MUP Kielce dla firm

Zgodnie z diagnozami, rozwój europejskich firm utrudniony jest m.in. przez brak wystarczającej liczby dobrze przygotowanych kandydatów. Pracodawcy nie chcą jednak zatrudniać reprezentantów kategorii NEET (osoby do 30 roku życia, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują) ze względu na niewielkie w ich ocenie doświadczenie zawodowe jej przedstawicieli i kwalifikacje niepasujące do współczesnych wymagań. Projekt pilotażowy ZiP – Zatrudnienie i Przeszkolenie jest odpowiedzią na oba te wyzwania.

 

Polska odpowiedź

W pilotażu testowane jest unikatowe połączenie instrumentów rynku pracy. Składa się na nie subsydiowanie zatrudnienia i dofinansowanie do rozwoju zawodowego młodego pracownika. Umowa z pracodawcą zawierana jest na pół roku. Przez pierwszy kwartał MUP pokrywa koszt wynagrodzenia nowo zatrudnionej osoby w wysokości do poziomu płacy minimalnej. Przez kolejne trzy miesiące całkowity koszt utrzymania pracownika ponosi firma. Pracodawca otrzymuje także dofinansowanie do rozwoju zawodowego nowo zatrudnionego w wysokości dwukrotnej płacy minimalnej. – Takie rozwiązanie pozwala na wyszkolenie pracownika i dostosowanie tym samym poziomu jego kompetencji do potrzeb firmy. Dzięki pokryciu kosztów zatrudnienia niweluje też ryzyko finansowe, które musiałby ponieść zatrudniający – zauważa Artur Kudzia, dyrektor kieleckiego MUP, i dodaje: – Warto nadmienić, że pracodawca może otrzymać premię w wysokości równowartości płacy minimalnej, jeśli umowa kontynuowana jest po pół roku. Ponadto, możemy w ten sposób ograniczyć migrację zarobkową młodych ludzi. Mamy nadzieję, że po okresie pilotażu rozwiązania te zostaną uwzględnione w ustawie i będą mogły być stosowane powszechnie.

 

Dobrze wydane fundusze

Projekt ZiP – Zatrudnienie i Przeszkolenie realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach od 1 lutego ub. roku. MUP pozyskał na ten cel ponad milion zł z rezerwy Funduszu Pracy dzięki programowi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Stabilna praca – silna rodzina”.

 

Karolina Cygan

MUP Kielce Logotyp UMKIELCE MUP

Zobacz również

Efektywne zarządzanie systemowe

Efektywne zarządzanie systemowe

Firma FINAL S.A. cieszy się uznaniem szerokiego grona klientów, nie tylko rynku krajowego, ale również innych państw Europy, świadoma jest tego, że podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami stanowi przede wszystkim wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Osiąga się to dzięki wdrożonym standardom zarządzania produkcją i komunikacją oraz licznym narzędziom systemowym.