forum nagradzaEfektywnemu wykorzystaniu funduszy UE, nowoczesnemu zarządzaniu i alternatywnym zagranicznym rynkom dla polskiego biznesu poświęcone były dyskusje podczas Europejskiego Forum Jakości.

– Spotkaliśmy się, by podsumować kolejną edycję programu, a także podyskutować o tym, co najważniejsze w polityce zarządzania jakością i w aktualnych tendencjach w gospodarce – powiedziała Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna ForumBiznesu.pl, inaugurując Europejskie Forum Jakości. Głos zabrali także dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz dr Piotr Burzyk, dyrektor Biura Zarządzania Jakością PARP.

Sprawy ważne teraz i pilne to szanse stworzone przez fundusze nowego budżetu unijnego oraz skutki tegorocznej nowelizacje norm ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Kolejne ważkie zagadnienia są związane z interdyscyplinarnym ujęciem zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz podejściem do norm i certyfikacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że synergia nauki z biznesem jest jednym z najistotniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej.

Kluczowe zagadnienie dla zagranicznej ekspansji firm to konieczność pozyskania lokalnego partnera biznesowego.

EFJ zwieńczyła gala Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której uhonorowani zostali tegoroczni laureaci konkursu. Są to firmy, które wyróżnia wyjątkowa dbałość o najwyższą jakość oferowanych produktów, usług i standardów zarządzania.

EFJ zwieńczyła gala Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której uhonorowani zostali tegoroczni laureaci konkursu. Są to firmy, które wyróżnia wyjątkowa dbałość o najwyższą jakość oferowanych produktów, usług i standardów zarządzania.

IX edycja konkursu odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 (partner merytoryczny) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorem QI jest redakcja portalu ForumBiznesu.pl oraz Biznes Trendy – to medialne platformy wymiany informacji i poglądów w zakresie wdrażanych nowoczesnych modeli zarządzania.

– Naszą intencją jest stymulowanie współpracy pomiędzy podmiotami różnych sektorów, a także promocja pozytywnych wartości, jakimi kierują się firmy i instytucje wskazywane jako liderzy w swoich dziedzinach – podsumowała Anna Biszkowiecka.

Patronem medialnym EFJ była „Rzeczpospolita".

źródło: Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/Biznes/310129833-Forum-nagradza-za-najwyzsza-jakosc.html#ap-1

 

  • Jeśli nie lean, to co?

    Wywiad z Tomaszem Królem, autorem książki  "Jeśli nie lean, to co?"

    Rozmowa została zarejestrowana podczas Europejskiego Forum Biznesu 2022 (22.11. 2022, Katowice)