Gmina Tarczyn  – niezwykłe miejsce w sercu Polski

Nie jest metropolią, ale można w niej znaleźć wszystko, co oferują duże miasta. Usytuowana w sercu Polski gmina Tarczyn dynamicznie i wszechstronnie się rozwija. Jest to możliwe dzięki zdobywanym funduszom zewnętrznym, które wraz ze środkami z budżetu gminy sprawiają, że realizowane inwestycje są strategicznymi dla gminy i jej mieszkańców.

Ciągły proces rozwoju gminy jest działaniem priorytetowym, związanym z wyzwaniami współczesności, które szczególnie w ostatnich latach wymagały od samorządów zastosowania nieszablonowych rozwiązań, dostosowujących się do dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju oraz trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Pierwszym trudnym wyzwaniem była pandemia koronawirusa, a niedługo potem wojna w Ukrainie, która także nie pozostała bez wpływu na funkcjonowanie samorządów.

 

W tej dynamicznej i zmieniającej się sytuacji znalazła się także gmina Tarczyn, która dzięki ogromnemu doświadczeniu Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz, miała zapewnione odpowiednie rozpoznanie potrzeb i oczekiwań społecznych, a co za tym idzie zastosowanie adekwatnych, nierzadko innowacyjnych rozwiązań.  Dzięki temu  jest miejscem, które nieustannie stawia na zrównoważony i równomierny rozwój, zapewniający odpowiedni poziom życia w każdym z jej mikroregionów.

 

Bliskość miasta sprawia dużą dostępność różnorodnych usług niezbędnych dla codziennego życia. Szkoły podstawowe i liceum oferują edukację na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie nowoczesną bazę edukacyjną, rozwijającą kluczowe kompetencje niezbędne w dzisiejszym świecie. Nie do przecenienia jest także wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności za Polskę.

 

Nowoczesna i dobrze wyposażona baza rekreacyjno-sportowa gminy gwarantuje właściwy rozwój fizyczny nie tylko dzieci uczęszczających do tarczyńskich szkół, ale także dorosłych amatorów sportu.

Gminny Ośrodek Kultury oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ciekawe seanse kinowe i ambitne przedstawienia teatralne. Całości dopełniają prowadzone w sposób ciągły inwestycje w dziedzinie infrastruktury i ochrony środowiska.

 

Gmina Tarczyn nieustannie się doskonali. Szybki i dynamiczny proces rozwoju gminy jest działaniem niezwykle istotnym, związanym z wyzwaniami współczesności.

 

KK

 Tarczyn logo

Zobacz również

Z energią w przyszłość!

4ECO - Z energią w przyszłość!

4 ECO Sp. z o.o. to kielecki wykonawca usług z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jego odbiorcami są zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. W ubiegłym roku spółka została Laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International, zdobywając Złote Godło QI. W tym roku ubiega się ona o ten tytuł ponownie.

Błędy medyczne – wsparcia potrzebują nie tylko pacjenci, ale także lekarze

Błędy medyczne – wsparcia potrzebują nie tylko pacjenci, ale także lekarze

W sytuacji, gdy dochodzi do szkody u pacjenta, np. w wyniku błędu medycznego podczas operacji, a ubezpieczyciel nie zaspokaja roszczeń poszkodowanego na satysfakcjonującym poziomie, do gry wkracza arbiter. Idealnie, kiedy jest to wielospecjalistyczna kancelaria, która podejmuje się negocjacji, w wyniku których warunki odpowiadają wszystkim stronom.