykle istotny element funkcjonowania firmy. Pomimo osiągniętego i stale postępującego rozwoju Schumacher Packaging pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym z płaską strukturą organizacyjną, rozumiejącym, iż największą wartością firmy są jej zaangażowani pracownicy.

 

Polityka stawiająca człowieka na pierwszym miejscu znajduje odzwierciedlenie w niemal wszystkich działaniach firmy, nie tylko tych związanych bezpośrednio z pracownikami, choć to na nich zależy firmie w wyjątkowy sposób. Relacje z klientami oraz dostawcami, oparte na zaufaniu odzwierciedlają liczne przykłady wieloletniej współpracy na partnerskich zasadach. „Opakowania tworzone przez ludzi dla ludzi” to jedna z reguł stosowana przez przedsiębiorstwo.  
    
Pracownicy są najważniejszą częścią każdego przedsiębiorstwa i Schumacher Packaging doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Pozostając firmą rodzinną, w której liczy się duch pracy oraz zdobyte know-how, stara się budować silne relacje z pracownikami, stawiając na ich rozwój i zachęcając do ciągłego doskonalenia. Zakres świadczeń w Schumacher Packaging w Polsce znacznie wykracza poza ustawowe obowiązki pracodawcy. Szereg oferowanych przez firmę benefitów, szkoleń oraz dbanie o dobre relacje i atmosferę odzwierciedla się w tym, że znaczna część pracowników we wszystkich polskich zakładach grupy Schumacher to pracownicy długoletni, często będący częścią firmy od początków jej istnienia.
    
Działania dla dobra ludzi, to również aktywność na rzecz lokalnych społeczności. Sponsorowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, wspieranie istniejących w regionach organizacji i stowarzyszeń, to tylko niektóre z inicjatyw, jakie realizują zakłady grupy Schumacher Packaging. Zarówno firma, jak i jej pracownicy, angażują się także w działania charytatywne, wspierając ogólnopolskie akcje społeczne, a także organizując pomoc i zbiórki na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z polskich zakładów konsekwentnie realizuje zadania pomocowe na rzecz społeczności.

 

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie całej grupy Schumacher w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz osób pozostających na terenach zaatakowanych przez Federację Rosyjską. Przedsiębiorstwo od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę zorganizował zbiórki na terenie Niemiec i Polski, zakupując i przekazując środki pierwszej pomocy i potrzeby. Dzięki zaangażowaniu samego właściciela Björna Schumachera, jak i Prezes wrocławskiego zakładu Anny Sokół, do potrzebujących w ciągu niespełna jednego miesiąca dotarło, aż trzydzieści pięć ciężarówek darów. Zarząd grupy w szczególny sposób świadczy do dziś pomoc rodzinom pracowników pochodzenia ukraińskiego, którym min. zapewnił miejsca zamieszkania i pracy na terenie Niemiec.

Nie bez znaczenia dla firmy są zagadnienia dotyczące edukacji młodych ludzi. Schumacher Packaging Zakład Wrocław organizuje „Lekcje z Schumacherem”. Odbywające się co miesiąc wydarzenie edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych ma na celu nie tylko wyjaśnienie procesu produkcji opakowań czy znaczenia jakie dla środowiska ma recykling, ale również edukację dotyczącą nauki języków obcych oraz wyborów związanych z dalszym kształceniem oraz rozwojem zawodowym. Podczas lekcji dzieci mogą w bezpieczny sposób zwiedzić zakład, ale też zrozumieć ich osobisty wkład w ekologię.

 

Ekostrategia rozwoju

 

Schumacher Packaging do 2035 r. ma stać się przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu. Największe inwestycje w tym zakresie mają obecnie miejsce w niemieckim oddziale firmy w Greven. Trwająca tam od połowy 2021 r. rozbudowa ma za zadanie sprawić, że stanie się on największym na świecie zakładem produkującym tekturę falistą. Plany przewidują, że po zakończeniu inwestycji powierzchnia zostanie powiększona o ponad 20 tys. m2, a jego łączna powierzchnia wyniesie ponad 60 tys. m2. Natomiast po uruchomieniu drugiej linii, łączna moc produkcyjna wyniesie 600 mln m2 tektury rocznie.
    
Inwestycje grupy to nie tylko rozbudowy zakładów, ale również zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które w realny sposób wpływają na środowisko naturalne. Jednym z nich jest zastosowanie w zakładzie w Greven systemu iPrep. Technologia ta pozwala zmniejszyć ilość odpadów poprodukcyjnych o ok. 548 ton rocznie, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 aż o 274 tony rocznie. iPrep, to wyjątkowy na skalę światową system transportu i usuwania warstw papieru, z którego w późniejszych etapach produkcji powstaje tektura falista. Schumacher Packaging Zakład Greven jest pierwszym na świecie producentem tektury falistej, który stosuje prototyp iPrep i rozwija go wspólnie z BHS Intralogistics.
    
