Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Politechnice Śląskiej

 

Środowiska naukowe i przedsiębiorcy muszą iść w parze, ponieważ tylko to zapewnia wysoki poziom innowacyjności nowych projektów, których Politechnika Śląska chce być czołowym wykonawcą. W tym celu od 10 lat funkcjonuje w Gliwicach Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT), którego zadaniem jest tworzenie kreatywnej przestrzeni, wspólnej zarówno dla zespołów naukowych, jak i partnerów przemysłowych.


Powołane w 2008 r. CITT na Politechnice Śląskiej odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu własnością intelektualną tej uczelni, komercjalizacji wyników badań oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem biznesowym, m.in. poprzez Biuro Obsługi Zleceń (nagrodzone właśnie Złotym Godłem QI 2018 w Programie Najwyższa Jakość Quality International) oraz program „Inkubator Innowacyjności+”. – CITT to nie tylko miejsce spotkań naukowców i przedsiębiorców, gdzie niejednokrotnie w niestandardowy sposób rodzą się wspólne cele i kierunki badawcze, ale także zespół, który chętnie służy pomocą i radą w zakresie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej - mówi prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej.

 

Komplementarność usług

 

Szerokie, 10-letnie już doświadczenie i rozległa sieć kontaktów biznesowych CITT pomagają w rozwoju przedsiębiorstw współpracujących z Politechniką Śląską. Centrum doradza także w zakresie prowadzenia działań promujących wyniki badań w celu ich wdrożenia w przemyśle. Wykonuje szereg analiz rynkowych, opracowuje karty technologii oraz wspiera inicjatywy projektowe, zarówno z sektora B+R, jak i ukierunkowane na prowadzenie badań i wdrażanie ich wyników. Działania te koordynuje Biuro Obsługi Zleceń (BOZ). Jest to usługa CITT na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie szeroko rozumianego doradztwa oraz obsługi zleceń usług i badań w formule prac naukowo-badawczych lub usługowych, kierowanych z otoczenia społeczno-gospodarczego do Politechniki Śląskiej, gdzie wykonawcami mogą być eksperci poszczególnych jednostek tej uczelni.  Działania BOZ obejmują m.in. rejestrację zapytań (system e-BOZ), doradztwo w celu sprecyzowania przedmiotu zlecenia, wybór ekspertów i zespołu wykonawców oraz infrastruktury, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej czy źródeł finansowania, przygotowanie oferty, negocjacje warunków, monitoring przebiegu realizacji zlecenia, weryfikację rezultatów i ocenę satysfakcji, jak również dalsze utrzymywanie relacji z podmiotem zamawiającym.

 

Jak podkreśla dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej: – W ramach zadań zespołu  naszego Centrum identyfikujemy innowacyjne wyniki badań oraz wspieramy biznesowo i prawnie twórców tych rozwiązań. Budowanie relacji z przedsiębiorcami zewnętrznymi odbywa się poprzez kompleksową obsługę zleceń badawczych i usługowych w ramach naszych kompetencji. Z kolei promocja potencjału uczelni odbywa się poprzez systematyczne aktualizowanie i publikowanie dostępnych baz ekspertów, technologii, aparatury i laboratoriów oraz poprzez cyklicznie odbywające się spotkania brokerskie, targi i konferencje.

 

Wygrywają wszyscy

 

Działania CITT owocują, przynosząc każdego roku wzrost najważniejszych współczynników. Przykładowo, w ub. roku, w stosunku do roku 2016 ponad dwukrotnie wzrosła liczba umów komercyjnych na udostępnienie własności intelektualnej Politechniki Śląskiej, a także liczba zgłoszonych do ochrony wyników badań i wynalazków opracowanych przez naukowców przekroczyła setkę.  

– W CITT wierzymy w siłę kreatywnego myślenia oraz innowację. Testujemy najśmielsze wizje i rozwiązania. Nasza praca to nieustanny rozwój i silny marketing, a inspirację czerpiemy z obserwacji, analizy i realnego wsłuchiwania się w potrzeby osób, z którymi współpracujemy i do których zawsze podchodzimy indywidualnie – zaznacza prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, i dodaje: – Jako jedna z najważniejszych uczelni technicznych w kraju, wiele sobie obiecujemy po dalszej współpracy naszego Centrum i całej uczelni
z przemysłem oraz jesteśmy zainteresowani rozwojem kształcenia, zgodnego
z oczekiwaniami rynku pracy. Temu celowi służą m.in. nasze studia dualne, odbywające się równolegle w obrębie uczelni i na terenie przedsiębiorstw.
W praktyce oznacza to połączenie tradycyjnego studiowania z możliwością równoczesnego zdobywania doświadczenia zawodowego. Korzyści są trójstronne – uczelnia kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku, przedsiębiorstwo poznaje przyszłych absolwentów, którzy być może zasilą kadrę firmy, a ci z kolei poznają w praktyce zastosowanie nowoczesnych technologii. To dużo więcej, niż stosowana dotychczas formuła praktyk zawodowych. – Z tego tytułu Politechnika Śląska organizuje specjalną konferencję, poświęconą studiom dualnym i wyzwaniom, które stoją przed edukacją dla przemysłu 4.0, a w strukturach Politechniki Śląskiej zostało powołane pierwsze w kraju Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 – dodaje dr hab. inż. Tomasz Trawiński.

