Europejskie Forum Biznesu 2019

26 listopada 2019 roku pod hasłem "Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin" w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2019.

Wydarzenie zwieńczyło XIII edycję Programu Najwyższa Jakość Quality International. Podczas Forum odbyło się sześć debat poświęconych różnym obszarom bezpieczeństwa w organizacjach. Poznaliśmy także Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI 2019 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2019 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma. Wręczone zostały także Perły QI 2019, Złote Perły QI 2019 oraz Diamenty QI 2019.

 

Postęp cywilizacyjny, rozwój techniki, globalizacja i migracja niosą zmiany oraz pojawianie się nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, które charakteryzują się nieprzewidywalnością, gwałtownością, wielowymiarowością, zmiennością oraz przenikaniem się. Dotyczą wszystkich dziedzin społeczno-gospodarczych, a ich konsekwencje mogą negatywnie wpływać na zdrowie, życie, infrastrukturę, dobra materialne, destabilizację gospodarczą firm, instytucji, gmin i kraju (także w ujęciu politycznym). Ważnym jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań w zakresie bezpieczeństwa poprzez doskonalenie już funkcjonujących systemów, czy budowę nowych.

 

Tematem Europejskiego Forum Biznesu 2019 było przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

 

 

Europejskie Forum Biznesu 2019 - zagadnienia:

- Zarządzanie w organizacji: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (przedsiębiorstwo, instytucja, gmina – wspólne cele, płaszczyzny współpracy, doskonalenie). Bezpieczeństwo produkcji, produktu i usługi

- Gospodarka komunalna: Bezpieczeństwo energetyczne

- Zdrowie: Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa

- Finanse: Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne

- CSR: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sporcie

 

Uroczystego otwarcia Forum dokonali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, Bogumił Sobula, Wiceprezydent Katowic, który w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień zarządzania jakością i bezpieczeństwem w mieście, oraz prof. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

W panelu inauguracyjnym eksperci odnieśli się m.in. do zagadnień roli zarządzania bezpieczeństwem, roli normalizacji w budowaniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa organizacji i bezpieczeństwa powszechnego, określenia ogólnej polityki kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także zapobieganiu i przewidywaniu niebezpieczeństw w pracy. Dyskusję prowadził dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Biznesu.

 

Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią

na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu

W debacie, której partnerem merytorycznym była Politechnia Śląska udział wzięli m.in. prof. dr inż. Bogusław Łazarz, Prorektor Politechniki Śląskiej, Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, prof. dr hab. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Bezpieczeństwo finansowe,

bezpieczeństwo inwestycyjne

było tematem debaty, którą prowadził Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który z Piotrem Gertychem, Dyrektorem Generalnym firmy PartGroup oraz Piotrem Ziętarą, Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. dyskutował m.in. o tym czym jest bezpieczeństwo finansowe definiowane jako zdolność do pozyskania środków pieniężnych, bezpieczeństwo funkcjonowania i szansa na stabilny rozwój podmiotu z perspektywy sektora finansowego i przedsiębiorstwa. Była też mowa o tym jak zapewnić bezpieczeństwo inwestycji.

 

EFB_2019_15.jpg

 

Współpraca między biznesem a sportem

Podczas Forum sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności społecznej. W debacie "CSR jako płaszczyzna współpracy między biznesem a sportem” zwracano uwagę na pojęcie CSR-u jako elementu w rozwoju lokalnej społeczności, sponsoringu sportowego jako formy utożsamiania się firmy z regionem, czy działaniach polskich przedsiębiorców z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego w sporcie w kraju i za granicą.

 

Odnawialne źródła energii

Z kolei podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów” z udziałem m.in. Dariusza Bliźniaka, Wiceprezesa spółki TRMEW Obrót mowa była m.in. o tym dlaczego i w jaki sposób podmioty powinny samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne? Odnawialne (alternatywne) źródła energii i kogeneracja – atuty, a kontrowersje, czy roli audytów i certyfikacji systemów energetycznych. W debacie uczestniczyli także mgr inż. Grażyna Żarlicka, auditor systemu zarządzania środowiskowego, auditor energetyczny oraz Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalErg Sp. z o.o.

 

Nowe rozwiązania w systemie ochrony zdrowia

EFB_2019_18.jpg

Poseł Andrzej Sośnierz, były europoseł i były dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia był jednym z uczestników debaty poświęconej „Ochronie zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”. Eksperci omawiali m.in. zagadnienia bezpieczeństwa produkcji i produktu dla zdrowia, badań nad wdrażaniem produktu do obiegu społecznego, nowych rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia, zagrożeniach i korzyściach, a także roli normalizacji w ochronie zdrowia.

 

EFB 2019 patroni i partnerzy


Europejskie Forum Biznesu

jest wydarzeniem wieńczącym doroczną edycję ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International. To największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski i ponadbranżowy projekt promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju.

Celem przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Zwieńczeniem XIII edycji Programu Najwyższa Jakość QI była uroczysta Gala, podczas której Laureaci odebrali przyznane im Godła QI oraz statuetki.
Od lat Programowi patronują Instytucje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI Product - produkt najwyższej jakości, QI Services - usługi najwyższej jakości, QI order - zarządzanie najwyższej jakości i ponadto w czterech grupach w zależności od wielkości zatrudnienia (mikro, małe, średnie i duże).

Zobacz również

Szkolenia, kontrola, bezpieczeństwo

Salud Y Seguridad En La Trabaja

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy.

Hutniczy jubileusz, czyli 20 lat ArcelorMittal w Polsce

 Hutniczy jubileusz, czyli 20 lat ArcelorMittal w Polsce

W tym roku ArcelorMittal obchodzi 20-lecie działalności w naszym kraju. Przez dwie dekady firma zainwestowała w swoje zakłady zlokalizowane w sześciu miastach w Polsce już ponad 10,5 mld zł, unowocześniając procesy produkcyjne, inwestując w nowe technologie i innowacyjne produkty pożądane na rynku: w kraju i za granicą. Od początku działalności w Polsce ArcelorMittal Poland angażuje się również we wsparcie lokalnych społeczności - na różne projekty i inicjatywy społeczne przeznaczył już ponad 24 mln zł.