Kolejnym krokiem, zarówno w technologiczną przyszłość, jak również w stronę produkcji neutralnej dla klimatu, jest uruchomienie w oddziale Schumacher Packaging Zakład Wrocław nowej maszyny – DURST, umożliwiającej drukowanie w technologii cyfrowej. Jej zalety są niezwykle szerokie, zarówno dla klientów zakładu, jak również środowiska naturalnego. Druk cyfrowy pozwala na tworzenie opakowań z kolorowymi nadrukami znacznie szybciej i wygodniej, dzięki czemu zdecydowanie łatwiejsze będzie ich personalizowanie, tworzenie różnych wariantów, czy wprowadzanie zmian w projektach. Druk cyfrowy nie wymaga wykorzystania płyt ani klisz drukarskich niwelując tym samym ilość odpadów. A co najważniejsze, wykorzystywane w całym procesie farby są stworzone na bazie wody, co czyni je bezpiecznymi dla żywności i przyjaznymi dla środowiska.
      
Zakłady grupy Schumacher Packaging nie tylko wykorzystują, ale także same projektują innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Jednym z nich jest powstały w Zakładzie Schumacher Packaging w Bydgoszczy koszyk zakupowy z kartonu. Produkt ten doskonale sprawdzi się dla różnego rodzaju potrzeb sieci marketowych czy nawet samych konsumentów. Innym niezwykle przyszłościowym produktem jest paleta wykonana z papieru. Palety kartonowe w wielu zastosowaniach, z powodzeniem zastępują te wykonane z tradycyjnych materiałów. – Mimo, że zajmujemy się rozwojem tego produktu od kilku lat, nadal jest to bardzo innowacyjne rozwiązanie, do którego stopniowo przekonują się nasi klienci. To bardzo złożony projekt ingerujący w łańcuch dostaw i proces produkcyjny, wymagający wiedzy w zakresie technicznych niuansów i całego procesu logistycznego – mówi Tadeusz Tukiendorf, i dodaje: – Z naszych systemów palet papierowych korzysta już m.in. jeden z europejskich liderów dostaw sprzedaży sieciowej. Produkujemy ich rocznie ponad 5 mln sztuk i służymy naszą wiedzą i doświadczeniem każdemu zainteresowanemu.

 

Sukces mierzony komplementarnością
    
Zmieniające się warunki ekonomiczne i oczekiwania społeczne powodują, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok aspektów produkcyjnych, finansowych czy marketingowych, muszą być postawione cele w zakresie ochrony szeroko rozumianego środowiska. Inwestowanie w stały i zrównoważony rozwój, dobre relacje z partnerami i klientami oparte na wzajemnym zaufaniu, wartościowi i zaangażowani pracownicy to czynniki, które wpływają na sukcesy. Niespotykana dynamika z jaką grupa Schumacher Packaging reaguje na zmiany rynkowe przekłada się na kolejne sukcesy firmy. Jednym z nich jest zwiększenie rocznych obrotów grupy w 2021 roku aż o 27 proc.

 

Wykorzystywanie papieru w znacznym stopniu pochodzącego z własnych papierni, rozbudowana flota samochodowa umożliwiająca szybkie i niezależne dostawy produktów oraz wykorzystywanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii odpowiadających na zamiany rynkowe i wymagania klientów, to niekwestionowane atuty Grupy Schumacher Packaging.

 

Dzięki długoterminowej wizji rozwoju firmy w innowacyjne i zrównoważone działania, klienci otrzymują zaufanego partnera gwarantującego optymalne rozwiązania i komplementarną usługę – od projektu i produkcji, poprzez nadruk i wykończenie, aż po logistykę.

 

Zuzanna Pawełczyk, Jacek Majewski

 

Schumacher SP LOGO

Zobacz również

Spółdzielnia z Diamentem Najwyższa Jakość QI! 

Spółdzielnia z Diamentem Najwyższa Jakość QI!

Strzelecką Spółdzielnię Producentów Mleka (Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie) stanowi 540 producentów mleka z województw: lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

ChatGPT: 5 faktów na temat sztucznej inteligencji

ChatGPT, Obraz Alexandra_Koch z Pixabay

ChatGPT z każdym miesiącem cieszy się coraz większą popularnością. Jednak narzędzie, z którego korzysta już ponad 100 milionów1  użytkowników na całym świecie, wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos, odpowiada na pięć trudnych i budzących niepokój pytań związanych ze sztuczną inteligencją opracowaną przez OpenAI.