Rozpoczęła się rozbudowa zakładu jedynego w Polsce producenta turbosprężarek BorgWarner Poland (Jasionka k/Rzeszowa). Inwestycja związana jest z umacnianiem pozycji firmy na rynku europejskim i globalnym, jako wiodącego dostawcy technologii doładowania silników dla producentów samochodów osobowych i użytkowych.

 

Inwestycje to rozwój

Zwiększona do ponad 17 tys. m2 powierzchnia zakładu pozwoli na instalację nowych linii produkcyjnych i produktowych oraz innowacyjnych technologii wytwarzania. Planowane docelowe moce wzrosną do ok. 3 mln turbosprężarek rocznie. Zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2017 roku.

BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. Firma specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej. Stosowane technologie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, przy równoczesnej poprawie własności jezdnych. Zakłady produkcyjne oraz nowoczesne Centrum Techniczne zlokalizowane są w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym. BorgWarner to obecnie trzy dywizje produkcyjne (Turbo Systems – produkcja turbosprężarek, Morse Systems – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami oraz Transmission Systems – produkcja przekładni automatycznych) oraz nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe (Rzeszow Technical Center), gdzie od podstaw projektowane, testowane i wdrażane do produkcji są turbosprężarki. W 2015 r. dywizja Transmission Systems wyodrębniła się, tworząc osobny podmiot prawny pod nazwą BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., do zadań którego należy wytwarzanie i sprzedaż przekładni automatycznych, elektrozaworów, modułów kontroli wraz ze sprzęgłami i tarczami ciernymi.

    BorgWarner w podrzeszowskim Campusie zatrudnia obecnie ok. 1 tys. osób, w tym ok. 150 wysokowykwalifikowanych inżynierów w Centrum Technicznym (R&D). W latach 2017-2020 planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia.

Jakość to priorytet

    – Podstawowymi narzędziami transferu nowoczesnej wiedzy i technologii są  innowacyjne, nowatorskie rozwiązania, a stały i zrównoważony rozwój jest gwarantem istnienia przedsiębiorstw na rynku – podkreśla Marek Zabielski, Dyrektor BorgWarner Poland Sp. z o.o. , i dodaje: – Nasze najnowsze inwestycje zapewniają nie tylko szerszą i ulepszoną ofertę dla branży motoryzacyjnej, wysoką jakość wyrobów oraz zabezpieczenie produkcji na najbliższe lata, ale również gwarantują nowe miejsca pracy. Prawidłowe funkcjonowanie firmy, zwłaszcza w tak wymagającej branży, jaką jest automotive, zależne jest od posiadanych  standardów, określających i wymuszających wysoki poziom usług.

    Proces certyfikacji SZJ firma BorgWarner zakończyła już po pierwszym roku obecności na rynku polskim. Tak szybkie wdrożenie standardów jakościowych było możliwe dzięki istniejącemu już i obowiązującemu w całej organizacji Korporacyjnemu Systemowi Zarządzania Jakością, tzw. BorgWarner Quality System oraz Systemowi Zarządzania Produkcją, tzw. BorgWarner Production System. BWQS i BWPS to nowoczesne i elastyczne systemy, wspomagające procesy produkcyjne, stosowane w zakładach BorgWarner na całym świecie, a ich największą zaletą jest uniwersalność, jasne kryteria oraz czytelne, graficzne i intuicyjne przedstawienie wyników tak, aby każdy członek zespołu mógł swobodnie interpretować bieżącą sytuację. Fundamentalne zasady BWQS i BWPS, do których należą m.in. rozwój pracowników, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, planowanie produkcji, ustandaryzowana praca, przynoszą wymierne korzyści, w postaci satysfakcji odbiorców produktów i ich użytkowników, jak również zmniejszenia kosztów operacyjnych, ochrony środowiska oraz zachowania bezpieczeństwa pracy.

    W przypadku polskiej struktury BorgWarner standardy jakościowe tworzą cztery międzynarodowe normy: ISO 9001, ISO TS 16949 (System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym), ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) oraz OHSAS 18001(System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).
        
    Certyfikacja dostosowania zakładu do normy ISO TS 16949 miała miejsce w czerwcu 2015 roku. Dzisiaj uznawana jest ona przez wszystkich producentów samochodów na świecie i nawet, gdy nie jest przez wszystkich wymagana, to jej wdrożenie zawsze podnosi wartość potencjalnego dostawcy w branży motoryzacyjnej. Aby zapewnić utrzymanie wysokich standardów, co 6 miesięcy odbywa się audyt, przeprowadzany przez akredytowany organ certyfikujący, mający potwierdzić spełnianie wymagań normy. Wdrożony standard uzupełnia wiele, istniejących już w zakładzie narzędzi doskonalenia biznesowego, takich jak FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów), PPAP (Production Part Approval Process – proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej stosowany w branży motoryzacyjnej), MSA (Measurement System Analysis – Analiza Systemu Pomiarowego), SPC (Statistical Process Control – Statystyczne Sterowanie Procesem) i Lean Manufacturing (system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie produkcyjnym).

    Stały rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania nadzorowany jest przez kierownictwo spółki, co gwarantuje ciągłą poprawę produktów oraz usług. ZSZ ma także za zadanie nadzorować wpływ procesów firmy na środowisko oraz wspierać bezpieczne metody pracy. Koordynuje również wszystkie działania związane z jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. W rezultacie produkty są zgodne z określonymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów, a także odpowiadają najnowszym rozwiązaniom technicznym.

Joanna Chrustek, Jacek Majewski

Zobacz także

Za nami Europejskie Forum Biznesu 2022

22 listopada br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022, podczas którego oprócz szeregu debat, paneli i rozmów z zaproszonymi ekspertami, poznaliśmy również Laureatów Programów Najwyższa Jakość QI 2022, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma, a także Przyjazna Gmina 2022 i Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2022. Wydarzenie było transmitowane online na stronie Facebook.com/ForumBiznesu.

  • Jeśli nie lean, to co?

    Wywiad z Tomaszem Królem, autorem książki  "Jeśli nie lean, to co?"

    Rozmowa została zarejestrowana podczas Europejskiego Forum Biznesu 2022 (22.11. 2022, Katowice)