- Uczelnie wyższe w dobie pandemii – kryzys, nowe wyzwania, szanse?
- Uczelnie wyższe a rynek pracy – oczekiwania a rzeczywistość.
- Kooperacja nauki i biznesu.
- Wiedza jako kompetencja na rynku pracy.

 

  • dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanistas
  • Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  • Tomasz Hoffmann, ekspert Pracodawcy RP, Instytut Innowacyjności Polska

 

Nauczanie zdalne to szansa dla uczelni? Jakie są ewentualnie zagrożenia? Czy pandemia obnażyła słabości funkcjonowania uczelni i ich nieprzystosowanie do współczesności, czy raczej pokazała, że są one niezbędnym i niezwykle ważnym elementem systemu społeczno-gospodarczego? Czy uczelnie niepubliczne lepiej kształcą dla rynku pracy niż duże uczelnie publiczne, bo same są zarządzane rynkowo? Wiedza to ważna kompetencja na rynku pracy, zwłaszcza wiedza o normalizacji - dla inżynierów i menedżerów. Jakie są korzyści ze stosowania norm? Jaka jest rola Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako miejsca spotkań nauki i biznesu. Normalizacja w nowych obszarach w dużej mierze odnosi się do innowacyjnych rozwiązań. Innowacje są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i konkurowania. Wpływa to na modyfikację funkcjonowania firm, w tym na konieczność przemodelowania sposobu zarządzania, także w kontekście kształcenia zawodowego, nabywania zdolności do samodzielnego tworzenia innowacji. Czy przedsiębiorstwa są gotowe na samodzielność i innowacyjną inicjatywę absolwentów, którzy powinni uczestniczyć w usprawnieniach przedsiębiorstwa. jaka jest ich rola w zespole dziś, a jak powinien wyglądać model idealny?

 

Zobacz również

Leczenie wad wrodzonych w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

Specjalistyczne Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

W Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju funkcjonuje Oddział Chirurgii Plastycznej, który od blisko 70 lat nieprzerwanie kontynuuje misję szpitala wojewódzkiego.

W oddziale kierowanym przez dra n. med. Ireneusza Łątkowskiego, ucznia prof. Kazimierza Kobusa, wykonywany jest pełen profil zabiegów z dziedziny chirurgii plastycznej u dorosłych i u dzieci.

Dlaczego euro spadło poniżej 4,50 zł?

Obraz martaposemuckel z Pixabay

Ostatnie miesiące mogły być dużym szokiem dla osób zainteresowanych kupnem walut obcych. Jeszcze w lutym tego roku widzieliśmy, jak euro dociera do 4,80 zł. Wiele osób zastanawiało się, czy podobnie jak dolar i frank na przełomie III i IV kwartału euro złamie barierę 5 zł. Barierę testowaną chwilowo w pierwszych dniach rosyjskiej agresji. Nie tylko nie doszło ponownie do tego testu, ale od kilku dni oglądamy atak w drugą stronę na poziom 4,50 zł. Co spowodowało te zmiany? Korzenie tego ruchu jak się okazuje, są znacznie głębsze niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.