Usługa audytu parku maszynowego

Usługa audytu parku maszynowego - kiedy i komu jest potrzebna?

Dobrze zaopatrzony i właściwie zorganizowany park maszynowy to podstawa działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Współczesne biznesy rozwijają się, wykorzystując nowoczesne technologie i modernizując produkcję. Warunkiem odpowiedniego doboru i przeprowadzenia takich zmian jest profesjonalny audyt parku maszynowego. Na czym polega, co może przynieść firmie i kiedy warto go przeprowadzić?

 

Park maszynowy – serce przedsiębiorstwa

Park maszynowy to dostosowane do potrzeb firmy maszyny i urządzenia, które zapewniają ciąg produkcyjny. To na nim opierają się, nieraz bardzo zaawansowane, procesy technologiczne i w praktyce to właśnie od niego zależy jakość produktów, ale i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wydajność parku maszynowego i odpowiednie nim zarządzanie jest więc niezwykle istotną, a często kluczową kwestią w działalności firmy.

 

W stronę przemysłu 4.0

Prowadzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa często wiąże się z koniecznością regularnej kontroli parku maszynowego, a także jego okresowego aktualizowania oraz modernizacji. W realizacji tych celów szczególnie pomocne okazuje się przeprowadzenie audytu parku maszynowego, czyli głęboka, wielowymiarowa i szczegółowa diagnostyka.

 

Co daje taki audyt? Przede wszystkim pozwala na identyfikację problemów czy potencjalnych zagrożeń, minimalizuje ryzyko przestojów i strat, a także wskazuje potencjał przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kontekście możliwości unowocześniania czy wdrożenia innowacji. Te z kolei przekładają się na znaczne zwiększenie efektywności działalności, wymierne oszczędności czy – w ostatecznym rezultacie – wzmocnienie pozycji marki na rynku i większe zyski.

 

Współcześnie coraz więcej obszarów w przedsiębiorstwie może podlegać automatyzacji. Rozwój technologiczny umożliwia wprowadzenie wielu usprawniających pracę rozwiązań. Czasem nawet mała zmiana może przynieść naprawdę duże korzyści. Przykładowo, wprowadzenie nowoczesnych czujników może zapewnić większą kontrolę nad maszynami, ich dłuższą żywotność czy wczesne wykrywanie awarii. Sęk w tym, by dobrze zidentyfikować te obszary, w których warto wprowadzić innowacje. Właśnie temu, między innymi, służy audyt parku maszynowego.

 

Specjalistyczna analiza dla najlepszych efektów

Aby maksymalizować wykorzystanie zasobów zakładu produkcyjnego i zwiększyć jego efektywność firmy często korzystają z profesjonalnej pomocy jednostek badawczo-rozwojowych, które pełnią funkcję zewnętrznego działu R&D. Jednym z czołowych tego typu ośrodków jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, doświadczone zarówno w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów, jak i wspieraniu firm z różnych branż we wdrażaniu innowacji od A do Z. Na swoim koncie ma wiele projektów docenianych przez rynek polski i zagraniczny.

 

W ramach audytu parku maszynowego zewnętrzni specjaliści przyglądają się poszczególnym aspektom ciągu produkcyjnego, a także poznają potrzeby i trudności firmy. W praktyce to analiza wąskich gardeł, punktów kontrolnych, integracji systemów i urządzeń, współpracy na linii człowiek-maszyna, zużywalności materiałów, brakowości, cykli serwisowych, zawracania odpadów produkcyjnych itd. Dzięki temu można wskazać punkty krytyczne (tzw. „red flag”), wymagające pilnej interwencji – wyjaśnia Grzegorz Sapeta z CBRTP.

 

Indywidualna strategia na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

Audyt czy wizja lokalna bywa też punktem wyjścia do przygotowania indywidualnej strategii kreowania przewagi konkurencyjnej poprzez optymalne wykorzystanie parku maszynowego czy jego modernizację. Ważne są tu zaproponowanie konkretnych rozwiązań dla problemów, które zostały zidentyfikowane w wyniku audytu, oraz oszacowanie kosztów. Właśnie dlatego jednostka przeprowadzająca taką diagnostykę w kolejnym kroku proponuje różne, indywidualnie opracowane warianty takich rozwiązań, które mogą przybliżyć firmę do sukcesu. A właściwie przygotowane i przeprowadzone zmiany mogą być tym ogniwem, które wzniesie działalność firmy na zupełnie nowy poziom.

 

Audyt parku maszynowego to szansa na poprawę osiąganych rezultatów i optymalizację kosztów. Regularnie przeprowadzane kontrole gwarantują o wiele sprawniejsze działanie przedsiębiorstwa i są bazą do wprowadzania modernizacji i usprawnień skrojonych na miarę potrzeb oraz możliwości firmy. Można więc powiedzieć, że taki audyt będzie dobry pomysłem w przypadku każdego przedsiębiorstwa, które chce się rozwijać, udoskonalać swoją produkcję, a także wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii – dodaje Krzysztof Woźny z CBRTP.

 

Źródło: CBRTP

Zobacz również

Nowoczesne systemy oświetleń

Nowoczesne systemy oświetleń

Globalna firma Beghelli z siedzibą główną we Włoszech, została założona w 1982 r. Od początku istnienia wiąże się z rynkiem profesjonalnych systemów oświetleniowych, a jej nadrzędnym celem jest rozwój zaawansowanych rozwiązań z dziedziny automatyki i sterowania dla opraw awaryjnych oraz oświetlenia podstawowego.

Automotive stawia czoła wyzwaniom naszej ery

Automotive stawia czoła wyzwaniom naszej ery

W niemal każdej produkowanej na świecie ciężarówce i naczepie znajdują się złącza elektryczne i pneumatyczne produkowane przez koncern Phillips. Komponenty te powstają także w polskiej fabryce – Phillips Poland Sp. z o.o., która aktywnie odpowiada na zmiany zachodzące na rynku motoryzacyjnym.