Monika Wołczyńska, Biegły rewident i Prezes Kancelarii Magnet

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest coraz trudniejsze. Z jednej strony odpowiada za to kryzys gospodarczy, z drugiej dynamiczne zmiany w prawie. Ustawodawca kontroluje dzisiaj polskich przedsiębiorców na wielu płaszczyznach i nakłada na nich coraz więcej obowiązków. Niejednokrotnie właściciele firm, jak i biura rachunkowe, potrzebują dodatkowego, zewnętrznego wsparcia. Tym właśnie zajmują się biegli rewidenci, audytorzy i doradcy z Kancelarii Magnet.

 

Sprawozdania finansowe i audyty

Od początku istnienia Kancelaria Magnet specjalizowała się przede wszystkim w badaniu sprawozdań finansowych i innych usługach atestacyjnych określanych mianem audytu. Jeszcze kilka lat temu problemy przedsiębiorców w tym obszarze skupiały się niemal wyłącznie na takich zagadnieniach merytorycznych, jak zakres informacji ujmowanych w bilansie, rachunku zysków i strat lub w informacji dodatkowej. Przedsiębiorcy borykali się z trudnościami związanymi z rozliczeniem pewnych elementów albo ustaleniem momentu, na jaki należy wykazać stan aktywów i pasywów firmy. Dzisiaj wątpliwości przedsiębiorców dotyczą innych obszarów, m. in. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. Specjaliści Kancelarii Magnet podpowiadają zatem, jak poradzić sobie z ograniczeniami, takimi jak chociażby składanie podpisu przez członka zarządu spółki, będącego cudzoziemcem.

 

Na bieżąco śledzimy procedowane zmiany w prawie i przygotowujemy odpowiednie rozwiązania jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji. Dzięki temu możemy świadczyć na rzecz naszych klientów usługi najwyższej jakości. Współpracujemy zarówno z mikro, małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Im większa firma, tym (najczęściej) bardziej skomplikowane problemy. W toku audytu największym wyzwaniem dla klientów jest skompletowanie wymaganej dokumentacji. Bazując na naszym doświadczeniu, służymy im radą na każdym etapie, począwszy od przygotowania dokumentacji i zestawień księgowych po sporządzenie ostatecznego sprawozdania finansowego, co pozwala im sprawnie przejść przez proces badania – mówi Monika Wołczyńska, Biegły rewident i Prezes Kancelarii Magnet.

 

Wsparcie biur rachunkowych

Kancelaria Magnet na co dzień współpracuje nie tylko bezpośrednio z przedsiębiorcami, ale również z biurami rachunkowymi. To specjaliści od spraw trudnych. Szybkie tempo zmian w prawie powoduje, że biura rachunkowe mają coraz więcej pracy, a zarazem coraz mniej czasu na zgłębianie trudniejszych problemów księgowych lub sprawozdawczych. Aby uniknąć błędów proszą Kancelarię Magnet o pomoc. Ich pytania dotyczą najczęściej tak zwanej „pełnej księgowości” i odpowiedniego ujmowania w księgach transakcji gospodarczych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności. Ewentualne błędy mogą bowiem zaburzyć przygotowywane później zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także mieć dalej idące konsekwencje.

 

Najwięcej problemów rodzą transakcje niestandardowe. Właśnie dlatego zadawane nam przez pracowników biur rachunkowych pytania dotyczą najczęściej obszaru rezerw, dotacji oraz rozksięgowania kosztu wytworzenia produktów. Tłumaczymy i pokazujemy jak zrobić to poprawnie. Prawidłowe ujmowanie poszczególnych wartości w księgach jest istotne nie tylko z uwagi na realizację ustawowych obowiązków w postaci sprawozdania finansowego, ale też otrzymania rzetelnej i kompleksowej informacji na temat działalności danego przedsiębiorstwa – mówi Monika Lech, Biegły rewident.

 

Odpowiedź na potrzeby rynku

Spektrum działalności Kancelarii Magnet rozszerza się w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku. Od kilku lat Kancelaria otrzymuje coraz więcej zleceń na przeprowadzenie specjalnych audytów śledczych. Ten rodzaj sprawozdania nastawiony jest na potwierdzenie podejrzeń malwersacji i innych celowych działań sprzecznych z interesem przedsiębiorstwa. Dynamicznie rozwijającą się kategorią usług świadczonych przez Kancelarię są usługi atestacyjne dotyczące współczynników zużycia energii, które pozwalają uzyskać ulgi i inne korzyści odbiorcom przemysłowym.

 

Dzisiaj nasz zespół składa się z audytorów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, a także specjalistów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, co pozwala nam lepiej i bardziej kompleksowo zdiagnozować problemy naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować im najlepsze rozwiązania oraz dostarczyć informacji do podejmowania właściwych decyzji – podsumowuje Gabriela Bajorek, Kierownik operacyjny.

magnet logo

Zobacz również

Polski Rejestr Statków z misją dla środwiska naturalnego

Henryk Śniegocki,  Prezes Zarządu  Polski Rejestr Statków S.A.

MFW to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Europie. Projekty z nimi związane cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Według raportów międzynarodowych firm doradczych, realizacja projektów w Polsce może zapewnić ponad 75 tys. miejsc pracy i około 60 mld zł dodatkowego PKB.

 

Polski partner światowych marek pojazdów ciężarowych

Grzegorz Klecha, Prezes Zarządu Hendrickson Poland Sp. z o.o.

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych podwozia ciężarówki są strzemiona do resorów. W każdej jest ich co najmniej 12. W co drugim ciężkim pojeździe produkowanym na świecie znajdują się strzemiona, które powstają w toruńskiej fabryce Hendrickson Poland Sp. z o.o.  To firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji elementów złącznych. Jest częścią amerykańskiej grupy posiadającej zakłady na całym świecie.