Najwyższa jakość kształcenia WSEI - spełnione oczekiwania studentów i rynku pracy

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest największą niepubliczną Uczelnią we wschodniej Polsce, która uznanie zyskała, jako praktycznie przygotowująca do zawodów i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.

Na przestrzeni ponad 21 lat funkcjonowania zajęła pozycję lidera w regionie pod względem przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy. W tym czasie Uczelnię ukończyło 40 tys. absolwentów. Aktualnie na wszystkich kierunkach kształci się ponad 8 tys. studentów i słuchaczy, w tym ponad 1,3 tys. obcokrajowców z 23 krajów świata.

 

WSEI 1Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie właśnie zdobyła złote godło QI 2021 w Programie Najwyższa Jakość Quality International za usługi kształcenia studentów.


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie została utworzona 24 października 2000 r. Założycielem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych. Poprzez kooperację z przedsiębiorstwami czy instytucjami administracji publicznej Uczelnia skutecznie i efektywnie analizuje potrzeby pracodawców oraz implementuje ich uwagi do procesu kształcenia. WSEI ma podpisanych ponad 400 umów dotyczących współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami. Przynosi to wymierne efekty – ponad 95 proc. absolwentów Uczelni znajduje zatrudnienie. – Od początku istnienia Uczelni dbamy o to, by dyplom tu zdobywany był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy – mówi Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, i dodaje: - Nasza Uczelnia słynie z tego, że jej mury opuszczają nowocześnie wykształceni absolwenci, a tym samym kreuje społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej całego regionu.

 

Nowatorskie kształcenie motywacją do aktywności zawodowej

WSEI wdraża i realizuje szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizacja wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, i co najważniejsze – stymuluje rynek pracy i minimalizuje skutki bezrobocia. – Nie byłoby to możliwe bez wyspecjalizowanej kadry naukowej. Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe i zawodowe, a poziom kształcenia dostosowują do indywidualnych możliwości studentów – zaznacza Teresa Bogacka. Ponadto Uczelnia uwzględnia w tym zakresie indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby studentów.

 

Wysoka jakość kształcenia przygotowuje studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy. Przynosi to efekty nie tylko w postaci znalezienia przez absolwentów atrakcyjnej pracy, ale także przygotowuje ich do założenia i prowadzenia własnej, dobrze prosperującej firmy lub pomaga rozwijać i unowocześniać te już istniejące.

 

Uczelnia na trzech wydziałach – Administracji i Nauk Społecznych, Transportu i Informatyki oraz Nauk o Człowieku – kształci na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia obejmujących kilkadziesiąt specjalizacji. WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi zajęcia w języku angielskim na kierunkach: Zarządzanie, Logistyka, Ekonomia, Informatyka oraz Pielęgniarstwo. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Uczelni www.wsei.lublin.pl.

 

Opisane działania dydaktyczne oparte są o wdrożony na Uczelni System Zarządzania Jakością i System Doskonalenia Jakości Kształcenia, który dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych regulacji Uczelni, uwzględniających jej specyfikę.

 WSEI 3

 

Unikatowe w skali kraju laboratoria

Laboratoria WSEI są naukowo-badawczymi jednostkami organizacyjnymi i mają charakter interdyscyplinarny.  Prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę. Te innowacyjne obiekty umożliwiają studentom łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki z biznesem jest nie do przecenienia.

 

Działalność naukowa Uczelni w ramach tych placówek obejmuje prace badawcze realizowane w Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu,  skupiającego potencjał laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu, Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz, w którym są prowadzone badania z zakresu transportu, zdrowia publicznego oraz psychologii eksperymentalnej, Centrum Symulacji Medycznej, które są swoistym „poligonem” odwzorowującym w pełni wyposażone sale szpitalne, oraz Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, będącym jedynym tego typu laboratorium we wschodniej Polsce.

