Polacy na rynku OZE. Stajemy się bardziej ekologiczni i odpowiedzialni w inwestowaniu?

Kryzys klimatyczny w dramatyczny sposób zmienia świat, dlatego coraz częściej działamy na rzecz ochrony środowiska dla następnych pokoleń, które są naszą przyszłością.

Świadomie zaczynamy inwestować w odnawialne źródła energii przyczyniając się do ochrony środowiska, gdyż to obecnie największe wyzwanie stojące przed ludzkością. Nauka nie pozostawia nam już żadnych złudzeń - obecny kryzys zagraża naszej planecie. Wzrost średniej globalnej temperatury oznacza podniesienie poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, wyginięcie wielu gatunków, jak również niedobór żywności i ubóstwa milionów ludzi na całym świecie. Daje nam to poczucie, że musimy w końcu się zmienić.  

 

Hasła typu „bądź EKO” związane z OZE, projektem #ILoveOZE czy inwestycjami OZE, stają się bardziej popularne i nie wynikają z trendu czy chęci pokazania się przed innymi, ale związane są z rosnącą świadomością ekologiczną. – Przedsiębiorcy coraz chętniej i z pełną świadomością inwestują w odnawialne źródła energii, które pozwalają nie tylko chronić środowisko naturalne, i budować niezależność energetyczną, ale także generować czysty zysk dla Inwestorów. Dotyczy to przede wszystkim inwestowania w przemysłowe farmy fotowoltaiczne oraz w elektrownie wiatrowe. „Inwestycje w odnawialne źródła energii to inwestycje w przyszłość – podkreśla Tomasz Wiśniewski, prezes Pracowni Finansowej.

 

Co warto wiedzieć o Odnawialnych Źródłach Energii?

 

Przede wszystkim korzystanie z OZE nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podczas generowania energii z wiatru czy też słońca, nie są wytwarzane żadne pyły ani gazy cieplarniane. Co więcej – każde z omawianych źródeł może być wykorzystywane niemal bez ograniczeń, jest powszechnie dostępne, a przez to tanie i cieszy się coraz większą popularnością.

Energia elektryczna to element, bez którego dzisiejszy świat nie jest w stanie funkcjonować. Bez względu na sytuację gospodarczą, czy też kryzysy, prąd to dobro, na które zawsze jest popyt. W Polsce warunki pozwalają na wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych, wiatrowych, z wykorzystaniem paneli słonecznych i fotowoltaicznych, a także z biomas, biogazów oraz źródeł geotermalnych.

 

Jak inwestować w OZE?

 

Atrakcyjne w tej branży są inwestycje grupowe. Umożliwiają one dołączenie do ekologicznego biznesu na dużą skalę, w wygodny i bezobsługowy sposób. Ich podstawowym założeniem jest generowanie długoterminowego dochodu pasywnego.

Popularną formą inwestycji w OZE jest model crowdfundingu udziałowego. Jest to forma grupowego inwestowania, posiadająca istotne zalety względem inwestycji indywidualnych, stanowiąca atrakcyjne źródło systematycznego dochodu pasywnego nawet przez kilkadziesiąt lat. Do głównych zalet należy zaliczyć bezobsługowość, czyli pasywny charakter oraz relatywnie niewielki wkład, pozwalający na dywersyfikację portfela na różne klasy aktywów. Ze względu na prognozowane wysokie stopy zwrotu, stają się coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału. Do takich projektów można dołączyć we współpracy z Pracownią Finansową.

 

Czy ekologicznie znaczy bezpiecznie?

 

Projekty inwestycyjne opierają się na założeniu spółki celowej, która w tym przypadku realizuje cel, jakim jest budowa i eksploatacja np. elektrowni wiatrowej. Inwestor obejmuje udziały i staje się wspólnikiem w spółce, czyli pośrednio współwłaścicielem jej majątku. Ma wpływ na kluczowe decyzje, może śledzić realizację inwestycji, a jednocześnie cieszyć się komfortem, jaki daje powierzenie planowania i zarządzania inwestycją ekspertom z Grupy INWE, których zysk jest uzależniony od uzyskiwanych wyników
 
Ile potrzebujesz na start, aby zainwestować w OZE?