 

Zespół CITT dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu płynnie porusza się między światem biznesu i nauki. Specjaliści Centrum wiedzą jak pracować dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w jaki sposób sprostać oczekiwaniom wymagających naukowców oraz jak wdrażać nawet najbardziej innowacyjne i eksperymentalne projekty. – Każdy z nich jest dla nas inspiracją oraz wyzwaniem, które realizujemy najlepiej jak potrafimy. Wspieramy zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców we wspólnym wypracowywaniu kompromisów. W CITT wierzymy w siłę kreacji i innowację oraz testujemy najśmielsze wizje i rozwiązania, a nasza praca to nieustanny rozwój. Inspirację czerpiemy z obserwacji, analizy i realnego wsłuchana się w potrzeby osób,   z którymi współpracujemy – podkreśla prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz.

 

- Centrum Innowacji i Transferu Technologii to nie tylko ludzie, ale również przestrzeń sprzyjająca budowaniu relacji, kreatywnemu myśleniu
i rozwiązywaniu problemów – mówi prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, i dodaje: – Zaadaptowany obiekt pod nowe potrzeby przedsiębiorczości akademickiej służy uczelni, jak również całemu otoczeniu. Oferujemy wynajem powierzchni na potrzeby organizacji konferencji, warsztatów, spotkań i szkoleń wraz z szerokim zapleczem multimedialnym i niezbędnymi materiałami do kreatywnej pracy grupowej. Dzięki zespołowi ambitnych, doświadczonych i nastawionych na sukces pracowników Centrum, CITT nie tylko działa dla dobra uczelni i przedsiębiorców, ale także kreuje pozytywny wizerunek całego regionu Górnego Śląska, o bogatych tradycjach przemysłowych, skupionego na dynamicznym rozwoju nowoczesnych technologii, jak również budowaniu spójności społecznej.

 

Maria Leżucha, Jacek Majewski

 


Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Politechnice Śląskiej – wierzymy w siłę nauki, najśmielsze wizje i rozwiązania

CITT odgrywa istotną rolę we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Lata doświadczeń pozwoliły na wypracowanie odpowiednich narzędzi i metod pracy, dzięki którym Centrum:

 

  • prowadzi działania informacyjno-szkoleniowe, mające na celu budowanie świadomości komercjalizacyjnej wśród naukowców uczelni,
  • doradza w zakresie prawa własności intelektualnej oraz negocjuje warunki umów z przemysłem,
  • inicjuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe uczelni z biznesem,  szczególnie poprzez zapewnienie doświadczonego w realizacji projektów personelu, kreatywną przestrzeń i dostęp do bazy wiedzy uczelni, a także   doradztwo,
  • aktywnie poszukuje partnerów do współpracy w kraju i za granicą poprzez bezpośrednie uczestnictwo w międzynarodowych targach oraz kontakty z brokerami technologii z innych miast i krajów.

 

Zobacz również

Za nami Europejskie Forum Biznesu 2022

Europejskie Forum Biznesu 2022

22 listopada br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022, podczas którego oprócz szeregu debat, paneli i rozmów z zaproszonymi ekspertami, poznaliśmy również Laureatów Programów Najwyższa Jakość QI 2022, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma, a także Przyjazna Gmina 2022 i Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2022. Wydarzenie było transmitowane online na stronie Facebook.com/ForumBiznesu.

 

Hutniczy jubileusz, czyli 20 lat ArcelorMittal w Polsce

 Hutniczy jubileusz, czyli 20 lat ArcelorMittal w Polsce

W tym roku ArcelorMittal obchodzi 20-lecie działalności w naszym kraju. Przez dwie dekady firma zainwestowała w swoje zakłady zlokalizowane w sześciu miastach w Polsce już ponad 10,5 mld zł, unowocześniając procesy produkcyjne, inwestując w nowe technologie i innowacyjne produkty pożądane na rynku: w kraju i za granicą. Od początku działalności w Polsce ArcelorMittal Poland angażuje się również we wsparcie lokalnych społeczności - na różne projekty i inicjatywy społeczne przeznaczył już ponad 24 mln zł.