Systemowe zarządzanie w ANWILU

ANWIL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej w kraju, liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Jako jedyna firma w Polsce produkuje także suspensyjny polichlorek winylu. Od 25 lat w ANWILU funkcjonują systemy zarządzania. Za wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spółka otrzymała właśnie Złote Godło QI 2023 w Programie Najwyższa Jakość Quality International.


ANWIL jest jedną z pierwszych firm w Polsce podejmujących działania nastawione na implementację systemów jakości w przemyśle. W celu zwiększenia liczby rynków, na których może prowadzić działalność biznesową, spółka w 1993 r. rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia międzynarodowych standardów zarządzania jakością. I tak 2 października 1997 r. ówczesna Wytwórnia Tworzyw Sztucznych pozytywnie przeszła certyfikację potwierdzającą wprowadzenie i stosowanie Systemu Jakości zgodnie z normą PN-ISO 9001:1996. Następnie certyfikat Systemu Jakości wg wymagań normy ISO 9002:1996 otrzymał Kompleks Nawozowy.

 

Anwil3 

Obecnie w spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 (System Zarządzania Jakością), ISO 14001:2015 (System Zarządzania Środowiskowego) oraz ISO 45001:2018 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), które okresowo poddawane są audytom sprawdzającym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie jakości jest jednym z priorytetów także podczas prac przy powstającej w ANWILU trzeciej linii do produkcji nawozów – największej inwestycji w historii spółki, a także jednej z najważniejszych obecnie w Grupie ORLEN.

 


Anwil logo 2018ANWIL S.A. Laureatem Złotego Godła

Najwyższa Jakość Quality International 2023

w kategorii QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości

Na podstawie dokumentacji potwierdzającej ciągłe nadzorowanie i podejmowanie skutecznych działań w organizacji w trosce o utrzymanie pozycji wśród liderów branży chemicznej na polskim rynku z zastosowaniem zasad zawartych w międzynarodowych standardach ISO, Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2023 realizowanego przez Forum Biznesu, pozytywnie oceniła zgłoszenie i jednogłośną decyzją przyznała firmie ANWIL S.A. tytuł Laureata i Złote Godło QI 2023 w kategorii  QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości. To trzecie godło QI dla ANWILU, zatem w tym roku firma odbierze również nagrodę specjalną – Perłę Jakości 2023. To prestiżowe, ogólnopolskie wyróżnienie stanowi wymierną wartość w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz jest czynnikiem motywującym do podejmowania kolejnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego oraz dbałości o najbliższe otoczenie.

Zobacz również

Leczenie wad wrodzonych w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

Specjalistyczne Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

W Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju funkcjonuje Oddział Chirurgii Plastycznej, który od blisko 70 lat nieprzerwanie kontynuuje misję szpitala wojewódzkiego.

W oddziale kierowanym przez dra n. med. Ireneusza Łątkowskiego, ucznia prof. Kazimierza Kobusa, wykonywany jest pełen profil zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej u dorosłych i u dzieci.

Sukcesja w rodzinnej firmie. Od czego zacząć?

Sukcesja w rodzinnej firmie. Od czego zacząć?

Nova Praxis dostarcza klientom narzędzia i wiedzę jak usprawniać procesy, podnosić ich efektywność, skracać czas obsługi, automatyzować czynności, eliminować marnotrawstwa. Wszystko to z wykorzystaniem autorskich rozwiązań firmy Nova Praxis: monitorowanie postępów we wdrażaniu zmian, modelowaniem procesów TOBE, opracowaniem strategii Business Change w zmieniającym się otoczeniu, analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza dojrzałości organizacji i ocena gotowości do przeprowadzenia sukcesji w firmach rodzinnych.