 

Progi wejścia w przypadku inwestycji w OZE, w zależności od projektu, to na ogół nieduże kwoty zaczynające się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obecnie, w 2022 roku, wahają się one między 50 a 70 tys. zł. Prognozowane stopy zwrotu w aktualnie realizowanych projektach to aż 10,8% do 16,6% w skali roku. Jest to nieporównywalnie więcej niż w przypadku lokat bankowych, a co najważniejsze, ta forma dochodu pasywnego obroni się przed inflacją. Wzrost cen, skorelowany jest bowiem ze wzrostem energii elektrycznej, czyli powoduje wzrost przychodów elektrowni wiatrowej.

 

Inwestycje w OZE w Polsce

 

Już raczej nikt z potencjalnych inwestorów nie ma wątpliwości, że w Polsce istnieją odpowiednie warunki do postawienia elektrowni wiatrowej. Tworząc projekt inwestycyjny budowy elektrowni wiatrowej, eksperci zawsze opierają się na dokładnych analizach i badaniach zasobów energetycznych z wiatru. Co więcej, nakładając wyniki przeprowadzonych badań na tzw. krzywą mocy konkretnej turbiny, są w stanie precyzyjnie określić jaka ilość prądu będzie produkowana i dzięki temu oszacować opłacalność inwestycji w danym miejscu. Rozwiewając ostatecznie wątpliwości Pracownia Finansowa podaje, że w samym lutym 2022 roku, 13 już uruchomionych elektrowni wiatrowych , wyprodukowały ponad 5,1 GWh czystej energii.

 

Przy założeniu średniego zużycia prądu wynoszącego 2MWh/rok dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, taka ilość energii starczyłaby na zasilenie ponad 2,5 tys. gospodarstw domowych przez cały rok. Łączne przychody ze sprzedaży wygenerowane przez spółki wiatrowe z grupy INWE, tylko w lutym przekroczyły 3,3 miliony, a od początku roku  7 milionów złotych!

Zobacz również

1 grudnia w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2023

Europejskie Forum Biznesu 2023

W tym roku finał Programu Najwyższa Jakość QI odbył się w Krynicy-Zdroju, która dodatkowo przywitała nas piękną, zimową aurą. Europejskie Forum Biznesu 2023 obfitowało w panele dyskusyjne, podczas których rozmawialiśmy na istotne dla wszystkich branż zagadnienia związane z zarządzaniem, ekologią, medycyną czy też polityką pracowniczą.

Debaty EFB 2023 były transmitowane na żywo za pośrednictwem strony Facebook.com/ForumBiznesu i są nadal dostępne na profilu.

Pracowity jak… Polak, czyli jak postrzegamy pracę po godzinach?

Obraz Malachi Witt z Pixabay

Temat 35-godzinnego tygodnia pracy coraz częściej przebija się w mediach i wśród opinii publicznej. Natomiast dzisiaj o tym rozwiązaniu nadal możemy myśleć bardziej w kategoriach egzotyki. Dlaczego? Polacy pracują dużo, także po godzinach. Jak wynika z najnowszego raportu Aplikuj.pl „Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy” 9 na 10 osób dopuszcza wykonywanie “nadliczbówek”. Ponad 60 proc. z nich rozważa taką opcję w szczególnych sytuacjach. Z kolei 1/3 badanych osób otwarcie przyznaje, że zgadza się na wykonywanie zadań służbowych poza przyjętymi godzinami1. A czy podejście pracowników do nadgodzin zmienia się w zależności od wieku? I czy tak samo do pracy po godzinach podchodzą Zetki jak i Baby Boomersi?