Europejskie Forum Biznesu 2020 -powitanie

 

Wypowiedź prof. dr. hab. Tadeusza Sikory, Kierownika Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego,

Przewodniczącego Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International

 


„Na kryzysie można wygrać! Musimy sobie nawzajem pomóc”
wypowiedź BogumiłaSobuly, Pierwszyego Zastępcy Prezydenta Katowic