Specjalistyczne Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

W Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju funkcjonuje Oddział Chirurgii Plastycznej, który od blisko 70 lat nieprzerwanie kontynuuje misję szpitala wojewódzkiego.

W oddziale kierowanym przez dra n. med. Ireneusza Łątkowskiego, ucznia prof. Kazimierza Kobusa, wykonywany jest pełen profil zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej u dorosłych i u dzieci.

scm foto Ireneusz Latkowski

dr n. med. Ireneusz Łątkowski

Wielodyscyplinarny, wysoko wykwalifikowany zespół lekarski ma możliwość zapewnienia opieki pacjentom z całej Polski i zza granicy, wykonując zabiegi planowe, a także pomagając w trybie ostrodyżurowym ofiarom wypadków. Chorzy leczeni są w warunkach zapewniających wysoki komfort oraz bezpieczeństwo. W celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanych usług, nawiązano współpracę z zespołem chirurgów rekonstrukcyjnych oraz szczękowo–twarzowych. Co ważne, pacjenci leczeni z powodu wad rozszczepowych objęci są kompleksową, wielodyscyplinarną opieką chirurgiczną, logopedyczną, ortodontyczną i psychologiczną na każdym etapie terapii, a stosowane metody należą do najbardziej skutecznych, sprawdzonych i bezpiecznych. Ponadto, oddział, jako jeden z nielicznych w Polsce, leczy wszelkiego rodzaju wady występujące u dzieci, m. in. zniekształcenia pourazowe i pooperacyjne, wady wrodzone ręki, znamiona barwnikowe i naczyniowe, wady wrodzone twarzoczaszki i małżowin usznych. Warto podkreślić, że jest liderem w Polsce w leczeniu wad wrodzonych w zakresie powiek u dzieci, a wyniki w tym zakresie plasują go wśród najlepszych ośrodków.

 

Tysiące pacjentów znalazło w szpitalu w Polanicy-Zdroju wielospecjalistyczną i fachową pomoc oraz nadzieję na prawidłowy i pełny rozwój. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że niebawem będziemy jednym z nielicznych ośrodków leczących dzieci z trisomią 21. chromosomu, czyli Zespołem Downa.

Monika Woźniak

 

W Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju w trybie planowym leczone są:
- rozszczepy czaszkowo-twarzowe, rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, rzadkie rozszczepy i zniekształcenia porozszczepowe,
- przedwczesne zarośnięcia szwów czaszkowych, pojedyncze kraniostezy, dyzostozy czaszkowo-twarzowe,
- niedorozwoje żuchwy i asymetrie twarzy,
- wady rozwojowe i ubytki małżowin usznych i powiek,
- wady rozwojowe kończyn górnych i dolnych,
- wady zewnętrzne narządów moczowo-płciowych,
- nowotwory i zniekształcenia ponowotworowe,
- naczyniaki, znamiona naczyniowe i barwnikowe,
- porażenia nerwu twarzowego,
- zniekształcenia pourazowe, pochorobowe i pooparzeniowe,
- urazy i następstwa urazów czaszkowych, szczękowo-twarzowych i twarzy,
- zarośnięcia stawu skroniowo-żuchwowego,
- ubytki tkanek – leczenie rekonstrukcyjne,
- zniekształcenia pooparzeniowe.

 

W trybie ostrodyżurowym zaopatrywane są:
- urazy rąk i kończyn,
- urazy połączone z utratą tkanek,
- oparzenia.

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój
Oddział Chirurgii Plastycznej
tel. 74 86 21 159

Zobacz również

Profilaktyka prozdrowotna oparta na nauce

Profilaktyka prozdrowotna oparta na nauce

Suplementy diety oraz nutraceutyki stanowią dziś już nie tylko ważne składniki ogólnego uzupełnienia niedoborów diety w witaminy, składniki mineralne i inne ważne dla prawidłowego funkcjonowania substancje biologicznie aktywne. Są również nieodzowną częścią codziennej, spersonalizowanej diety i mogą być ściśle dopasowane do aktualnych, realnych potrzeb człowieka, w zależności od aktywności fizycznej, kondycji organizmu, konieczności wzmocnienia poszczególnych organów oraz procesów biochemicznych, w okresie rozwoju, dorastania czy w okresie ciąży.

5 faktów o urlopie wypoczynkowym

5 faktów o urlopie wypoczynkowym,

Co trzeba wiedzieć przed wakacjami?

 

Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, gwarantowane przez przepisy Kodeksu pracy. Pracownik ma prawo do urlopu, a pracodawca nie może go ograniczyć pod karą grzywny. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, ekspertka inFakt przypomina o podstawowych zasadach z nim związanych.