Europejskie Forum Biznesu 2019

26 listopada 2019 roku pod hasłem "Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin" w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2019.

Wydarzenie zwieńczyło XIII edycję Programu Najwyższa Jakość Quality International. Podczas Forum odbyło się sześć debat poświęconych różnym obszarom bezpieczeństwa w organizacjach. Poznaliśmy także Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI 2019 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2019 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma. Wręczone zostały także Perły QI 2019, Złote Perły QI 2019 oraz Diamenty QI 2019.

 

Postęp cywilizacyjny, rozwój techniki, globalizacja i migracja niosą zmiany oraz pojawianie się nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, które charakteryzują się nieprzewidywalnością, gwałtownością, wielowymiarowością, zmiennością oraz przenikaniem się. Dotyczą wszystkich dziedzin społeczno-gospodarczych, a ich konsekwencje mogą negatywnie wpływać na zdrowie, życie, infrastrukturę, dobra materialne, destabilizację gospodarczą firm, instytucji, gmin i kraju (także w ujęciu politycznym). Ważnym jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań w zakresie bezpieczeństwa poprzez doskonalenie już funkcjonujących systemów, czy budowę nowych.

 

Tematem Europejskiego Forum Biznesu 2019 było przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

 

 

Europejskie Forum Biznesu 2019 - zagadnienia:

- Zarządzanie w organizacji: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (przedsiębiorstwo, instytucja, gmina – wspólne cele, płaszczyzny współpracy, doskonalenie). Bezpieczeństwo produkcji, produktu i usługi

- Gospodarka komunalna: Bezpieczeństwo energetyczne

- Zdrowie: Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa

- Finanse: Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne

- CSR: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sporcie

 

Uroczystego otwarcia Forum dokonali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, Bogumił Sobula, Wiceprezydent Katowic, który w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień zarządzania jakością i bezpieczeństwem w mieście, oraz prof. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

W panelu inauguracyjnym eksperci odnieśli się m.in. do zagadnień roli zarządzania bezpieczeństwem, roli normalizacji w budowaniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa organizacji i bezpieczeństwa powszechnego, określenia ogólnej polityki kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także zapobieganiu i przewidywaniu niebezpieczeństw w pracy. Dyskusję prowadził dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Biznesu.

 

Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią

na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu

W debacie, której partnerem merytorycznym była Politechnia Śląska udział wzięli m.in. prof. dr inż. Bogusław Łazarz, Prorektor Politechniki Śląskiej, Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, prof. dr hab. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Bezpieczeństwo finansowe,

bezpieczeństwo inwestycyjne

było tematem debaty, którą prowadził Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który z Piotrem Gertychem, Dyrektorem Generalnym firmy PartGroup oraz Piotrem Ziętarą, Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. dyskutował m.in. o tym czym jest bezpieczeństwo finansowe definiowane jako zdolność do pozyskania środków pieniężnych, bezpieczeństwo funkcjonowania i szansa na stabilny rozwój podmiotu z perspektywy sektora finansowego i przedsiębiorstwa. Była też mowa o tym jak zapewnić bezpieczeństwo inwestycji.

 

EFB_2019_15.jpg

 

Współpraca między biznesem a sportem

Podczas Forum sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności społecznej. W debacie "CSR jako płaszczyzna współpracy między biznesem a sportem” zwracano uwagę na pojęcie CSR-u jako elementu w rozwoju lokalnej społeczności, sponsoringu sportowego jako formy utożsamiania się firmy z regionem, czy działaniach polskich przedsiębiorców z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego w sporcie w kraju i za granicą.

 

Odnawialne źródła energii

Z kolei podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów” z udziałem m.in. Dariusza Bliźniaka, Wiceprezesa spółki TRMEW Obrót mowa była m.in. o tym dlaczego i w jaki sposób podmioty powinny samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne? Odnawialne (alternatywne) źródła energii i kogeneracja – atuty, a kontrowersje, czy roli audytów i certyfikacji systemów energetycznych. W debacie uczestniczyli także mgr inż. Grażyna Żarlicka, auditor systemu zarządzania środowiskowego, auditor energetyczny oraz Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalErg Sp. z o.o.

 

Nowe rozwiązania w systemie ochrony zdrowia

EFB_2019_18.jpg

Poseł Andrzej Sośnierz, były europoseł i były dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia był jednym z uczestników debaty poświęconej „Ochronie zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”. Eksperci omawiali m.in. zagadnienia bezpieczeństwa produkcji i produktu dla zdrowia, badań nad wdrażaniem produktu do obiegu społecznego, nowych rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia, zagrożeniach i korzyściach, a także roli normalizacji w ochronie zdrowia.

 

EFB 2019 patroni i partnerzy


Europejskie Forum Biznesu

jest wydarzeniem wieńczącym doroczną edycję ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International. To największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski i ponadbranżowy projekt promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju.

Celem przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Zwieńczeniem XIII edycji Programu Najwyższa Jakość QI była uroczysta Gala, podczas której Laureaci odebrali przyznane im Godła QI oraz statuetki.
Od lat Programowi patronują Instytucje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI Product - produkt najwyższej jakości, QI Services - usługi najwyższej jakości, QI order - zarządzanie najwyższej jakości i ponadto w czterech grupach w zależności od wielkości zatrudnienia (mikro, małe, średnie i duże).

Zobacz również

Bezpiecznie, czysto, zdrowo

EMKA - Bezpiecznie, czysto, zdrowo

EMKA S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem, która świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Kielce dla firm

MUP Kielce dla firm

Zgodnie z diagnozami, rozwój europejskich firm utrudniony jest m.in. przez brak wystarczającej liczby dobrze przygotowanych kandydatów. Pracodawcy nie chcą jednak zatrudniać reprezentantów kategorii NEET (osoby do 30 roku życia, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują) ze względu na niewielkie w ich ocenie doświadczenie zawodowe jej przedstawicieli i kwalifikacje niepasujące do współczesnych wymagań. Projekt pilotażowy ZiP – Zatrudnienie i Przeszkolenie jest odpowiedzią na oba te wyzwania.