100 lat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Historia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wtedy narodziła się idea, która zmieniła naszą przyszłość.


Dlaczego powołanie jednostki normalizacyjnej ­­­­było tak ważne?

Polska przez ponad 120 lat była podzielona między trzy obce mocarstwa. Niepodległość odzyskała w 1918 roku. W tym czasie stosowano różne miary, różne waluty, różne myśli techniczne i rozwiązania techniczne. W takim momencie historycznym unifikacja i normalizacja odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym i technicznym Polski.

 

  (…) w każdej dziedzinie techniki mieliśmy już dawniej wprowadzone różne normy, uznane przez 3 państwa, więc posiadamy obecnie więcej norm niż inne kraje” – pisał prof. Edwin Hauswald w 1925 r.

 

W latach 20. poprzedniego wieku istniały różne formaty cegieł i związane z nimi przepisy dotyczące grubości murów, liczne normy dla kolejnictwa, materiałów wojennych, elektrotechniki, budowy dróg, wodociągów i wielu innych dziedzin.

 

Dlatego  powołanie krajowej jednostki normalizacyjnej stało się priorytetem. Trzy lata po odzyskaniu niepodległości – w 1921 r. sprawę normalizacji poruszyło Koło inżynierów-mechaników w Warszawie. A w 1924 r. powstał Polski Komitet Normalizacyjny i koordynuje system normalizacyjny w kraju do dziś.


PKN od 100 lat skutecznie organizuje działalność normalizacyjną i stale się rozwija dla swoich interesariuszy, aby każdy mógł korzystać z niezawodnych wyrobów.

 

Rola nie do przecenienia
Głównym inspiratorem powołania Komitetu był inż. Piotr Drzewiecki – pierwszy prezydent Warszawy w II Rzeczpospolitej, szef Polskiego Banku Komunalnego, przewodniczący Zarządu Związku Miast, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich i wreszcie pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Starania o zorganizowanie działalności normalizatorów zakończyły się w 1923 roku, powołaniem Komitetu Technicznego dla normalizacji wytworów przemysłowych oraz ich dostawy. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w 1924 r. i wtedy przyjęto nazwę Polski Komitet Normalizacyjny P.K.N. (tak wówczas zapisywano ten skrót) – 1924 r. jest zatem oficjalnie uznaną datą powstania PKN.

 

PKN dziś
Od swojego powstania w 1924 roku PKN nieustannie realizuje misję ustanawiania, rozwijania i wdrażania norm technicznych, pełniąc istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, jakości oraz interoperacyjności produktów i usług na rodzimym rynku.

 

Jubileuszowy rok 2024 stanowi nie tylko okazję do świętowania, lecz także do refleksji nad bogatą historią i osiągnięciami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przez dziesięciolecia PKN wprowadzał innowacje w procesach normalizacyjnych, elastycznie dostosowując się do zmieniających się potrzeb i wyzwań polskiej gospodarki oraz społeczeństwa. W obliczu dynamicznego rozwoju technologicznego i globalizacji PKN nieustannie poszerza swoją działalność, promując nowoczesne podejście do standardów jakości i interoperacyjności.


Dzisiaj PKN współpracuje z ponad 300 Organami Technicznymi (OT), w których działa ponad 1 000 firm i instytucji, a zbiór Polskich Norm ma już ponad 80 000 dokumentów normalizacyjnych.

Współczesne opracowanie norm to proces w pełni elektroniczny, który umożliwia tworzenie produktów i usług zgodnych z potrzebami klientów.


Przez ostatnie lata PKN zmieniał się, dostosowywał do zmieniających warunków, aby odpowiadać na obecne wyzwania. Dzięki temu jest dziś uznanym partnerem w kraju i za granicą.

 

PKN to nie tylko instytucja, to także ludzie, którzy ją tworzą. Dziś to ponad 240 pracowników w Warszawie, Łodzi i Katowicach, którym przyświeca ten sam cel co sprzed 100 lat i niezmienna otwartość na nowe.

 

Polski Komitet Normalizacyjny w swoim jubileuszowym roku kontynuuje tradycję zaangażowania w opracowywanie norm dla polskiej gospodarki. Dąży do dalszego rozwoju, mając na uwadze dobro konsumentów i przedsiębiorstw.

 

Jaka będzie normalizacja przyszłości?
Współczesna normalizacja stoi u progu wyzwań związanych m.in. z bezpieczeństwem, zrównoważonym rozwojem, poprawą jakości życia, ochroną środowiska, szybkim postępem technologicznym. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w procesie normalizacyjnym oraz współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w kolejnych latach, aby wzmacniać i wspierać  dążenia do budowania jeszcze bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego rynku krajowego.


PKN to nie tylko przeszłość i teraźniejszość, to także przyszłość, którą chcemy wspólnie tworzyć!

 


Polski Komitet Normalizacyjny od wielu lat jest patronem honorowym i merytorycznym Europejskiego Forum Biznesu oraz ogólnopolskiego Programu konkursowego dla firm - Najwyższa Jakość QI.

Naszemu wieloletniemu Partnerowi życzymy co najmniej stu kolejnych lat!

Zobacz również

Za nami Europejskie Forum Biznesu 2022

Europejskie Forum Biznesu 2022

22 listopada br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022, podczas którego oprócz szeregu debat, paneli i rozmów z zaproszonymi ekspertami, poznaliśmy również Laureatów Programów Najwyższa Jakość QI 2022, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma, a także Przyjazna Gmina 2022 i Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2022. Wydarzenie było transmitowane online na stronie Facebook.com/ForumBiznesu.

 

Polacy na rynku OZE. Stajemy się bardziej ekologiczni i odpowiedzialni w inwestowaniu?

Polacy na rynku OZE. Stajemy się bardziej ekologiczni i odpowiedzialni w inwestowaniu?

Kryzys klimatyczny w dramatyczny sposób zmienia świat, dlatego coraz częściej działamy na rzecz ochrony środowiska dla następnych pokoleń, które są naszą przyszłością.