Obiekty użyteczności publicznej na celowniku cyberprzestępców

Systemy zarządzające obiektami użyteczności publicznej powinny być dostosowane do współczesnych wymagań związanych nie tylko z ochroną środowiska, ale też rosnącym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców. Potencjalnymi konsekwencjami cyberataku na infrastrukturę krytyczną mogą być zakłócenia w świadczeniu usług, straty finansowe, naruszenie danych klientów, a nawet zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.


Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej odpowiadają za dostarczanie obywatelom energii, wody czy infrastruktury, z której korzystają np. instytucje organizujące transport zbiorowy. – Wraz z rozwojem systemów informatycznych w tego rodzaju instytucjach rośnie też ryzyko wystąpienia cyberzagrożeń. Rozszerzenie już istniejącego parku urządzeń odpowiedzialnych za działanie tych kluczowych jednostek o dodatkowe systemy stanowi dodatkową okazję dla cyberprzestępców do zaatakowania infrastruktury – wskazuje Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce.


Co zagraża infrastrukturze o znaczeniu krytycznym?
Obiekty użyteczności publicznej funkcjonują dzięki złożonym systemom informatycznym. Jednak każdy element tego środowiska może stanowić furtkę dla cyberprzestępców, dzięki której przenikną oni do systemu całego przedsiębiorstwa. Eksperci Fortinet wskazują, że ataki typu ransomware, wykorzystujące oprogramowanie wymazujące dane (wiper) oraz innego rodzaju naruszenia stanowią poważne ryzyko dla ciągłości operacyjnej i bezpieczeństwa infrastruktury użyteczności publicznej.
– Dodatkowym problemem jest istniejąca luka kompetencyjna w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z raportu Global Cybersecurity Outlook 2023 przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, aż 25 proc. podmiotów odpowiedzialnych za dostawy energii nie dysponuje odpowiednią liczbą specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. To znacznie utrudnia odpowiednie zabezpieczanie środowiska IT w tych kluczowych przedsiębiorstwach – podkreśla Robert Dąbrowski.


Ochrona istotna dla wszystkich
Eksperci podkreślają, że w obliczu coraz większej aktywności cyberprzestępców przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą uwzględnić kwestie dotyczące cyfrowego bezpieczeństwa w planach modernizacji swojej infrastruktury krytycznej. Powinny podejmować przede wszystkim proaktywne działania w celu jej ochrony przed prowadzonymi przez internet atakami oraz zapewnienia odporności na różnego typu zagrożenia.


Kroki, które powinny podjąć przedsiębiorstwa, obejmują:
•    Wdrożenie standardów branżowych – Przestrzeganie standardów cyberbezpieczeństwa i najlepszych praktyk poprzez stosowanie bezpiecznych architektur sieciowych, protokołów szyfrowania, regularnych aktualizacji oprogramowania oraz dokładnej kontroli dostępu.
•    Szkolenia i podnoszenie świadomości wśród pracowników – Kształcenie personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk reagowania na incydenty. Regularne sesje szkoleniowe mogą pomóc pracownikom skutecznie rozpoznawać potencjalne zagrożenia i reagować na nie, minimalizując prawdopodobieństwo udanych ataków.
•    Przygotowanie planów reagowania i odzyskiwania danych – Opracowanie solidnych planów reagowania na incydenty oraz odzyskiwania danych może zminimalizować wpływ cyberataków na funkcjonowanie obiektu użyteczności publicznej. Plany te powinny określać protokoły wykrywania, neutralizowania i odzyskiwania danych po cyberatakach, a także regularne tworzenie ich kopii zapasowych.
•    Ocena ryzyka i analiza podatności na zagrożenia – Systematyczne prowadzenie kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa systemów IT w celu zidentyfikowania potencjalnych słabych punktów i zagrożeń w systemach. Oceny powinny wskazywać potencjalne punkty, przez które cyberprzestępcy mogliby dostać się do infrastruktury przedsiębiorstwa.
•    Współpraca i wymiana informacji – Wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, agencjami rządowymi oraz ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących reagowania na incydenty.


Zabezpieczanie obiektów użyteczności publicznej nie może ograniczać się do zapewnienia fizycznej odporności na pożary czy powodzie. Równie istotne jest dbanie o odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa, ponieważ udany cyberatak na jeden obiekt może spowodować znaczące problemy dla całych społeczeństw, łącznie z przerwami w dostawie prądu czy wody.

 

Zobacz również

50 lat bytomskiego PEC-u

50 lat bytomskiego PEC-u

W maju 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu obchodzi pięćdziesiąt lat swojej działalności. Wśród firm ciepłowniczych PEC zalicza się do grona liderów w wykorzystaniu środków unijnych, dzięki którym stał się jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw dostarczających ciepło systemowe. Aktualnie w Spółce trwają prace nad strategią działań opartych o wytyczne dyrektyw wchodzących w pakiet Fit for 55 oraz aktualizowanej polityki energetycznej Polski.

Nie tylko AI – w co inwestować w 2024 roku

w co inwestować w 2024 roku

Inwestycyjnym i technologicznym tematem 2023 roku była sztuczna inteligencja. Można z dużą dozą pewności założyć, że postępy na tym polu dalej będą nas ekscytować i poszerzać możliwości jej wykorzystania do pracy oraz rozrywki. Jednak nowinki technologiczne, a przy tym szansa na zyski, nie kończą się na AI. Co może być warte uwagi w nowym roku?