Europejskie Forum Jakości oraz Gala Finałowa X edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International
29 wrzesień 2016 r.,Warszawa