Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2017- 17 listopada 2017

17 listopada 2017 w Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gala podsumowująca XI edycję Programu Najwyższa Jakość QI 2017.

 

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności, jest zwieńczeniem tegorocznej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. To jeden z elementów szeregu przedsięwzięć idei pod nazwą Najwyższa Jakość Quality International, które odbywają się na przestrzeni całego roku – w różnych miejscach i obszarach: na łamach Forum Biznesu - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, w Biznes Trendy w Rzeczpospolitej, w serwisach ForumBiznesu.pl, NajwyższaJakośćQI.pl, SpolecznieOdpowiedzialni.info. To platforma wymiany doświadczeń, Klub Liderów Jakości – jako forum spotkań, dyskusji, wymiany poglądów, dyskusji podczas wydarzeń w całej Polsce – konferencji, kongresów, szkoleń.

 

W Krynicy-Zdroju laureaci Programu Najwyższa Jakość Quality International, z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych podęli dyskusję na tak ważne zagadnienia, jak konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nowoczesne zarządzanie, synergia nauki, biznesu i jednostek samorządowych, a także społeczna odpowiedzialność biznesu.  Laureatom Programu wręczone  zostały medale i dyplomy QI 2017 oraz statuetki Pereł Jakości a Liderom Społecznej Odpowiedzialności 2017 statuetki Dobra Firma, Dobry Pracodawca i  Eko Firma.

 

Podczas wystąpień inauguracyjnych głos zabrali:

 • Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu
 • dr Tomasz Wołowiec, Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju
 • Wioletta Urbańska, Rzecznik Beneficjenta, Biuro Zarządzania Jakością,
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • prof. dr hab. Tedeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomincznego w Krakowie

 

Odczytany został także list, który organizatorzy Forum otrzymali

z Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy:

 

"Szanowna Pani Redaktor,

na ręce Pani Redaktor przekazuję wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczyniają się do upowszechniania skutecznych metod zarządzania jakością, zwiększania konkurencyjności oraz rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Jestem przekonany, że kolejna edycja programu Najwyższa Jakość Quality Internationał spowoduje, że coraz więcej firm i instytucji dostrzeże, jak istotną rolę odgrywa dbałość o dostarczanie klientom i konsumentom produktów lub usług na najwyższym poziomie.

 

Doceniając ideę Państwa projektu, składam serdeczne gratulacje tegorocznym Laureatom, których sukces jest wynikiem umiejętnego zarządzania, właściwie realizowanej strategii rozwoju oraz systematycznego budowania zaufania wśród odbiorców nie tylko na coraz bardziej wymagającym rynku krajowym, lecz także na płaszczyźnie międzynarodowej.

Życzę pomyślnego przebiegu Forum, interesujących dyskusji oraz satysfakcji z zaangażowania na rzecz budowy nowoczesnej gospodarki."

Z poważaniem Krzysztof Szczerski,
Sekretarz Stanu,Szef Gabinetu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Intencją Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie jego uczestnikom, wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

 

 

Zgłoszenia do Programu Najwyższa Jakość Quality International przyjmowane były w trzech kategoriach: QI Product, QI Services, QI Order. To już XI edycja Programu, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

W ocenie wniosków zgłoszeniowych do Programu Najwyższa Jakość Quality International Kapituła Programu szczególny akcent stawiała na takie zagadnienia, jak m.in. wysoka jakość produktów i usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan wdrożenia systemów zarządzania, nowoczesność zastosowanych rozwiązań, organizacja systemu posprzedażowego, przejrzystość informacji i in.

 

Kolejny rok przyniesie nieco zmian w systemie zarządzania jakością, na które Kapituła Programu na pewno będzie zwracać dokonując oceny wniosków zgłoszeniowych. Przed nami okres recertyfikacji systemu do normy PN-EN ISO 9001:2015-10. System niesie zmiany, m.in. w takich obszarach, jak:

  • Role, odpowiedzialność i uprawnienia Przywództwa w organizacji
  • Planowanie: działania odnoszące się do ryzyk i szans
  • Wsparcie: zasoby, wiedza w organizacji, świadomość wszystkich pracowników
  • oraz określona forma i model komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej systemu zarządzania jakością.

