- Kryzys jako motor napędowy zmian.

- Działania administracji. Fundusze unijne.

- Tendencje w zarządzaniu rozwojem firmy w czasie pandemii. Normalizacja i zarządzanie ciągłością działania.

- Pandemia, kryzys – czego nas nauczyły? Co dalej?

  • dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, socjolog, ekspert dziedzinie samorządu terytorialnego i w zakresie funduszy europejskich.
  • dr Anna Michalak, dyrektor w przedsiębiorstwie Curtis Health Caps
  • Joanna Skwarek, Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,  Polski Komitet Normalizacyjny


Bruksela na ratowanie unijnych gospodarek w dobie covidowego kryzysu ma przeznaczyć 750 mld euro. Dzięki temu razem z wieloletnim budżetem UE miała mieć do dyspozycji olbrzymią kwotę 1,8 bln euro na inwestycje w najbliższych latach. Fundusz Odbudowy ma wystartować jeszcze w tym roku. Jak dużym problemem w tym zakresie jest mechanizm „pieniądze za praworządność” i groźba weta przez Węgry i Polskę?


Jak obecna sytuacja wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, które znalazły się w szczególnej sytuacji? Jak zmieniło się postrzeganie firm farmaceutycznych przez społeczeństwo i jak ważnym ogniwem gospodarki jest ta branża? W kontekst zarządzania w trakcie pandemii wpisują się wymagania normy ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania), która zaraz po nowym roku będzie dostępna w języku polskim. Czym jest ta norma Dlaczego warto po nią sięgnąć?

 

Zobacz również

100 - lecie PKN - patrona programu Najwyższa Jakość!

100 - lecie PKN - patrona programu Najwyższa Jakość QI!

Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi stulecie istnienia, a jego historia wypełniona jest niezwykłymi osiągnięciami na polu normalizacji i standaryzacji. Od chwili powstania w 1924 roku stał się nieodłącznym elementem rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki i innowacyjności. Tym bardziej jest nam niezwykle miło poinformować, że instytucja ta kolejny raz objęła patronatem program Najwyższa Jakość QI. I w osiemnastej edycji tego przedsięwzięcia możemy ponownie wspólnie wyłaniać liderów jakości.

Szkolenia, kontrola, bezpieczeństwo

Salud Y Seguridad En La Trabaja

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy.