- Kryzys jako motor napędowy zmian.

- Działania administracji. Fundusze unijne.

- Tendencje w zarządzaniu rozwojem firmy w czasie pandemii. Normalizacja i zarządzanie ciągłością działania.

- Pandemia, kryzys – czego nas nauczyły? Co dalej?

  • dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, socjolog, ekspert dziedzinie samorządu terytorialnego i w zakresie funduszy europejskich.
  • dr Anna Michalak, dyrektor w przedsiębiorstwie Curtis Health Caps
  • Joanna Skwarek, Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,  Polski Komitet Normalizacyjny


Bruksela na ratowanie unijnych gospodarek w dobie covidowego kryzysu ma przeznaczyć 750 mld euro. Dzięki temu razem z wieloletnim budżetem UE miała mieć do dyspozycji olbrzymią kwotę 1,8 bln euro na inwestycje w najbliższych latach. Fundusz Odbudowy ma wystartować jeszcze w tym roku. Jak dużym problemem w tym zakresie jest mechanizm „pieniądze za praworządność” i groźba weta przez Węgry i Polskę?


Jak obecna sytuacja wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, które znalazły się w szczególnej sytuacji? Jak zmieniło się postrzeganie firm farmaceutycznych przez społeczeństwo i jak ważnym ogniwem gospodarki jest ta branża? W kontekst zarządzania w trakcie pandemii wpisują się wymagania normy ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania), która zaraz po nowym roku będzie dostępna w języku polskim. Czym jest ta norma Dlaczego warto po nią sięgnąć?

 

Zobacz również

Systemowe zarządzanie w ANWILU

Systemowe zarządzanie w ANWILU

ANWIL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej w kraju, liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Jako jedyna firma w Polsce produkuje także suspensyjny polichlorek winylu. Od 25 lat w ANWILU funkcjonują systemy zarządzania. Za wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spółka otrzymała właśnie Złote Godło QI 2023 w Programie Najwyższa Jakość Quality International.

Poligrafia przyszłości

Poligrafia przyszłości

Sektor produkcji opakowań systematycznie rośnie. Duża w tym rola zdobywającego coraz większy udział w rynku handlu internetowego. Wyprodukowanie dobrze zaprojektowanego i funkcjonalnego opakowania to praca poligraficzna wielu fachowców różnych dziedzin.