Sala Syrena

godz. 14.10 – 16.00

 

„Miasta przyszłości”    

 

Obszary tematyczne:    
1. Rynki energetyczne XXI w.    
2. Efektywna gospodarka komunalna i surowcowa
3. Bezpieczeństwo i optymalna komunikacja

 

Tezy do dyskusji:

1. Koncepcja "Smart city" w odniesieniu do  struktur firm i instytucji  oraz ich planów rozwojowych. Co w tym podejściu jest najbardziej istotne?
2. Rola gospodarki komunalnej w "Miastach przyszłości".  Czy stoją przed nią jakieś nowe wyzwania?
3. Jak ważna jest współpraca samorządów z przedsiębiorstwami branży energetycznej i surowcowej? Jakie projekty są realizowane w tym zakresie?
4. Jakie powinny być podstawowe założenia optymalnej komunikacji w "Inteligentnych miastach"? Czy w tej dziedzinie stosowane są innowacyjne, nowoczesne narzędzia ułatwiające np. komunikację z mieszkańcami lub pomiędzy poszczególnymi interesariuszy?
5. Jakie powinny być podstawowe założenia bezpiecznego "Miasta przyszłości"? Jakie działania są  gwarancją szeroko rozumianego bezpieczeństwa?
6. Czy koncepcja "Smart city" niesie z sobą więcej korzyści czy więcej zagrożeń? Czy jest to na tyle elastyczne podejście, aby mogło realizować je każde miasto?
7. Jak skutecznie komunikować projekty smart ? Korzyści i pułapki.

 

 

Smart_city_8.jpgSmart_city_7.jpgSmart_city_5.jpgSmart_city_3.jpgSmart_city_4.jpgSmart_city_1.jpgSmart_city_2.jpgSmart_city_6.jpg

Paneliści:

 

P Zietara

Piotr Ziętara, Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor Zarządzający
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2001r. pracuje w MPWiK S.A. w Krakowie.

Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Zarządzającym. Pełni również funkcję Przewodniczącego Zespołu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego.
Jest uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji naukowych i branżowych. Zainteresowania koncentruje w zakresie aspektów nowoczesnych metod zarządzania, informatyki oraz historii Polski ery dynastii Jagiellonów.

   
I Jablonski

Ireneusz Jabłoński, Wiceprezydent Miasta Łodzi

Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego  i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji oraz kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Przez ponad 15 lat związany z sektorem usług finansowych, następnie z sektorem energetycznym, a obecnie z doradztwem strategicznym.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie oraz studium z zakresu strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA).

W latach 1994-1997 Burmistrz Miasta Łowicza; członek Rady przy Prezydencie RP d.s. samorządu terytorialnego.

Od 1997 roku związany z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu spółek leasingowych: PBG Leasing Sp. z o.o.; Kredyt Lease S.A.; PKO Leasing S.A. W 2002 roku, jako Wiceprezes Zarządu Banku Częstochowa S.A., nadzorował proces restrukturyzacji Banku oraz pełnił funkcję Menadżera Projektu mBanku – zbudowanego od podstaw, pierwszego w kraju banku elektronicznego.

Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego, w latach 2005-2008 Dyrektor Banku w BRE Banku S.A. w Warszawie.

Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 roku Członek Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego.

   
P Zoladkowski

Piotr Żołądkowski

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Wykładowca „Public Relations i Komunikacja w Organizacji” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wykładowca public relations w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wykładowca PR na studiach MBA i podyplomowych, Dyrektor Generalny Warszawskiego Instytut Wspierania Przedsiębiorczości. Trener Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie

W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: Instytut Zarządzania, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ING S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., British American Tobacco, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR.
Autor publikacji z zakresu CSR w czasopismach fachowych: Personel i Zarządzanie, Logistyka, Energia i inne.

   
R Wiertelak

Roman Wiertelak, ekspert Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"


inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych: w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim
i w specjalności technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na Politechnice Poznańskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gospodarką wodociągową i kanalizacyjną. W latach 1991 do 2015 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Kaliszu. Przez kilkanaście lat był również członkiem Zarządu i Prezesem Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, która wybudowała i eksploatowała oczyszczalnię ścieków dla Kalisza i okolicznych miejscowości.
Jest współzałożycielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej pierwszym Prezesem. Funkcję tę pełnił od 1992 do 2004 roku. Autor kilkunastu artykułów o tematyce związanej
z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie jest ekspertem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

   
M Soborak

Mirosław Soborak – Wiceprezydent miasta Częstochowa


Prawnik, po aplikacji sędziowskiej, finansista, absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Dyrektor oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej (1989-93), dyrektor oddziału w Katowicach Kredyt Bank S.A (1993-97) oraz Oddziału Regionalnego Kredyt Bank S.A. w Katowicach (1997-2001); członek zarządu POLCAR S.A. (2001-02); pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji finansowej w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych w Katowicach; zastępca dyrektora ds. finansowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (2003-04); członek zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (2004-06); dyrektor ds. rozwoju w Max Aicher Polska (2006-09); prezes zarządu Buczek HB ZPR Sp. z o.o. Sosnowiec. Ponadto członek zespołów: ds. restrukturyzacji hutnictwa przy Ministrze Przemysłu, organizacyjnego NFZ przy Ministrze Zdrowia; ds. prywatyzacji sektorowej przy Ministrze Skarbu Państwa; ds. organizacji reformy systemu emerytalno-rentowego przy Ministrze Finansów; członek rad nadzorczych m.in. Węglozbyt S.A., Węglokoks S.A., Centrostal Bydgoszcz S.A., Centrostal Kielce S.A.

Jego największe osiągnięcia to opracowanie systemu finansowania transakcyjnego dla zapewnienia płynności na linii spółki węglowe, koksownie i elektrownie; emisja papierów dłużnych dla miasta Krakowa dla finansowania budowy mostu; restrukturyzacja finansowa i organizacyjna TF Silesia Sp. z o.o.; restrukturyzacja finansowa Śląskiej regionalnej Kasy Chorych polegająca na likwidacji niedoborów przychodów i dopasowania ich poziomu do adekwatnego do zawartych umów na świadczenia medyczne; udział w prywatyzacji Huty Częstochowa S.A; restrukturyzacja Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkich; opracowanie i wdrożenie projektu prefinansowania eksportu dla Polskich Hut Stali S.A.

Zastępca prezydenta Częstochowy od 2011 r. Obecnie nadzoruje pracę: Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego i Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.
Współodpowiedzialny m.in. za wdrażanie „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”, kontakty z inwestorami i kołami gospodarczymi, miejskie inwestycje, w tym drogowe oraz realizację projektów z udziałem środków UE.
     

   
Z Lazar

Zbigniew Lazar – Prezes Modern Corp, ekspert ds. komunikacji i kreowania wizerunku

 

Ostrogi eksperta ds. komunikacji i PR oraz managera zdobywał przez ponad 20 lat w kraju i za granicą (Anglia, Australia, Francja), pracując w największych międzynarodowych korporacjach, jak General Motors, Opel, Lafarge, czy T-Mobile, ale także dla rządu federalnego i stanowego w Melbourne, czy na uczelniach wyższych, jak Uniwersytet Śląski, Wrocławski i SWPS. Jego kariera zawodowa to przykład nowoczesnego myślenia nastawionego na inicjowanie i twórcze wykorzystanie zmian oraz na otwarte podejście do rozwiązywania problemów.
Wprowadzanie nowych firm, marek i produktów na rynek, rebranding istniejących, zarządzanie reputacją marki wśród milionów klientów, bezkryzysowa restrukturyzacja i wygaszanie zakładów produkcyjnych, komunikacja kryzysowa podczas ostrych konfliktów, czy przygotowywanie tysięcy pracowników na konieczność zmian – to tylko niektóre z sytuacji, z którymi musiał i umiał sobie z powodzeniem poradzić.
Zakresu jego kompetencji dopełniają również: dogłębna znajomość zasad, według których działają korporacje; zrozumienie procesów i zależności wewnątrzorganizacyjnych; bezkonfliktowe kierowanie zespołami ludzkimi w międzynarodowych i wielokulturowych środowiskach; doradztwo i konsultacje strategiczne; prowadzenie szkoleń, seminariów i zajęć na uczelniach wyższych  i dla firm w kraju i za granicą; znajomość kilku języków obcych oraz wielu kultur i korporacyjnych stylów zarządzania; specjalistyczne publikacje na tematy związane z PR i komunikacją oraz regularne zaproszenia do komentowania w TV, radiu i prasie wydarzeń i kwestii dotyczących marketingu politycznego, wizerunku, reputacji, etykiety biznesu i komunikacji.

Zobacz również

Infrastruktura przyszłości

Kompozyt NCT

Innowacyjne technologie kompozytowe


Niesłabnąca koniunktura na realizację inwestycji budownictwa drogowego, kolejowego czy energetycznego w Polsce wymaga intensywnej współpracy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, stawiających na innowacyjne, przyszłościowe rozwiązania. Są nimi na przykład technologie kompozytowe, doskonale sprawdzające się w zastosowaniu w infrastrukturze towarzyszącej, jak słupy oświetleniowe, słupy teletechniczne, żerdzie. W kraju ich czołowym producentem jest przedsiębiorstwo NCT S.A. z Wodzisławia Śląskiego.

Wypadek w pracy. Odpowiedzialność finansowa przedsiębiorstwa

Edyta Kozyra, prawnik Kancelarii Odszkodowawczej MERITUM Sp.j

Znaczną część życia poświęcamy pracy, dlatego też powinna się ona odbywać przy zapewnieniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Osoba zatrudniona ma prawo oczekiwać, że firma zapewni bezpieczne warunki i odpowiednie przeszkolenie, a pracodawca, że obowiązki będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Są jednak zawody, gdzie ryzyko wystąpienia urazów, a nawet śmierci, jest wysokie, pomimo zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa. Problem pojawia się, kiedy odszkodowanie wypłacone z polisy OC firmy nie zaspokaja roszczeń poszkodowanego pracownika.