 

Jak mówi Teresa Bogacka: - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie swoją renomę zawdzięcza temu, że ludzie w niej pracujący są osobami tworzącymi innowacje. Wizja Uczelni naszych marzeń jest oparta na konsekwentnie realizowanym precyzyjnym planie, który pozwala nam na ciągły rozwój i budowanie marki WSEI. Robimy to nie tylko dla własnej satysfakcji i podniesienia prestiżu Uczelni samej w sobie, ale przede wszystkim po to, żeby zdobycie dyplomu naszej Uczelni gwarantowało zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na wysokim poziomie. Współcześni pracodawcy i działy HR coraz rzadziej pytają o ukończone studia czy ocenę na dyplomie. Zamiast tego osoby zajmujące się rekrutacją na poszczególne stanowiska szczegółowo sprawdzają znajomość konkretnych programów, urządzeń, poziomie zaawansowania ich obsługi czy znajomości aktualnych branżowych trendów. W dużej części za tę wiedzę naszych absolwentów odpowiada Uczelnia i do tego przywiązujemy szczególną uwagę tworząc programy kształcenia każdego z oferowanych przez nas kierunków studiów. Analizując współczesne trendy, myśląc o kompetencjach i zawodach przyszłości widzimy również zwiększające się zapotrzebowanie na zawody kreatywne i społeczne, a także wymagania związane z posiadaniem określonych kompetencji miękkich. Na te wszystkie zmienne również musimy odpowiednio reagować i robimy to dobrze, ponieważ kierunki studiów pielęgniarstwo i psychologia są na naszej Uczelni najpopularniejsze.

 WSEI 4

 

Cyfrowa edukacja przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie bardzo dobrze przygotowała się na doskonalenie zawodowe online. Tej lubelskiej Uczelni dało to impuls i dodatkową szansę na rozwój, jak np. poprzez możliwość studiowania w Uczelni dla osób mieszkających od Lublina o setki kilometrów. Doprowadziły do tego zmiany w sposobie przekazywania wiedzy oraz zmiany technologiczne. Nowością na skalę krajową, która została zrealizowana w WSEI są wdrażane dla studentów laboratoria w chmurze. – Do tej pory studenci korzystali z dostępu do specjalistycznego oprogramowania w trakcie zajęć i odbywając ćwiczenia w budynku Uczelni. Teraz, dostęp do bardzo drogich i licencjonowanych programów np. w laboratorium Cyberbezpieczeństwa będzie nieograniczony czasowo i lokalizacyjnie. Student ze swojego komputera z dostępem do Internetu będzie mógł pracować na specjalnie dla niego skonfigurowanych, spersonalizowanych stacjach roboczych znajdujących się w chmurze Uczelni. Do poprawnej pracy wystarczy jedynie przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na pełny dostęp zdalny do specjalistycznego oprogramowania dostępnego w stacjonarnych zasobach laboratoryjnych. W ramach podjętych działań do dyspozycji studentów dostępne będą laboratoria logistyki, statystyki, bezpieczeństwa sieci komputerowych, mechatroniki, rachunkowości i finansów oraz administracji i bezpieczeństwa publicznego. Wartość projektu przekracza 2 mln 200 tys. zł – zaznacza Teresa Bogacka.

 

Dodatkowo w ramach projektów skierowanych do wewnątrz Uczelni, finansowanych z EFS Uczelnia wdrożyła systemy informatyczne takie jak: elektroniczny system obiegu dokumentów, system do zarządzania programami kształcenia i tokiem studiów; w tym elektroniczny sylabus, system ewaluacji i raportowania o potencjalne naukowo-badawczym Uczelni, system praktyk i staży, który będzie wspierać działania związane ze współpracą z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk, staży i pośrednictwa pracy. Rozbudowana została własna platforma edukacyjna wspierająca proces dydaktyczny i komunikacyjny oraz wspomniana prywatna chmura WSEI.

 

To tylko część z najnowszych działań Uczelni, które sprawiają, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w pełni zasłużyła na złote godło QI 2021 w Programie Najwyższa Jakość Quality International za usługi kształcenia studentów.

 

Magdalena Tułecka

 

WSEI logo

Zobacz również

Szkolenia, kontrola, bezpieczeństwo

Salud Y Seguridad En La Trabaja

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy.

Poszukiwania nowej pracy: na co zwraca uwagę “płeć piękna”?

Kobieca strona poszukiwania nowej pracy

Według badań przeprowadzonych przez Pracuj.pl, tylko 4 na 10 ankietowanych oceniło miniony rok jako pozytywny pod względem zawodowym, aż 34% osób wyraziło niezadowolenie z sytuacji zawodowej. Co więcej 81% badanych planuje podjąć ważne kroki w swojej karierze w bieżącym roku. W tym duże grono kobiet. A te, jak wykazały badania w ostatnich latach mocno postawiły na rozwój swoich karier zawodowych.