Rozmowa z Tomaszem Mazurem, Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych

i Komunikacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

 

Lockdown wymógł na wielu firmach zmianę modelu działania. Odpowiednie wykorzystanie z narzędzi zapewniających ciągłość działania to klucz do sukcesu w tych trudnych czasach. Zyskały firmy, które potrafiły odpowiednio dostosować się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Transformacja cyfrowa to przewaga konkurencyjna. Rozwija się dynamicznie obszar pracy zdalnej i sektor telekonferencji. Ale przejście na system zdalny i rozproszony wiąże się z innym modelem przekazywania danych. Uporządkowaniu tego obszaru i jego bezpieczeństwa wychodzi naprzeciw normalizacja w dziedzinie Blockchain i tzw. Technologii rozproszonego rejestru, bazy danych, współdzielonej i dostępnej dla rozproszonych użytkowników.

 

Zobacz również

Systemowe zarządzanie w ANWILU

Systemowe zarządzanie w ANWILU

ANWIL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej w kraju, liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Jako jedyna firma w Polsce produkuje także suspensyjny polichlorek winylu. Od 25 lat w ANWILU funkcjonują systemy zarządzania. Za wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spółka otrzymała właśnie Złote Godło QI 2023 w Programie Najwyższa Jakość Quality International.

Szkolenia, kontrola, bezpieczeństwo

Salud Y Seguridad En La Trabaja

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy.