Kampania rekrutacyjna dostosowana do pokolenia

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę Resume Builder wynika, że aż 36% menedżerów ds. rekrutacji przyznaje się do uprzedzeń względem kandydatów z pokolenia Z. Dodatkowo, 34% z nich wyraża obawy co do zatrudniania osób w wieku powyżej 60 lat. Z drugiej strony firmy potrzebują pracowników. A tych znajdą w każdej z grup pokoleniowych. Kluczowe staje się pytanie, jak skutecznie do nich dotrzeć?


Pokolenie Z na rynku pracy

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 1995 a 2012 rokiem, dynamicznie wkracza na rynek pracy. Tym samym zobowiązując pracodawców do przemyślenia swoich strategii rekrutacyjnych. Przewiduje się, że do 2030 roku, jedna czwarta siły roboczej w Europie będzie pochodziła z tego pokolenia. Dlatego istotne jest, aby kampanie rekrutacyjne odpowiadały na ich specyficzne oczekiwania i wartości, takie jak elastyczność, rozwój osobisty oraz równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Firmy powinni zwracać na to uwagę, pokazując „Zetkom”, że będą doskonałym kompanem w prowadzeniu przez nich życia w myśl zasady work-life balance.


Rekrutacja pokolenia Silver

Pokolenie Silver, czyli osoby powyżej 60. roku życia, także stanowi istotny segment rynku pracy i nie powinno się go ignorować. Dla tego pokolenia ważne są wartości takie jak stabilność, bezpieczeństwo oraz szacunek dla ich doświadczenia i wiedzy. Firmy powinny zatem dostosowywać swoje metody rekrutacji, by podkreślać te aspekty, oferując jednocześnie szkolenia dopasowane do aktualnych potrzeb rynku. Tym samym pomogą starszym pracownikom czuć się wartościowymi i nadążać za zmieniającymi się technologiami.


Perspektywy pokolenia Alfa

Choć obecnie na rynku pracy dominuje pokolenie Z, już niedługo szeregi pracowników zasilą przedstawiciele pokolenia Alfa, czyli urodzeni po 2010 roku. To pokolenie wyróżnia się kreatywnością i innowacyjnością. Wychowani w dobie cyfrowej oczekują, że praca będzie harmonijnie współgrać z ich życiem osobistym. Aby zainteresować pokolenie Alfa, firmy powinny oferować elastyczne godziny pracy, możliwości ciągłego kształcenia oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy i opieki medycznej.


Wykorzystanie kampanii OOH
Jednym ze skutecznych rozwiązań w dotarciu do każdej z tych grup są kampanie reklamy zewnętrznej (OOH). - Nośniki reklamy miejskiej, takie jak billboardy czy citylighty, są doskonale widoczne i mogą być skutecznie wykorzystane do przekazywania spersonalizowanych komunikatów, które trafiają w specyficzne oczekiwania pokoleniowe- mówi Robert Dąbrowski, CEO Recevent. - Efektywnie zaprojektowana kampania OOH może znacząco zwiększyć zasięg i skuteczność rekrutacji, budując pozytywny wizerunek pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów – dodaje ekspert z Recevent.


Zastosowanie przemyślanych strategii rekrutacyjnych, które uwzględniają oczekiwania różnych pokoleń, może znacząco przyczynić się do sukcesu każdej firmy. W erze, gdzie rynek pracy jest wyjątkowo konkurencyjny, dostosowanie metod pozyskiwania talentów do specyfiki pokoleniowej jest nie tylko wartością dodaną, ale koniecznością.

Zobacz również

Dla wymagającego konsumenta

Dla wymagającego konsumenta

Ekologiczne artykuły spożywcze polskich, rodzinnych firm od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością w kraju i za granicą. Tak jest również w przypadku naszych wieloletnich tradycji produkcji herbat owocowych i ziołowych, w czym od 30 lat specjalizuje się firma BiFIX.

AI Act zatwierdzone - 5 ważnych informacji dla branży biomedycznej

AI Act zatwierdzone - 5 ważnych informacji dla branży biomedycznej

Znamy już finalny, zaakceptowany przez państwa członkowskie draft AI Act – unijnej ustawy o Sztucznej Inteligencji. Jaki wpływ wywrze ona na działalność firm z sektora biomedycznego? Prezentujemy 5 najważniejszych wniosków.