Basen Termalny Zdrój Wojciech

Turystyka uzdrowiskowa coraz popularniejsza

wśród osób młodych i aktywnych

 

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. mimo, tego że od wielu lat aktywnie działa na rzecz seniorów, coraz częściej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych, którzy biorą czynny i świadomy udział w rozwoju i znaczeniu turystyki uzdrowiskowej.

 

Wyzwania codzienności, oczekiwania i wymagania stawiane przed młodymi ludźmi w dłuższej perspektywie bardzo mocno odbijają się i negatywnie wpływają na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Z drugiej zaś strony, młodzi aktywni ludzie nie mają zbyt dużo czasu, który są w pełni poświęcić na długie pobyty wypoczynkowo-lecznicze. Bardzo duża ilość młodych osób ma silnie rozwinięty nawyk działania i nieodparte poczucie „niedoczasu”, a jednocześnie silną potrzebę kontroli i panowania nad wszystkim co ich otacza: rodziną, dziećmi, pracą… i w końcu swoim wolnym czasem. Aktywne zawodowo osoby, nastawione są na maksymalne i efektowne wykorzystanie każdej minuty własnego wypoczynku. Jednocześnie młode pokolenie jest coraz bardziej świadome jak ważne są dbanie o zdrowie i profilaktyka zdrowotna oraz jakie cenne korzyści niesie regeneracja sił fizycznych i psychicznych. Mając na uwadze powyższe, młodzi ludzie łącząc przyjemne z pożytecznym stają się świadomymi odbiorcami i ogniwem turystyki uzdrowiskowej.

 

Uzdrowisko Ladek Zdroj Wojciech

Kompleks Zdrój Wojciech Uzdrowiska Lądek Długopole S.A.


 

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. prowadzi działania leczniczo-wypoczynkowe, rehabilitacyjne i turystyki zdrowotnej na terenie dwóch miejscowości Lądka-Zdroju i Długopola-Zdroju, które położone są w niesamowicie atrakcyjnej i bogatej w walory przyrodnicze, geograficzne i turystyczne Ziemi Kłodzkiej.

I chociaż ogólna działalność uzdrowiskowa bardziej ugruntowana jest w świadomości osób starszych, seniorów to coraz więcej młodych osób docenia Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.za możliwość wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku w otoczeniu oraz zaciszu malowniczych gór i zieleni, a także (a może przede wszystkim) za „szybki” sposób regeneracji i skutecznego powrotu do pełni sił.

 

Uzdrowisko Ladek pokoj delux Jubilat

Pokój Deluxe w obiekcie Jubilat Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 


 

Wielowiekowa tradycja lecznictwa uzasadniona jest występowaniem w uzdrowiskowych kurortach wyjątkowych złóż wód i gazów leczniczych: unikatowych termalnych radoczynnych wód siarczkowo-fluorkowych i radonu w Lądku-Zdroju oraz żelazistych szczaw wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowych i naturalnego dwutlenku węgla w Długopolu-Zdroju. Opierając się na znakomitości powyższych czynników, obie miejscowości Uzdrowiska oferują kilkadziesiąt rodzajów zabiegów i pobytów, które poza bezwzględnymi atutami zdrowotnymi doskonale sprawdzają się w szybkiej i skutecznej regeneracji.

 

Co jeszcze skłania Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

do rozwoju ofert krótkoterminowego pobytu?

Na przestrzeni ostatnich lat mocno uwarunkowanych i naznaczonych ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego „covidowego” lockdownu, niespokojną sytuacją wywołaną konfliktem na Ukrainie, jak również trudną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną w kraju i na świecie, znacząco zmienił się profil turysty – klienta komercyjnego. Osoby decydujące się na jakikolwiek wyjazd, skracają swój pobyt do minimum licząc na maksymalne wykorzystanie swojego wolnego, cennego czasu.
Dotychczasowe pobyty 10-12 dniowe, zostały skrócone do 6-7 dni, a nawet 3-5. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw aktualnym tendencjom Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. od kilkunastu miesięcy, mocno wzbogaca swoje usługi o kolejne krótkoterminowe pobyty wypoczynkowo-regeneracyjne.

 

Uzdrowisko Ladek pokoj

Jeden z pokoi obiektu Zdrój Wojciech Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.


 

Do oferty całorocznej, w tym „Złotej szóstki”, „Złotego weekendu”, dołączyły nowości, takie jak „Czerwcowa regeneracja” i tegoroczny hit pobytowy „Intensywna regeneracja”.

 

INTENSYWNA RERENERACJA

Wszystkie powyższe propozycje pobytowe to pakiety, które łączą w sobie:

- działanie balneologiczne i krenoterapię (kuracja pitna) oparte na dobroczynnym oddziaływaniu uzdrowiskowych wód mineralnych,
- naturalne surowce wykorzystywane w lecznictwie, m.in. borowinę zwaną „czarnym złotem”,
- bodźcowe działanie warunków klimatycznych,
- doskonale dostosowane zaplecze noclegowo-gastronomiczne,
- i wspomniane bogactwo walorów turystycznych, przyrodniczych i geograficznych Ziemi Kłodzkiej.

 

Krótkie, kilkudniowe pakiety leczniczo-wypoczynkowe są również bardzo często wybierane wśród seniorów jako alternatywa dla dłuższych pobytów, na które seniorzy, również bardzo aktywni w życiu społecznym, nie zawsze mogą sobie pozwolić.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. za swoją ofertę pakietów wypoczynkowych jest nominowane do nagrody Turystyczna Usługa Roku 2023 w kategorii Turystyka Uzdrowiskowa.

 

Pełna oferta pobytowa dostępna na:

www.uzdrowisko-ladek.pl

Zobacz również

Współczesny świat stawia przedsiębiorcom i księgowym coraz więcej wyzwań

Monika Wołczyńska, Biegły rewident i Prezes Kancelarii Magnet

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest coraz trudniejsze. Z jednej strony odpowiada za to kryzys gospodarczy, z drugiej dynamiczne zmiany w prawie. Ustawodawca kontroluje dzisiaj polskich przedsiębiorców na wielu płaszczyznach i nakłada na nich coraz więcej obowiązków. Niejednokrotnie właściciele firm, jak i biura rachunkowe, potrzebują dodatkowego, zewnętrznego wsparcia. Tym właśnie zajmują się biegli rewidenci, audytorzy i doradcy z Kancelarii Magnet.

Bezkonkurencyjny partner technologiczny

Budowa stopnia beztlenowego oczyszczalni ścieków na terenie Cukrowni Glinojeck

Przedsiębiorstwo Techbud-Toruń renomę zyskało dzięki stosowaniu zasad uczciwej konkurencji i utrzymywaniu dobrych relacji z inwestorami i podwykonawcami. Firma, specjalizując się w robotach budowlano-montażowych i remontowych konstrukcji stalowych oraz instalacji technologicznych dla wielu branż, znana jest z wyjątkowej terminowości, stosowania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań oraz spełniania oczekiwań klientów. Największym atutem przedsiębiorstwa jest doświadczony zespół.