Specjalistyczne Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

W Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju funkcjonuje Oddział Chirurgii Plastycznej, który od blisko 70 lat nieprzerwanie kontynuuje misję szpitala wojewódzkiego.

W oddziale kierowanym przez dra n. med. Ireneusza Łątkowskiego, ucznia prof. Kazimierza Kobusa, wykonywany jest pełen profil zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej u dorosłych i u dzieci.

scm foto Ireneusz Latkowski

dr n. med. Ireneusz Łątkowski

Wielodyscyplinarny, wysoko wykwalifikowany zespół lekarski ma możliwość zapewnienia opieki pacjentom z całej Polski i zza granicy, wykonując zabiegi planowe, a także pomagając w trybie ostrodyżurowym ofiarom wypadków. Chorzy leczeni są w warunkach zapewniających wysoki komfort oraz bezpieczeństwo. W celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanych usług, nawiązano współpracę z zespołem chirurgów rekonstrukcyjnych oraz szczękowo–twarzowych. Co ważne, pacjenci leczeni z powodu wad rozszczepowych objęci są kompleksową, wielodyscyplinarną opieką chirurgiczną, logopedyczną, ortodontyczną i psychologiczną na każdym etapie terapii, a stosowane metody należą do najbardziej skutecznych, sprawdzonych i bezpiecznych. Ponadto, oddział, jako jeden z nielicznych w Polsce, leczy wszelkiego rodzaju wady występujące u dzieci, m. in. zniekształcenia pourazowe i pooperacyjne, wady wrodzone ręki, znamiona barwnikowe i naczyniowe, wady wrodzone twarzoczaszki i małżowin usznych. Warto podkreślić, że jest liderem w Polsce w leczeniu wad wrodzonych w zakresie powiek u dzieci, a wyniki w tym zakresie plasują go wśród najlepszych ośrodków.

 

Tysiące pacjentów znalazło w szpitalu w Polanicy-Zdroju wielospecjalistyczną i fachową pomoc oraz nadzieję na prawidłowy i pełny rozwój. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że niebawem będziemy jednym z nielicznych ośrodków leczących dzieci z trisomią 21. chromosomu, czyli Zespołem Downa.

Monika Woźniak

 

W Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju w trybie planowym leczone są:
- rozszczepy czaszkowo-twarzowe, rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, rzadkie rozszczepy i zniekształcenia porozszczepowe,
- przedwczesne zarośnięcia szwów czaszkowych, pojedyncze kraniostezy, dyzostozy czaszkowo-twarzowe,
- niedorozwoje żuchwy i asymetrie twarzy,
- wady rozwojowe i ubytki małżowin usznych i powiek,
- wady rozwojowe kończyn górnych i dolnych,
- wady zewnętrzne narządów moczowo-płciowych,
- nowotwory i zniekształcenia ponowotworowe,
- naczyniaki, znamiona naczyniowe i barwnikowe,
- porażenia nerwu twarzowego,
- zniekształcenia pourazowe, pochorobowe i pooparzeniowe,
- urazy i następstwa urazów czaszkowych, szczękowo-twarzowych i twarzy,
- zarośnięcia stawu skroniowo-żuchwowego,
- ubytki tkanek – leczenie rekonstrukcyjne,
- zniekształcenia pooparzeniowe.

 

W trybie ostrodyżurowym zaopatrywane są:
- urazy rąk i kończyn,
- urazy połączone z utratą tkanek,
- oparzenia.

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 2
57-320 Polanica-Zdrój
Oddział Chirurgii Plastycznej
tel. 74 86 21 159

Zobacz również

Polskie technologie na rzecz bezpieczeństwa narodowego

Polskie technologie na rzecz bezpieczeństwa narodowego

Rozmowa z Adamem Jabłońskim, Prezesem Zarządu ZURAD Sp. z o.o. (Ostrów Mazowiecka) - polskiej firmy, która od 1963 r. specjalizuje się w produkcji sprzętu radiolokacyjnego, urządzeń do pomiaru prędkości oraz specjalistycznych urządzeń dla służb mundurowych i sektora bezpieczeństwa.

Rekordzista ma dług wobec ZUS-u na blisko 820 mln zł

Obraz Rilson S. Avelar z Pixabay

Według danych przekazanych przez ZUS, blisko 820 mln zł wyniosła na koniec lipca br. maksymalna kwota zadłużenia aktywnego płatnika. Rok wcześniej była o niespełna 1 mln zł mniejsza. Nie brakuje opinii, że naganne jest dopuszczenie do takiej sytuacji i należało wcześniej reagować. Natomiast w ww. okresie średni dług wzrósł z 27 tys. zł do 28 tys. zł. Zdaniem ekspertów, warto pomyśleć nad systemowymi ograniczeniami dla aktywnych dłużników, przekraczających ustalony poziom zadłużenia. Rozłożenie należności na raty oczywiście nie rozwiązuje problemu. Potrzebne są działania nie tylko w obszarze ubezpieczeń społecznych, ale również kompleksowe regulacje przeciwdziałające m.in. zatorom płatniczym.