Efektywne zarządzanie systemowe

Firma FINAL S.A. cieszy się uznaniem szerokiego grona klientów, nie tylko rynku krajowego, ale również innych państw Europy, świadoma jest tego, że podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami stanowi przede wszystkim wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Osiąga się to dzięki wdrożonym standardom zarządzania produkcją i komunikacją oraz licznym narzędziom systemowym.

 

FINAL S.A. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma, z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji profili aluminiowych, a także ich anodowaniu, lakierowaniu i prefabrykowaniu według najnowszych trendów technologicznych. Wysokie standardy osiąga dzięki wdrożonemu i funkcjonującemu zintegrowanemu systemowi zarządzania, który oparty jest na wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością) oraz PN-EN ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe).

 

Dbałość o jakość jest przedmiotem największej uwagi w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na każdym szczeblu, tak aby dostarczane kompleksowe wyroby spełniały wszelkie oczekiwania klientów. Produkty poddawane są stałej, systemowej, drobiazgowej i rygorystycznej kontroli na każdym etapie wytwarzania. Systematycznie podejmowane są działania doskonalące, w ramach których firma dąży do całkowitego wyeliminowania wyrobów niezgodnych na poszczególnych etapach realizowanych procesów – od momentu kontroli wejściowej materiału produkcyjnego w postaci aluminiowych wlewków, aż po kompleksowy wyrób (wyciskany, anodowany lub prefabrykowany), który opuszcza magazyn.

 

Aby sprostać stale zwiększającym się wymaganiom rynku, FINAL szczególną uwagę przykłada do sprawnego rozpatrywania procesów reklamacyjnych i analizy zgłoszeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Podczas spotkań podsumowujących tego typu działania, firma ukierunkowuje się na dogłębną analizę i poszukiwanie przyczyny źródłowej oraz wprowadzenie skutecznych działań zapobiegawczych. Każdy problem jest omawiany w gronie osób zarządzających obszarami, które mają do dyspozycji szeroki wachlarz technik jakościowych (PDCA, 5WHY, FMEA, 8D, Brainstorming). Dzięki tym działaniom FINAL może skutecznie zabezpieczyć klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) przed ponownym wystąpieniem problemu w przyszłości.

 

Mając do dyspozycji systemowe narzędzia wsparcia w postaci ERP, informacja o rodzaju wady wraz z pełną identyfikacją przekazywana jest w dół – na produkcję, aby pracownicy na poszczególnych wydziałach mieli pełen wgląd w dokumentację jakościową i wdrożone działania z wykorzystaniem dokumentów, takich jak karta zaleceń poreklamacyjnych, tzw. krótka lekcja czy też karta wady.

 

Final2

 

Raporty ze skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania, wraz z omówieniem i analizą wyników dla poszczególnych procesów, składane są do zarządu spółki podczas comiesięcznych spotkań jakościowych, zwanych również „mini” przeglądem zarządzania. Wnioski i zaproponowane działania stanowią dane wyjściowe do doskonalenia standardów i pozwalają na jeszcze ściślejszy nadzór nad całością tematów związanych z jakością wyrobów i usług oferowanych przez firmę.

 

Taki sposób zarządzania jakością wraz z odpowiednią komunikacją przyczynił się do zredukowania wskaźnika reklamacji z wartości 0,77 proc. w 2019 r. do wartości 0,27 proc. na koniec 2021 r., co stanowi spadek wskaźnika o 65 proc. i jest jednym z lepszych wyników w branży. Wartość ta jest zauważalna również przez audytorów drugiej i trzeciej strony, czego dowodem są przekazywane w formie pisemnej (raporty) i ustnej (podczas spotkań z klientami) słowa uznania za dobrze wykonywana pracę w zakresie funkcjonowania systemu jakości.

 

Ponieważ sukces przedsiębiorstwa wynika nie tylko z wysokich standardów produktów, ale także z jakości, profesjonalizmu i doświadczenia kadry, dlatego też firma promuje codzienną komunikację integrującą wszystkie działy. Pracownicy zachęcani są do szkoleń i ciągłego samodoskonalenia, którego efektem jest zespół o wysokich kwalifikacjach i motywacji. FINAL wysoko ceni również w pozytywny sposób relacje między klientami, dostawcami i partnerami, które oparte są na wzajemnej współpracy i poszanowaniu wartości.

 

FINAL S.A.

Zobacz również

Profilaktyka prozdrowotna

Profilaktyka prozdrowotna oparta na nauce

Suplementy diety oraz nutraceutyki stanowią dziś już nie tylko ważne składniki ogólnego uzupełnienia niedoborów diety w witaminy, składniki mineralne i inne ważne dla prawidłowego funkcjonowania substancje biologicznie aktywne. Są również nieodzowną częścią codziennej, spersonalizowanej diety i mogą być ściśle dopasowane do aktualnych, realnych potrzeb człowieka, w zależności od aktywności fizycznej, kondycji organizmu, konieczności wzmocnienia poszczególnych organów oraz procesów biochemicznych, w okresie rozwoju, dorastania czy w okresie ciąży.

Technik druku 3D – zawód przyszłości czy hobby inżynierów?

Zajęcia z drukiem 3D w szkole podstawowej

Jak technologia zmienia kompetencje i angażuje uczniów?

Nowoczesne technologie wpływają na nasze życie. Współczesny świat pełen jest narzędzi oraz usług, które jeszcze kilkanaście lat temu można było znaleźć jedynie na kartach powieści fantastyczno-naukowych. Komputery osobiste, tablety, czytniki e-booków, smartfony, drony, drukarki i skanery 3D, szerokopasmowy internet − to narzędzia oraz usługi, które z powodzeniem wykorzystuje się w szkolnictwie na wszystkich etapach nauczania.