Strunobet-Migacz - Jakość na pierwszym miejscu

Szeroka gama produktów i ciągły rozwój – atuty Strunobet Migacz Sp. z o.o.

33 lata na rynku, nieustanny progres oraz dbałość o jakość wyrobów pozwoliła osiągnąć firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. pozycję strategicznego dostawcy nasłupowych i kontenerowych stacji dla energetyki zawodowej i przemysłu oraz prefabrykatów z betonu.


Strunobet-Migacz Sp. z o.o., to niekwestionowany, lider w produkcji strunobetonowych żerdzi wykorzystywanych w infrastrukturze energetycznej, przemysłowej i komunalnej oraz czołowy dostawca nasłupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych dla odbiorców w kraju i za granicą realizujących projekty w obszarach nN, SN i WN (110 kV), sieci trakcyjnych i LPN (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych).

 

Firma jest znaczącym producentem obudów betonowych stosowanych w wielu sektorach gospodarki, w energetyce zawodowej i kolejowej, przemyśle i systemach telekomunikacyjnych. Obudowy są również wykorzystywane przy produkcji własnych stacji kontenerowych oraz złącz kablowych SN zapewniając firmie zaszczytne miejsce wśród europejskich liderów tej branży.

 

Wcześnie zainicjowana współpraca z placówkami naukowymi, w szczególności z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Energoprojektem Kraków, El-projektem Poznań i PTPiREE szybko przyniosła efekty i pozwoliła rozpocząć produkcję wirowanych słupów strunobetonowych, które szybko stały się wiodącym produktem firmy.

Spółka posiada trzy zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Lewinie Brzeskim, Kuzkach i w Grzybowie. Wszystkie z nich wyposażone są w nowoczesne maszyny oraz technologie.

 

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o.o. jest obecna we wszystkich obszarach rynku elektroenergetycznego kierując swoje produkty i rozwiązania dla następujących segmentów w kraju i za granicą:
1.    Energetyka zawodowa, przesył i dystrybucja energii.
2.    Sektor Odnawialnych Źródeł Energii.
3.    Energetyka przemysłowa i telekomunikacja.
4.    Infrastruktura drogowo-kolejowa, trakcja i oświetlenie.

 

Spółka działa nieprzerwanie od 1989 roku ciągle zwiększając wolumen sprzedaży i asortyment produkcji, a jej rozwój przedstawia się następująco:
1989 – Założenie firmy. Produkcja elementów betonowych w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości Kuzki k/Włoszczowy.
1997 – Uruchomienie produkcji żerdzi żelbetowych typu ŻM o wymiarach zgodnych z wymiarami większości żerdzi produkowanych i wcześniej rozpowszechnianych w Polsce.
1999 – Dynamiczny rozwój produktów i technologii, rozpoczęcie współpracy z Instytutem Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
2001 – Rozpoczęcie produkcji żerdzi wirowanych typu E wraz z szeroką gamą elementów ustojowych (fundamentowych).
2006 – Rozpoczęcie produkcji słupowych stacji transformatorowych wg opracowań PTPiREE wykonanych na podstawie projektów firmy El-projekt Poznań.
2006 – Rozpoczęcie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych, złącz kablowych SN oraz prefabrykowanych kabin sekcyjnych.
2008 – Rozpoczęcie produkcji słupów oświetleniowych typu EOP mających zastosowanie między innymi w oświetleniu infrastruktury kolejowej czyli przejazdów kolejowych, stacji i peronów oraz infrastruktury komunalnej czyli ulic i placów.
2011 – Uzyskanie wymaganych certyfikatów i rozpoczęcie produkcji żerdzi ETG czyli strunobetonowych konstrukcji wsporczych dla trakcji kolejowej i tramwajowej.
2012 – Zakup firmy CEZBED w Lewinie Brzeskim k/Opola produkującej konstrukcje betonowe. Rozbudowa zakładu pod nazwą Strunobet Migacz Sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Lewinie Brzeskim.
2013 – Rozpoczęcie produkcji masztów i wież strunobetonowych typu ES wykorzystywanych jako konstrukcje wsporcze dla urządzeń telekomunikacji, oświetlenia, instalacji odgromowych czy reklam.
2013 – Rozpoczęcie produkcji rozdzielnic w izolacji powietrznej z możliwością ich zastosowania w złączach kablowych i stacjach kontenerowych.
2014 – Przeprowadzenie prób oraz uzyskanie dopuszczeń dla nowatorskiej, wąskotrzonowej, strunobetonowej konstrukcji słupa wysokiego napięcia 110 kV, dla jedno i dwutorowych linii przesyłowych zaprojektowanego przy współpracy z firmą Energoprojekt Kraków.
2015 – Zakup terenów w miejscowości Grzybowo k/Kościerzyny. Powstanie zakładu produkcyjnego nastawionego na obsługę Klientów z północnej części kraju.
2020 – Rozpoczęcie produkcji ultralekkich stożkowych słupów kompozytowych. Produkcja realizowana w technologii odlewania odśrodkowego w specjalistycznych wirówkach, zapewniających stabilność wymiarową oraz idealnie gładką powierzchnię.
2020 – Rozpoczęcie produkcji prefabrykowanych pali fundamentowych przeznaczonych gównie dla infrastruktury kolejowej. Pełnią one funkcję fundamentu do posadawiania na nich konstrukcji wsporczych, tj. słupów i bramek sieci trakcyjnej.
2022 – Uzyskanie dopuszczenia do stosowania i rozpoczęcie produkcji produktu pod nazwą „Nawierzchnia przejazdu kolejowego z małogabarytowych płyt żelbetowych oraz belek rozporowych”.

 

Obecnie firma udoskonala i rozwija swój asortyment oraz technologię. Rozbudowuje i modernizuje hale produkcyjne swoich trzech zakładów produkcyjnych. Skupiając się na rynku krajowym skutecznie zdobywa nowe rynki eksportowe dopasowując swoją produkcję do potrzeb klientów. Całość prac przedsiębiorstwa wspiera własna baza transportowa, wyposażona w nowoczesną flotę samochodową, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw na czas.

 

Joanna Chrustek

Strunobet logo

Więcej na stronie Strunobet-Migacz -  https://www.strunobet.pl/

Zobacz również

Polskie maseczki ochronne

Polskie maseczki ochronne

Półmaski typu AM2 FFP2 oraz AM3 FFP3 wytwarzane przez przedsiębiorstwo Europrofil sp. z o.o. (Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie) zostały właśnie wyróżnione prestiżowym Złotym Godłem QI 2021. Produkty firmy cieszą się coraz większym zainteresowaniem w kraju i za granicą.

Polski partner światowych marek pojazdów ciężarowych

Grzegorz Klecha, Prezes Zarządu Hendrickson Poland Sp. z o.o.

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych podwozia ciężarówki są strzemiona do resorów. W każdej jest ich co najmniej 12. W co drugim ciężkim pojeździe produkowanym na świecie znajdują się strzemiona, które powstają w toruńskiej fabryce Hendrickson Poland Sp. z o.o.  To firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji elementów złącznych. Jest częścią amerykańskiej grupy posiadającej zakłady na całym świecie.