„Na kryzysie można wygrać! Musimy sobie nawzajem pomóc”
wypowiedź BogumiłaSobuly, Pierwszyego Zastępcy Prezydenta Katowic

 

Jak wygrać na kryzysie? Jak wygrać z kryzysem? Temat tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu stawia bardzo optymistyczne, ale i wojownicze pytania. Nie chodzi o to, by się zastanowić, jak ponieść najmniejsze straty podczas tegorocznego kryzysu i jak sprawić, by szkody były jak najmniejsze, ale jak sprawić, by przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przeszły przez czas pandemii z jak najmniejszymi skutkami negatywnymi. Jak wykorzystać ten czas po to, aby zmienić sposób swojej działalności i wytworzyć konkurencyjną przewagę nad innymi.


Jeżeli gospodarka jest sumą o wyniku zerowym, to logiczne jest, że ktoś zyskuje, a ktoś traci. Natomiast jeżeli udaje nam się założyć, że wytwarzamy coś, co niekoniecznie czerpie ze wspólnego repertuaru i ktoś musi coś dać, by inny musieli zyskać – to tak, uważam, że można wygrać na kryzysie.


Forma w jakiej się dziś komunikujemy podczas tego Forum pokazuje, że trwałe zmiany w zakresie prowadzenie biznesu są nieuniknione. Nic nie będzie takie jak przed okresem pandemii. Zmiany widzimy zwłaszcza na rynku nowoczesnych usług biznesowych, na przykładzie niezwykle dynamicznego rozwoju narzędzi związanych z wirtualnym komunikowaniem się. Myślę, że spora część z tych osiągnięć i technik pracy pozostanie z nami na zawsze. Oczywiście pamięć jest wybiórcza i staramy się pamiętać tyle, ile musimy, nie więcej. Myślę, ze za dwa, trzy lata kiedy pandemia odejdzie do historii będziemy pamiętali o tym czasie. ale niekoniecznie chcieli go rozpamiętywać. Natomiast to, co pozostanie trwałą zmianą… Tu można postawić znak zapytania.


Wydaje się, że wszystko wiemy, wszystko możemy, wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i nic nas nie zaskoczy, że zarządzanie zmianą jest na porządku dziennym, jako coś, z czym nauczyliśmy się żyć. Chyba nikt nie przypuszczał, że będziemy mieli do czynienia z tak istotnym wpływem na to, co teoretycznie mamy pod kontrolą.
Przed nami nowość, nieodkryte, coś co zmieniło trwale naszą rzeczywistość. To od nas zależy jak będziemy w stanie się dostosować do nowych warunków. Przed nami test na inteligencję, tę inteligencję wrodzoną, a także nabytą, dzięki której będziemy w stanie sobie nawzajem pomóc, poprzez wykształcanie pewnych rozwiązań, pomysłów, algorytmów postępowania. Liczę, że spora część z nich będzie wytworzona w trakcie tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu.

 

Zobacz również

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z nagrodami! W tym roku zdobyło Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International.

CM WUM Sp. z o.o. już od dwudziestu lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie.

– Bardzo cieszymy się z tej nagrody, ponieważ stanowi ona potwierdzenie jakości oferowanych przez nas usług – mówi prezes Justyna Mieszalska.

Efektywne zarządzanie systemowe

Efektywne zarządzanie systemowe

Firma FINAL S.A. cieszy się uznaniem szerokiego grona klientów, nie tylko rynku krajowego, ale również innych państw Europy, świadoma jest tego, że podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami stanowi przede wszystkim wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Osiąga się to dzięki wdrożonym standardom zarządzania produkcją i komunikacją oraz licznym narzędziom systemowym.