 

Czynniki wpływające na konkurencyjność gospodarki w Polsce

– atuty i bariery, szanse i zagrożenia

 

EFJiI 2017 12

Uczestnikami panelu byli: Anna Korab, Polski Komitet Normalizacyjny; Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy; dr inż. Piotr Orleański, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk; Marek Hadała, zastępca dyr. Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

 

W dyskusji tej paneliści skupili się na zagadnieniach problematyki rozwoju wyrobów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, finansowania tego rozwoju, organizacji i zarządzaniu pracami rozwojowymi (także w kontekście norm) oraz ich komercjalizacji w kraju i poza granicami, a także miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, a także finansowania inwestycji własnych gmin.

 

Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - wynika z badań Millward Brown. Bezrobotnych ubywa, a przedsiębiorcy mają z tego powodu coraz większe problemy. W badaniu na temat trudności jakich doświadczyła firma w prowadzeniu działalności w ostatnich miesiącach, kłopoty zasygnalizowało niemal 9 na 10 respondentów. Najbardziej przedsiębiorcom daje się we znaki nadmierna biurokracja (36 proc.), ale tuż za nią problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (33 proc.) oraz rosnące koszty pracownicze (25 proc.). Na dalszych pozycjach znalazł się skomplikowany system podatkowy oraz wysoka, zaniżająca marże konkurencja. W podobnym badaniu, przeprowadzonym jesienią 2015 r. brak ludzi do pracy wymieniany był na końcu długiego zestawienia, a stopa bezrobocia wynosiła wtedy 10 proc. Listę otwierały wówczas podatki i regulacje prawne, a koszty pracy były na piątym miejscu - obecnie są w czołówce przeszkód.

 

Wyzwania współczesnego rynku pracy

Kolejna dyskusja - Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce - z udziałem Anny Ledwożyw, Dyrektor HR w  BorgWarner Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o. poświęcona została właśnie rynkowi pracy – kształceniu młodych kadr na rynek pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki i ocenie tego zjawiska przez pryzmat działalności BorgWarner, kształceniu zawodowego i doświadczeń w tym zakresie: klasom patronackim, praktykom, stażom, zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu firm i instytucji, a także społecznej odpowiedzialność biznesu, zaangażowaniu pracowników w tym zakresie i przedsiębiorczości społecznej.

 

EFJiI 2017 13

 Anny Ledwożyw, Dyrektor HR w  BorgWarner Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o. oraz Jacek Kozioł, Forum Biznesu

 

Najwyższa Jakość QI

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International jest potwierdzeniem najwyższego poziomu standardów zarządzania wdrożonych w firmach i instytucjach, a godło QI stanowi wymierny, ważny element w budowaniu i umacnianiu przewagi konkurencyjnej i pozytywnego wizerunku firmy i instytucji.

 

 

EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI

I INNOWACYJNOŚCI 2017

Organizatorzy:
Forum Biznesu logo new wer9 B trendy logo Media PressVER9

Patroni Programu:
PARP PKN UEK

 

Partnerzy: Partnerzy wspierający:
logoCZP czarne

consonni kontur czerwony

atlas Ventor

Patronat honorowy:

Ryszard Czarnecki

Wiceprzewodniczący

  Parlamentu Europejskiego   

Wojewoda Malopolski jpg

Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski

Logo Małopolska V RGB

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

herb Krynicy ZdrojuKRYNICA ZDROĚ J LOGOTYPY2 

Dariusz Reśko

Burmistrz Krynicy-Zdrój 

ncbr logo z czerwonym napisem

Patronat medialny:

Rz Logo srednie rgb

spolodp info GP logo krakow 

        

Zobacz również

Nutropharma: ponad trzy dekady zaangażowania w zdrowie i innowacje

Nutropharma fot

Suplementy diety? Na polskim rynku są ich tysiące, a z reklam produktów leczniczych dobiegają nas sformułowania „to lek nie suplement”, które rodzą w nas wątpliwości co do jakości produktów z tej kategorii, jak i potrzeby ich stosowania. Tymczasem zarówno leki, jak i suplementy diety, mają swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia. Te pierwsze rozwiązują zawiłe problemy związane ze stanem patologicznym w organizmie, rola tych drugich z kolei polega na utrzymaniu fizjologicznej równowagi. Kluczem takiego działania jest skuteczność produktu, za którą kryją się wiedza, doświadczenie, wysoka jakość i bezpieczeństwo.

Niecałe 16% energii z OZE w Polsce – jak wypadamy na tle innych krajów?

Odnawialne źródła energii

Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6%. Czy jest to powód do dumy, czy raczej smutku? Jak wypadamy na tle innych krajów? Odpowiadając na te pytania, warto pamiętać, że w marcu 2023 r. Parlament wynegocjował z Radą wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE. Jak widać mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia.