Sala Syrena

godz. 14.10 – 16.00

 

„Miasta przyszłości”    

 

Obszary tematyczne:    
1. Rynki energetyczne XXI w.    
2. Efektywna gospodarka komunalna i surowcowa
3. Bezpieczeństwo i optymalna komunikacja

 

Tezy do dyskusji:

1. Koncepcja "Smart city" w odniesieniu do  struktur firm i instytucji  oraz ich planów rozwojowych. Co w tym podejściu jest najbardziej istotne?
2. Rola gospodarki komunalnej w "Miastach przyszłości".  Czy stoją przed nią jakieś nowe wyzwania?
3. Jak ważna jest współpraca samorządów z przedsiębiorstwami branży energetycznej i surowcowej? Jakie projekty są realizowane w tym zakresie?
4. Jakie powinny być podstawowe założenia optymalnej komunikacji w "Inteligentnych miastach"? Czy w tej dziedzinie stosowane są innowacyjne, nowoczesne narzędzia ułatwiające np. komunikację z mieszkańcami lub pomiędzy poszczególnymi interesariuszy?
5. Jakie powinny być podstawowe założenia bezpiecznego "Miasta przyszłości"? Jakie działania są  gwarancją szeroko rozumianego bezpieczeństwa?
6. Czy koncepcja "Smart city" niesie z sobą więcej korzyści czy więcej zagrożeń? Czy jest to na tyle elastyczne podejście, aby mogło realizować je każde miasto?
7. Jak skutecznie komunikować projekty smart ? Korzyści i pułapki.

 

 

Smart_city_8.jpgSmart_city_7.jpgSmart_city_5.jpgSmart_city_3.jpgSmart_city_4.jpgSmart_city_1.jpgSmart_city_2.jpgSmart_city_6.jpg

Paneliści:

 

P Zietara

Piotr Ziętara, Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor Zarządzający
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2001r. pracuje w MPWiK S.A. w Krakowie.

Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Zarządzającym. Pełni również funkcję Przewodniczącego Zespołu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego.
Jest uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji naukowych i branżowych. Zainteresowania koncentruje w zakresie aspektów nowoczesnych metod zarządzania, informatyki oraz historii Polski ery dynastii Jagiellonów.

   
I Jablonski

Ireneusz Jabłoński, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego  i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji oraz kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Przez ponad 15 lat związany z sektorem usług finansowych, następnie z sektorem energetycznym, a obecnie z doradztwem strategicznym.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie oraz studium z zakresu strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA).

W latach 1994-1997 Burmistrz Miasta Łowicza; członek Rady przy Prezydencie RP d.s. samorządu terytorialnego.

Od 1997 roku związany z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu spółek leasingowych: PBG Leasing Sp. z o.o.; Kredyt Lease S.A.; PKO Leasing S.A. W 2002 roku, jako Wiceprezes Zarządu Banku Częstochowa S.A., nadzorował proces restrukturyzacji Banku oraz pełnił funkcję Menadżera Projektu mBanku – zbudowanego od podstaw, pierwszego w kraju banku elektronicznego.

Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego, w latach 2005-2008 Dyrektor Banku w BRE Banku S.A. w Warszawie.

Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 roku Członek Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego.

   
P Zoladkowski

Piotr Żołądkowski

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Wykładowca „Public Relations i Komunikacja w Organizacji” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wykładowca public relations w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wykładowca PR na studiach MBA i podyplomowych, Dyrektor Generalny Warszawskiego Instytut Wspierania Przedsiębiorczości. Trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie

W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: Instytut Zarządzania, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ING S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., British American Tobacco, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR.
Autor publikacji z zakresu CSR w czasopismach fachowych: Personel i Zarządzanie, Logistyka, Energia i inne.

   
R Wiertelak

Roman Wiertelak, ekspert Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"


inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych: w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim
i w specjalności technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na Politechnice Poznańskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gospodarką wodociągową i kanalizacyjną. W latach 1991 do 2015 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Kaliszu. Przez kilkanaście lat był również członkiem Zarządu i Prezesem Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, która wybudowała i eksploatowała oczyszczalnię ścieków dla Kalisza i okolicznych miejscowości.
Jest współzałożycielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej pierwszym Prezesem. Funkcję tę pełnił od 1992 do 2004 roku. Autor kilkunastu artykułów o tematyce związanej
z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie jest ekspertem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

