Rozmowa z Andrzejem Jarmaszem, założycielem i Prezesem Zarządu Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka (SSPM)


Polska jest jednym z największych producentów mleka w UE, a branża ta jest jedną z najbardziej rentownych w rolnictwie. SSPM doskonale wykorzystała tę koniunkturę i w ciągu zaledwie kilkunastu lat, stała się największą grupą producencką w kraju, w branży obrotu mlekiem.

Początki nie należały do najłatwiejszych. Rolnicy, po doświadczeniach ze spółdzielniami, z którymi współpracowali, byli nieufni. Nowopowstająca (2005 r.) spółdzielnia zapewniła pierwszym dwudziestu swoim członkom dobrą cenę za dostarczony surowiec dzięki podpisanym umowom z najlepszymi producentami wyrobów mlecznych w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech.

Pozycja grupy producentów rolnych jest dużo silniejsza, niż w przypadku prowadzenia indywidualnej działalności. Zapewniamy dostawcom inwestycyjne wsparcie finansowe, prowadzimy szkolenia z zakresu hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka, w tym wolnego od genetycznej modyfikacji (GMO). Nasze mleko posiada na to stosowny certyfikat, który uzyskaliśmy jako pierwsza spółdzielnia w Polsce („Non GMO” wg standardu VLOG). Dziś SSPM jest liderem na rynku obrotu mlekiem w Polsce. Zrzeszamy 530 producentów z sześciu województw zachodniej i północnej Polski, a powstające produkty z naszego mleka są obecne na całym świecie.

Jakie kroki będą podejmowane w celu utrzymania wysokiej pozycji SSPM?

Nieustannie się rozwijamy, przybywa nam dostawców i odbiorców, a więc i pracowników, którzy muszą obsłużyć coraz większą liczbę kontraktów, rośnie teren naszego działania, w związku z tym konieczne są inwestycje infrastrukturalne. Podjęliśmy m.in. decyzję o budowie budynku biurowego Spółdzielni. Poprawi to nasze warunki pracy, będziemy mieli własne miejsce do realizacji szkoleń i spotkań. Inwestycję stanowić będzie także budowa własnego laboratorium do badania mleka surowego, a także magazyn do przechowywania próbek pasz do badań GMO.


Oprócz jakości mleka, co jest naszym nadrzędnym celem, drugim, równie istotnym elementem, jest dalszy rozwój rozbudowanej sieci logistycznej oraz doskonałe metody zarządzania w pozyskiwaniu, transporcie, magazynowaniu i dystrybucji surowca.

 

Rozmawiała Zuzanna Pawełczyk

Zobacz również

Bezkonkurencyjny partner technologiczny

Budowa stopnia beztlenowego oczyszczalni ścieków na terenie Cukrowni Glinojeck

Przedsiębiorstwo Techbud-Toruń renomę zyskało dzięki stosowaniu zasad uczciwej konkurencji i utrzymywaniu dobrych relacji z inwestorami i podwykonawcami. Firma, specjalizując się w robotach budowlano-montażowych i remontowych konstrukcji stalowych oraz instalacji technologicznych dla wielu branż, znana jest z wyjątkowej terminowości, stosowania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań oraz spełniania oczekiwań klientów. Największym atutem przedsiębiorstwa jest doświadczony zespół.

Systemowe zarządzanie w ANWILU

Systemowe zarządzanie w ANWILU

ANWIL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej w kraju, liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Jako jedyna firma w Polsce produkuje także suspensyjny polichlorek winylu. Od 25 lat w ANWILU funkcjonują systemy zarządzania. Za wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spółka otrzymała właśnie Złote Godło QI 2023 w Programie Najwyższa Jakość Quality International.