Jakość wpisana w DNA – CDMO 4.0

Curtis Health Caps (CHC) na rynku polskim i zagranicznym istnieje od ponad 30 lat. Będąc firmą elastyczną, podążającą za trendami rynkowymi, wciąż się zmienia, jednak wartością stałą i fundamentem jest bezwzględna najwyższa jakość produktów oraz usług, dzięki której CHC zyskał miano wiarygodnego partnera w branży farmaceutycznej.

 

 

 Jakość na złoty medal!

 

Jakość stanowi jedną z kluczowych w CHC wartości. Jest ona systematycznie potwierdzana w ramach audytów przeprowadzanych przez klientów oraz niezależne jednostki certyfikujące – firma spełnia wymagania BRC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016. Dowód na spełnienie najwyższych standardów stanowią także posiadane przez firmę certyfikaty GMP dla wytwarzania kapsułek miękkich oraz form płynnych, a także pakowania tabletek i kapsułek twardych.

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości działań organizacji i niewątpliwym wyróżnieniem są również przyznawane CHC od kilku lat przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość nagrody w kategoriach: System Zarządzania Jakością (2019), QI Services – najwyższej jakości usługi badawczo-rozwojowe (2020) czy QI Product – „Witamina D w różnych postaciach” (2021).

 

Zmieniamy się – CDMO 4.0

 

W trakcie długoletniej obecności na wielu rynkach CHC zyskało miano zaufanego partnera, specjalizującego się w działalności rozwojowej oraz produkcji  kontraktowej kapsułek miękkich i form płynnych.

Firma z odpowiedzialnością podchodzi do biznesu i zaufania, jakim obdarzyli ją klienci, dlatego nieustanny rozwój i doskonalenie jest strategią biznesową CHC na kolejne lata – realizowaną pod hasłem Strategia CDMO 4.0. Zakłada ona ciągłe dążenie do większej efektywności i konkurencyjności zakładu oraz oferowanych usług i produktów. Przedsiębiorstwo pragnie spełniać najwyższe wymagania klientów, zwiększać komfort pracy swojej kadry i współpracowników.

Obecnie CHC realizuje projekt rozbudowy zakładu w Wysogotowie. Celem inwestycji jest powiększenie obszaru pakowania o ponad 80 proc., wzrost mocy produkcyjnych w standardzie farmaceutycznym oraz optymalizacja procesów logistycznych. Przed firmą jest uruchomienie nowej wysokowydajnej linii pakującej oraz dalsze wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT, doskonalenie procesów i metod pracy, a także wspieranie zaangażowanych w cały proces pracowników. CHC rozwija się ze swoimi klientami i dla nich.

 

Jakość impulsem do rozwoju

 

Przyznana CHC nagroda Perły QI 2021 w Programie Najwyższa Jakość Quality International stanowi uhonorowanie drogi, jaką organizacja przeszła doskonaląc jakość we wszystkich obszarach funkcjonowania. To docenienie pracy całego zaangażowanego zespołu, który wykonując z pasją swoje obowiązki, dostarcza rozwiązania stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby rynku i klientów. To wyraźny dowód na to, że patrząc w przyszłość CHC obrało właściwy kierunek.

 

Zespół CHC

CHC CDMO druk 1 final

Zobacz również

Rośnie rynek nieruchomości inwestycyjnych w segmencie premium w Polsce

Rośnie rynek nieruchomości inwestycyjnych w segmencie premium w Polsce

Rozmowa z Leszkiem Michniakiem,

Prezesem Zarządu WGN-Nieruchomości (Grupa WGN)

 

Niecałe 16% energii z OZE w Polsce – jak wypadamy na tle innych krajów?

Odnawialne źródła energii

Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6%. Czy jest to powód do dumy, czy raczej smutku? Jak wypadamy na tle innych krajów? Odpowiadając na te pytania, warto pamiętać, że w marcu 2023 r. Parlament wynegocjował z Radą wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE. Jak widać mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia.