- Uczelnie wyższe w dobie pandemii – kryzys, nowe wyzwania, szanse?
- Uczelnie wyższe a rynek pracy – oczekiwania a rzeczywistość.
- Kooperacja nauki i biznesu.
- Wiedza jako kompetencja na rynku pracy.

 

  • dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanistas
  • Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  • Tomasz Hoffmann, ekspert Pracodawcy RP, Instytut Innowacyjności Polska

 

Nauczanie zdalne to szansa dla uczelni? Jakie są ewentualnie zagrożenia? Czy pandemia obnażyła słabości funkcjonowania uczelni i ich nieprzystosowanie do współczesności, czy raczej pokazała, że są one niezbędnym i niezwykle ważnym elementem systemu społeczno-gospodarczego? Czy uczelnie niepubliczne lepiej kształcą dla rynku pracy niż duże uczelnie publiczne, bo same są zarządzane rynkowo? Wiedza to ważna kompetencja na rynku pracy, zwłaszcza wiedza o normalizacji - dla inżynierów i menedżerów. Jakie są korzyści ze stosowania norm? Jaka jest rola Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako miejsca spotkań nauki i biznesu. Normalizacja w nowych obszarach w dużej mierze odnosi się do innowacyjnych rozwiązań. Innowacje są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i konkurowania. Wpływa to na modyfikację funkcjonowania firm, w tym na konieczność przemodelowania sposobu zarządzania, także w kontekście kształcenia zawodowego, nabywania zdolności do samodzielnego tworzenia innowacji. Czy przedsiębiorstwa są gotowe na samodzielność i innowacyjną inicjatywę absolwentów, którzy powinni uczestniczyć w usprawnieniach przedsiębiorstwa. jaka jest ich rola w zespole dziś, a jak powinien wyglądać model idealny?

 

Zobacz również

Opakowania ekologiczne

Pulpa papierowa, zwana także masą papierową lub celulozową, jest najbardziej ekologicznym materiałem do wytwarzania opakowań. Łódzkie przedsiębiorstwo Pulp-Tec Sp. z o.o. jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych producentów wyrobów z tego surowca w Europie.

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Każda z gmin podejmuje wysiłki, aby być przestrzenią aktywnie zarządzaną i przyjazną dla życia lokalnej społeczności. Jest to dość duże wyzwanie, ponieważ na barkach samorządów spoczywa cały konglomerat zadań jej przypisanych.