Salud Y Seguridad En La Trabaja

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy.

 

„Salud Y Seguridad En La Trabaja” to po hiszpańsku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. To również część nazwy międzynarodowej firmy z siedzibą w Żyrardowie i Warszawie, która od 5 lat specjalizuje się w szerokim spektrum szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemów sanitarnych i w szybkim czasie zdobyła uznanie rynku i partnerów biznesowych.

 

Przedstawiciel firmy na terenie Ameryki Południowej:
Lima Peru Shirlley Fernández / Locutora Voice Over
Contacto: +51 901624 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lama fot 1

 

Firma Salud Y Seguridad En La Trabaja Lama Travel założona w 2018 r. oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemów sanitarnych, m.in. szkolenia, kontrolę ważności szkoleń, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń medycznych, kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie zastosowania stanowisk pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, uczestniczenie w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz wymogami ergonomii, udzielanie pierwszej pomocy, obsługę szatni czy dozór obiektów. Firma specjalizuje się także we wdrażaniu systemu HACCP, który jest wykorzystywany do celów sanitarnych, obsługując m.in. placówki oświatowe, biura, zakłady produkcyjne, jednostki samorządowe, instytucje ochrony zdrowia i  resocjalizacyjne dla nieletnich, gastronomię, a także place budowy (również te za granicą). Lama Travel funkcjonuje w oparciu o wdrożony system Zarządzania Jakością ISO 9001.

 

Szkolenia realizują wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach. Firma świadczy usługi na terenie całej Polski, jest obecna na rynkach europejskich oraz Ameryki Płd. W ub. roku nawiązała współpracę z Ambasadą Peru w Polsce.

Usługi firmy wzbogaca obsługa ruchu turystycznego. Firma systematycznie rozszerza swoją działalność o tę branżę. Docelowo w każdym mieście wojewódzkim w Polsce ma postać przedstawicielstwo lub oddział Lama Travel, zajmujący się organizacją krajowych i zagranicznych wyjazdów.

 

Firma Salud Y Seguridad En La Trabaja Lama Travel:
Szkolenia wstępne instruktażu ogólnego i okresowego, wydawanie zaświadczeń.
Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich.
Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej i sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczestnictwo w organizowaniu stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii.
Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając ich zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy.
Doroczne, wspólne z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy, dokonywanie przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz tworzenie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
Rzetelne i fachowe prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnym zdarzeniom.
Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, informowanie, wspólnie z pracodawcą, pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
Udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju, ogłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju oraz w  przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
Ekspozycja instrukcji BHP oraz kontrola ich stanu jakości.
Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Pogotowie Pokontrolne PIP oraz naprawa usterek.

Lama reklama

 

Salud Y Seguridad En La Trabaja Lama Travel w latach ubiegłych trzykrotnie zdobyła medal QI w Programie Najwyższa Jakość Quality Intenrational, a  tym samym jest zdobywcą Perły Jakości.
W tym roku firma zdobyła Złote Godło QI 2023 w kat. Usługi za szkolenia i nadzór BHP, opracowywanie systemu HACCP do celów sanitarnych oraz obsługę ruchu turystycznego.

 

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA
BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL
Krótka 40/7  Żyrardów 96-300  
www.bhp-szkoleniaonline.pl
kom: +(48) 505923469/ +(48) 787048824 / +(48) 787048824
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również

Wypadek w pracy. Odpowiedzialność finansowa przedsiębiorstwa

Edyta Kozyra, prawnik Kancelarii Odszkodowawczej MERITUM Sp.j

Znaczną część życia poświęcamy pracy, dlatego też powinna się ona odbywać przy zapewnieniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Osoba zatrudniona ma prawo oczekiwać, że firma zapewni bezpieczne warunki i odpowiednie przeszkolenie, a pracodawca, że obowiązki będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Są jednak zawody, gdzie ryzyko wystąpienia urazów, a nawet śmierci, jest wysokie, pomimo zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa. Problem pojawia się, kiedy odszkodowanie wypłacone z polisy OC firmy nie zaspokaja roszczeń poszkodowanego pracownika.

Niecałe 16% energii z OZE w Polsce – jak wypadamy na tle innych krajów?

Odnawialne źródła energii

Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6%. Czy jest to powód do dumy, czy raczej smutku? Jak wypadamy na tle innych krajów? Odpowiadając na te pytania, warto pamiętać, że w marcu 2023 r. Parlament wynegocjował z Radą wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE. Jak widać mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia.