Zero tolerancji dla korupcji w KGHM Polska Miedź S.A.

Przejrzystość zarządzania to podstawa budowania wiarygodności KGHM w oczach najważniejszych interesariuszy. Dlatego, w miedziowej spółce obowiązuje długofalowa strategia antykorupcyjna. Jasne zasady i rozwiązania systemowe dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych czy technicznych skutecznie przeciwdziałają przekupstwu czy nadużywaniu funkcji.

 

W Grupie Kapitałowej KGHM dzięki Systemowi Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnemu z ISO 37001 obowiązuje zaktualizowana Polityka Antykorupcyjna. W dokumencie Spółka podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie oraz przestrzeganie zasad, zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce.


W miedziowej spółce, w myśl zasady „przede wszystkim zapobiegać” zarządzanie ryzykiem korupcji odbywa się poprzez wdrażanie m.in. środków nadzoru. Procedury regulują m.in. zasady postępowania z upominkami biznesowymi, sytuacjami noszącymi znamiona korupcji czy konfliktem interesów. Zgodnie z Polityką, w odniesieniu do winnych naruszenia regulacji antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne. Polityka Antykorupcyjna KGHM dotyczy wszystkich pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej, jak również partnerów biznesowych. Co ważne, w każdym podmiocie Spółki powołane są osoby, które odpowiadają za zapewnienie zgodności antykorupcyjnej.


W KGHM na bieżąco prowadzone są programy szkoleniowe dla pracowników w etycznym postępowaniu i regularnych audytów, standardów etycznych i praktyk antykorupcyjnych. Szczegółowe zasady postępowania są określone w procedurach postępowania z działaniami o charakterze korupcji. Dokumenty są dostępne na zewnętrznych i wewnętrznych portalach korporacyjnych.
Wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej w GK KGHM to dowód na zaangażowanie firmy w walkę z korupcją i czytelny znak - dla wszystkich interesariuszy - zgodności prowadzonej działalności z międzynarodowymi standardami z zakresu przeciwdziałania korupcji. To podstawa do budowania stabilnych, odpowiedzialnych i bezpiecznych relacji biznesowych z partnerami.

 

Zarząd KGHM deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 37001. Warto podkreślić, że KGHM od wielu lat sukcesywnie wdraża międzynarodowe standardy oparte o normy ISO. W chwili obecnej w Spółce funkcjonują systemy oparte o normy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 oraz ISO 20000.

 

KGHM

KGHM PM Logo

Zobacz również

Automotive stawia czoła wyzwaniom naszej ery

Automotive stawia czoła wyzwaniom naszej ery

W niemal każdej produkowanej na świecie ciężarówce i naczepie znajdują się złącza elektryczne i pneumatyczne produkowane przez koncern Phillips. Komponenty te powstają także w polskiej fabryce – Phillips Poland Sp. z o.o., która aktywnie odpowiada na zmiany zachodzące na rynku motoryzacyjnym.

Nowoczesne systemy oświetleń

Nowoczesne systemy oświetleń

Globalna firma Beghelli z siedzibą główną we Włoszech, została założona w 1982 r. Od początku istnienia wiąże się z rynkiem profesjonalnych systemów oświetleniowych, a jej nadrzędnym celem jest rozwój zaawansowanych rozwiązań z dziedziny automatyki i sterowania dla opraw awaryjnych oraz oświetlenia podstawowego.