Rozpoczęła się rozbudowa zakładu jedynego w Polsce producenta turbosprężarek BorgWarner Poland (Jasionka k/Rzeszowa). Inwestycja związana jest z umacnianiem pozycji firmy na rynku europejskim i globalnym, jako wiodącego dostawcy technologii doładowania silników dla producentów samochodów osobowych i użytkowych.

forum nagradzaEfektywnemu wykorzystaniu funduszy UE, nowoczesnemu zarządzaniu i alternatywnym zagranicznym rynkom dla polskiego biznesu poświęcone były dyskusje podczas Europejskiego Forum Jakości.

– Spotkaliśmy się, by podsumować kolejną edycję programu, a także podyskutować o tym, co najważniejsze w polityce zarządzania jakością i w aktualnych tendencjach w gospodarce – powiedziała Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna ForumBiznesu.pl, inaugurując Europejskie Forum Jakości. Głos zabrali także dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz dr Piotr Burzyk, dyrektor Biura Zarządzania Jakością PARP.

Sprawy ważne teraz i pilne to szanse stworzone przez fundusze nowego budżetu unijnego oraz skutki tegorocznej nowelizacje norm ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Kolejne ważkie zagadnienia są związane z interdyscyplinarnym ujęciem zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz podejściem do norm i certyfikacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

czestochowaPolskie koksownie są znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej i drugim po Chinach jego eksporterem na świecie. Aby jednak utrzymać wysoką pozycję, branża wymaga modernizacji i nowych inwestycji. O projektach w tym zakresie w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. rozmawiamy z Józefem Lisem, Prezesem Zarządu tej spółki.
Jeszcze parę lat temu, m.in. ze względu na niekorzystne ceny węgla koksowniczego i spadek ekportu koksu, Państwa branża przeżywała głęboki kryzys. Jak udało się go pokonać?

Koks, produkt powstały w wyniku odgazowywania węgla kamiennego, jest wykorzystywany przede wszystkim w hutnictwie i przemyśle chemicznym. W okresie kryzysu odnotowywaliśmy mały popyt na stal na rynkach światowych, co z kolei przekładało się na mniejsze zapotrzebowanie na koks w hutach. Korzystne zmiany uwarunkowań na krajowym i międzynarodowym rynku stali przełożyły się na pozytwne zmiany również na rodzimym gruncie. Oczywiście, wiele problemów i wyzwań w tym sektorze pozostało, chociażby w zakresie dostosowywania produkcji do stale rosnących wymagań ochrony środowiska. Przykładem jest wprowadzenie pakietu klimatycznego przez Unię Europejską, zakładającego m.in. ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wypełniania zobowiązań w zakresie ich redukcji. Poza tym, trudnością w przemyśle koksowniczym jest pozostawanie w zależności od koniunktury panującej w hutnictwie. Tym samym, aby branża ta w Polsce mogła dalej się rozwijać, konieczne są głębokie modernizacje i przekształcenia inwestycjne w nowe technologie i ochronę środowiska. Podobne działania miały miejsce i będą miały również w naszym przedsiębiorstwie.

certfikatKto (lub co) decyduje o tym, że usługa lub produkt zostają uznane za prestiżowe? Marketing zna i wykorzystuje różnorodne techniki budowania prestiżowej marki (limitowane, drogie i trudno dostępne serie, ekskluzywne, unikalne i bezkonkurencyjne produkty kreujące potrzeby, itp.).
Drugi kierunek jest bardziej miarodajny, bo wyznaczany przez konsumentów – to rynek uznaje dany produkt za prestiżowy, co zdecydowanie precyzyjniej oddaje sens pojęcia prestiżu, rozumianego jako poważanie, szacunek i uznanie.

Ma to również odniesienie do audytów i pozyskiwanych przez podmioty różnorodnych certyfikatów, ale dochodzi tu jeszcze jeden, bardzo ważny element – merytoryczność audytu i certyfikatu, za którym nie stoją techniki marketingowe, a doświadczenie i wiedza audytora. To oczywiście jednak nadal nie jest wystarczającym gwarantem prestiżowości certyfikatu.

atlasWiosną Grupa ATLAS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wykonawców i inwestorów, wprowadzając do swojej oferty nowości, udoskonalając istniejące produkty oraz dotychczasowe opakowania. Oto co najsilniejsza marka budowlana w Polsce oferuje swoim klientom.
ATLAS wita wiosnę najszerszą paletą fug cementowych na rynku. W nowej, odmienionej ofercie znalazło się aż 40 odcieni, podzielonych na trzy grupy kolorystyczne, dzięki którym wybór fugi, zgodnej z upodobaniami czy charakterem wnętrza, jest jeszcze łatwiejszy. Co więcej, wiosenne zmiany objęły także fugi epoksydowe, które zyskały nową ulepszoną recepturę. Fugi otrzymały też nowe opakowania – z powiększoną wizualizacją logo producenta i z czytelną etykietą koloru. Wszystkie fugi ATLAS gwarantują trwałe i intensywne kolory na lata oraz pełną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, a także promieniami UV, utratą koloru, spękaniem czy wilgocią. Dzięki temu wykonawca zyskuje pewność pracy, a inwestor idealne rozwiązania estetyczne, nawet przy długotrwałej eksploatacji.

Podkategorie