50 lat bytomskiego PEC-u

W maju 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu obchodzi pięćdziesiąt lat swojej działalności. Wśród firm ciepłowniczych PEC zalicza się do grona liderów w wykorzystaniu środków unijnych, dzięki którym stał się jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw dostarczających ciepło systemowe. Aktualnie w Spółce trwają prace nad strategią działań opartych o wytyczne dyrektyw wchodzących w pakiet Fit for 55 oraz aktualizowanej polityki energetycznej Polski.

 

Dzięki wieloletnim inwestycjom infrastruktura ciepłownicza Spółki została w większości zmodernizowana. Aktualnie 85% sieci ciepłowniczej wykonanej jest w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Setki palenisk węglowych, dziesiątki kotłowni lokalnych oraz grupowych węzłów cieplnych zostało zastąpionych w pełni zautomatyzowanymi indywidualnymi węzłami cieplnymi. W widoczny sposób Spółka przyczyniła się do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza na terenie Bytomia i Radzionkowa. W ubiegłym roku zakończyła się rzeczowa realizacja projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Równocześnie prowadzone są prace przetargowe i projektowe dla nowych zadań, zaplanowanych do dofinansowania w nowej perspektywie.

 

PEC Bytom3

 

Ostatnia dekada to ogromny skok inwestycyjny. Zakrojone na szeroką skalę projekty dotyczyły poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Stare, wyeksploatowane sieci kanałowe zostały zastąpione nowymi, wykonanymi w technologii rur preizolowanych. Zlikwidowano grupowe węzły, a w ich miejsce wybudowano w pełni zautomatyzowane indywidualne węzły cieplne. Otrzymane w latach 2017 - 2022 wsparcie finansowe umożliwiło budowę ponad 340 węzłów cieplnych oraz modernizację / budowę ok. 30 km sieci ciepłowniczych. Dzięki przeprowadzeniu wieloletnich inwestycji zwiększyła się niezawodność dostaw ciepła, a także wyraźnie poprawiła się, odczuwalna przez mieszkańców, jakość powietrza w Bytomiu. Korzyści płynące z realizacji tych projektów to: uniknięte emisje CO2 ok. 6 425 Mg/rok – jest to ok. 3 200 ton niespalonego węgla, zmniejszenie emisji pyłów ok. 48 Mg/rok – jest to równoważność likwidacji ponad 950 pieców węglowych oraz zmniejszenie zużycia energii o ok. 118 tys. GJ/rok.


PEC, prowadząc działania proekologiczne wpisujące się w politykę oszczędności energetycznej, w ubiegłym roku zabudował panele fotowoltaiczne pozwalające na pokrycie większości zapotrzebowania na energię elektryczną w siedzibie Spółki. Obecnie trwają prace projektowe nad budową kolejnych instalacji pv na terenie obiektów PEC w trzech dzielnicach Bytomia oraz w Radzionkowie na terenie Ciepłowni Radzionków. Łączna moc modułów wyniesie ponad 184 kWp.

 

PEC Bytom2


Kolejną planowaną do realizacji w 2023 roku inwestycją jest likwidacja lokalnej kotłowni węglowej o mocy 100 kW poprzez zabudowę instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Bytomiu - Bobrku. Jest to nowatorskie rozwiązanie w skali przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju i wpisuje się w podjęte przez PEC działania ograniczające smog na terenie miasta Bytomia. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie mieszkańców – nowych odbiorców Spółki.


W roku 2020 PEC zakupił majątek ciepłowniczy RSC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Dla przedsiębiorstwa oznacza to przede wszystkim powiększenie rynku zbytu oraz możliwość rozwoju zasobów ciepłowniczych. Dla nowych odbiorców to zmniejszenie opłaty przesyłowej, unowocześnienie infrastruktury i bezpieczne dostawy ciepła, a dla wszystkich mieszkańców możliwość nowych podłączeń, dzięki którym skutecznie ograniczany jest poziom niskiej emisji. Od momentu zakupu, Spółka prowadzi intensywne działania modernizacyjne. W najbliższych latach przewidziane do realizacji są kolejne inwestycje.

 

PEC Bytom1


PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  jest wiodącym przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Stawiając na najnowocześniejsze  rozwiązania, nie tylko dostosowuje się do wymagań rynku, ale również stale podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów.  W trakcie półwiecza swojego istnienia PEC przeszedł długą drogę zmian we wszystkich aspektach  działania, tj. w zakresie: prawnym, właścicielskim, organizacyjnym, obszaru rynku, stosowanej technologii itd. Z nierentownego przedsiębiorstwa państwowego stał się nowoczesną spółką prawa handlowego, której właścicielami są Gmina Bytom i Gmina Radzionków. Z sukcesem udaje się połączyć doświadczenie z wizją rozwoju opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne, przy równoczesnym stałym wsparciu zewnętrznych środków finansowych. Podejmowane działania zmierzają do realizacji nadrzędnego celu  Spółki, którym jest dostarczenie Klientom niezawodnego i ekologicznego ciepła.

 

Zobacz również

Współczesny świat stawia przedsiębiorcom i księgowym coraz więcej wyzwań

Monika Wołczyńska, Biegły rewident i Prezes Kancelarii Magnet

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest coraz trudniejsze. Z jednej strony odpowiada za to kryzys gospodarczy, z drugiej dynamiczne zmiany w prawie. Ustawodawca kontroluje dzisiaj polskich przedsiębiorców na wielu płaszczyznach i nakłada na nich coraz więcej obowiązków. Niejednokrotnie właściciele firm, jak i biura rachunkowe, potrzebują dodatkowego, zewnętrznego wsparcia. Tym właśnie zajmują się biegli rewidenci, audytorzy i doradcy z Kancelarii Magnet.

Wybory 2023: Powyborczy wiatr w żagle dla złotego

Powyborczy wiatr w żagle dla złotego

Wybory parlamentarne już za nami. Prawo i Sprawiedliwość, choć otrzymało największe poparcie (35,38%), nie będzie w stanie samodzielnie rządzić. Opozycyjny rząd może za to stworzyć prawdo-podobną koalicję złożoną z Koalicji Obywatelskiej (30,7%), Trzeciej Drogi (14,4%) oraz Nowej Lewi-cy (8,61%). Jak na wynik wyborów zareagował rynek? Tłumaczy Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.