Ekologistyka morska

Na całym świecie systematycznie rośnie ruch statków o dużej wyporności. Polskie porty morskie co roku ustanawiają kolejne rekordy w tonażu przeładowanych towarów. Obecny rok również podtrzymuje tę tendencję. Wpływa to również na rozwój przedsiębiorstw działających na rzecz tego sektora.


W Polsce rozbudowa Portu Gdańsk, zbiegła się z szeregiem inwestycji, znajdującego się na tym terenie przedsiębiorstwa COMAL Sp. z o.o., krajowego specjalisty w zakresie odbioru, transportu, oczyszczania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów przemysłowych, zwłaszcza wód zaolejonych, ze statków. Działania te wpisują się w światowe tendencje wdrażania kolejnych ekologicznych rozwiązań w logistyce morskiej i przeładunkowej.

 

Na Bałtyku, jako akwenie zamkniętym, zgodnie z Konwencją Helsińską, stosowane są szczególne obostrzenia ekologiczne. Jednostki mają całkowity zakaz zrzutu do wód jakichkolwiek odpadów. Zgromadzone w zbiornikach, odbierane są dopiero w portach. W Trójmieście gdańskie przedsiębiorstwo COMAL specjalizuje się w odbiorze, przetwarzaniu i recyklingu głównie odpadów ropopochodnych powstałych w wyniku pracy silników lub napraw urządzeń mechanicznych, emulsji olejowo-wodnych, po myciu zbiorników ładunkowych czy po oczyszczaniu spalin w kolektorach wydechowych statków.

 

Trwające aktualnie prace legislacyjne zmierzają do rozszerzenia listy odpadów uznawanych za szkodliwe dla środowiska. Obejmie ona wszystkie zanieczyszczenia, które powstają na statkach. Przepisy jednocześnie nałożą na porty obowiązek zainstalowania i utrzymywania odpowiednich technologii do ich odbioru. W podnoszenie tych ekostandardów doskonale wpisują się zadania i inwestycje realizowane przez COMAL, który od czterech dekad aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska Bałtyku.

 

Przedsiębiorstwo jest jedynym podmiotem w Polsce, które posiada fenomenalną i unikatową instalację o zaawansowanej technologii, zdolną do rozwiązania niemal wszystkich problemów związanych z unieszkodliwianiem odpadów, nie tylko w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, ale i w branży wydobywczej, chemicznej, czy farmaceutycznej. Wdrożona technologia oparta jest na podstawie autorskich rozwiązań firmy COMAL. – Dzięki tej technice skutecznie przeprowadza się odolejanie, neutralizowanie, oczyszczanie i odzysk przepracowanych odpadów olejowych, które po recyklingu są kierowane z powrotem do zakładów przemysłowych do ponownego zastosowania, a oczyszczona woda może być zrzucona do morza. Technologia unieszkodliwia również zawarte w odpadach drobnoustroje, bakterie i wirusy, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do statków przypływających z odległych stref geograficznych i klimatycznych – zaznacza Eugeniusz Warczok, Prezes Zarządu COMAL Sp. z o.o.

 

Instalacja usytuowana jest na terenie Bazy Magazynowej i Terminalu przeładunkowym COMAL w Porcie Gdańsk, bezpośrednio przy nabrzeżu, dzięki czemu transport substancji niebezpiecznych dla środowiska ograniczony jest do minimum. Odebrane odpady są przetwarzane mechanicznie, chemicznie i biologicznie wraz z dezynfekcją i ozonowaniem, które kompleksowo zapewniają skuteczną neutralizację. Zanieczyszczenia „egzotyczne” dla naszej strefy geograficznej unieszkodliwia się poprzez ciąg dezynfekcji z ozonowaniem i przy użyciu reaktora UV, co skutecznie sterylizuje wodę tak, aby nie stanowiła one zagrożenia dla środowiska morskiego.

 

COMAL posiada Terminal Przeładunkowy i Bazę Magazynową, ze zbiornikami o łącznej pojemności ponad 21 tys. m3. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze logistycznej przeładunki są możliwe w każdej relacji pomiędzy statkami, zbiornikami naziemnymi, cysternami kolejowymi i samochodowymi tak zróżnicowanych substancji, jak produkty naftowe, biokomponenty, alkohole i inne produkty ciekłe, oleje okrętowe, ale też grunty skażone odpadami ropopochodnymi.

 

Oprócz stałej rozbudowy infrastruktury portowej, również rośnie flota COMAL, która wzbogaciła się o dwa statki zbiornikowe o łącznej pojemności 2,5 tys. ton. Zasoby uzupełnia holownik oraz zespół barek transportowych. Tym samym, jest to także jedyna w Polsce firma, która jest w stanie zrealizować każdy odbiór nieczystości i odpadów przemysłowych ze statków w redach, bez konieczności wpływania ich do portu. Jednorazowo może to być nawet 4 tys. ton.

 

Specjalistyczne usługi COMAL obejmują nie tylko statki morskie, ale i instalacje lądowe pracujące w różnych sektorach gospodarki. Posiadana technologia przeładunku produktów ciekłych doskonale sprawdziła się również w odniesieniu do olejów spożywczych, dzięki czemu firma w ostatnim czasie również zaczęła realizować przeładunki oleju słonecznikowego z Ukrainy.

 

Rozwiązania technologiczne COMAL znajdują uznanie i owocują stałą współpracą z takimi potentatami, jak Conoco Philips z Houston (USA), Stena Recycling (Szwecja), Remondis (Niemcy), a w Polsce Lotos i Orlen. Innowacyjne technologie COMAL, wpływają na bezkonkurencyjność i mocną pozycję firmy na rynku, co sprawia, że od lat, jest ona obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów, którzy systematycznie składają oferty zakupu przedsiębiorstwa. Na szczęście dla polskiej gospodarki morskiej, nieskutecznie.

 

Joanna Chrustek, Jacek Majewski

Comal LogoComal2020

Zobacz również

Jakość wpisana w DNA – CDMO 4.0

Jakość wpisana w DNA – CDMO 4.0

Curtis Health Caps (CHC) na rynku polskim i zagranicznym istnieje od ponad 30 lat. Będąc firmą elastyczną, podążającą za trendami rynkowymi, wciąż się zmienia, jednak wartością stałą i fundamentem jest bezwzględna najwyższa jakość produktów oraz usług, dzięki której CHC zyskał miano wiarygodnego partnera w branży farmaceutycznej.

 

Tam, gdzie dzieje się dobro

TAURON

Tauron działa na rzecz lokalnych społeczności. Projekty firmy koncentrują się na kilku płaszczyznach: prospołecznej, edukacyjnej, sportowej, ekologicznej i kulturalnej. Co roku lista zrealizowanych inicjatyw wydłuża się o kolejne pozycje. W swojej działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, firma koncentruje się na potrzebach lokalnych społeczności z południowej Polski, czyli obszaru, gdzie koncentruje swoją działalność.