   
M Soborak

Mirosław Soborak – Wiceprezydent miasta Częstochowa


Prawnik, po aplikacji sędziowskiej, finansista, absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Dyrektor oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej (1989-93), dyrektor oddziału w Katowicach Kredyt Bank S.A (1993-97) oraz Oddziału Regionalnego Kredyt Bank S.A. w Katowicach (1997-2001); członek zarządu POLCAR S.A. (2001-02); pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji finansowej w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych w Katowicach; zastępca dyrektora ds. finansowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (2003-04); członek zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (2004-06); dyrektor ds. rozwoju w Max Aicher Polska (2006-09); prezes zarządu Buczek HB ZPR Sp. z o.o. Sosnowiec. Ponadto członek zespołów: ds. restrukturyzacji hutnictwa przy Ministrze Przemysłu, organizacyjnego NFZ przy Ministrze Zdrowia; ds. prywatyzacji sektorowej przy Ministrze Skarbu Państwa; ds. organizacji reformy systemu emerytalno-rentowego przy Ministrze Finansów; członek rad nadzorczych m.in. Węglozbyt S.A., Węglokoks S.A., Centrostal Bydgoszcz S.A., Centrostal Kielce S.A.

Jego największe osiągnięcia to opracowanie systemu finansowania transakcyjnego dla zapewnienia płynności na linii spółki węglowe, koksownie i elektrownie; emisja papierów dłużnych dla miasta Krakowa dla finansowania budowy mostu; restrukturyzacja finansowa i organizacyjna TF Silesia Sp. z o.o.; restrukturyzacja finansowa Śląskiej regionalnej Kasy Chorych polegająca na likwidacji niedoborów przychodów i dopasowania ich poziomu do adekwatnego do zawartych umów na świadczenia medyczne; udział w prywatyzacji Huty Częstochowa S.A; restrukturyzacja Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkich; opracowanie i wdrożenie projektu prefinansowania eksportu dla Polskich Hut Stali S.A.

Zastępca prezydenta Częstochowy od 2011 r. Obecnie nadzoruje pracę: Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego i Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.
Współodpowiedzialny m.in. za wdrażanie „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”, kontakty z inwestorami i kołami gospodarczymi, miejskie inwestycje, w tym drogowe oraz realizację projektów z udziałem środków UE.
     

   
Z Lazar

Zbigniew Lazar – Prezes Modern Corp, ekspert ds. komunikacji i kreowania wizerunku

 

Ostrogi eksperta ds. komunikacji i PR oraz managera zdobywał przez ponad 20 lat w kraju i za granicą (Anglia, Australia, Francja), pracując w największych międzynarodowych korporacjach, jak General Motors, Opel, Lafarge, czy T-Mobile, ale także dla rządu federalnego i stanowego w Melbourne, czy na uczelniach wyższych, jak Uniwersytet Śląski, Wrocławski i SWPS. Jego kariera zawodowa to przykład nowoczesnego myślenia nastawionego na inicjowanie i twórcze wykorzystanie zmian oraz na otwarte podejście do rozwiązywania problemów.
Wprowadzanie nowych firm, marek i produktów na rynek, rebranding istniejących, zarządzanie reputacją marki wśród milionów klientów, bezkryzysowa restrukturyzacja i wygaszanie zakładów produkcyjnych, komunikacja kryzysowa podczas ostrych konfliktów, czy przygotowywanie tysięcy pracowników na konieczność zmian – to tylko niektóre z sytuacji, z którymi musiał i umiał sobie z powodzeniem poradzić.
Zakresu jego kompetencji dopełniają również: dogłębna znajomość zasad, według których działają korporacje; zrozumienie procesów i zależności wewnątrzorganizacyjnych; bezkonfliktowe kierowanie zespołami ludzkimi w międzynarodowych i wielokulturowych środowiskach; doradztwo i konsultacje strategiczne; prowadzenie szkoleń, seminariów i zajęć na uczelniach wyższych  i dla firm w kraju i za granicą; znajomość kilku języków obcych oraz wielu kultur i korporacyjnych stylów zarządzania; specjalistyczne publikacje na tematy związane z PR i komunikacją oraz regularne zaproszenia do komentowania w TV, radiu i prasie wydarzeń i kwestii dotyczących marketingu politycznego, wizerunku, reputacji, etykiety biznesu i komunikacji.

Zobacz również

Jakość wpisana w DNA – CDMO 4.0

Jakość wpisana w DNA – CDMO 4.0

Curtis Health Caps (CHC) na rynku polskim i zagranicznym istnieje od ponad 30 lat. Będąc firmą elastyczną, podążającą za trendami rynkowymi, wciąż się zmienia, jednak wartością stałą i fundamentem jest bezwzględna najwyższa jakość produktów oraz usług, dzięki której CHC zyskał miano wiarygodnego partnera w branży farmaceutycznej.