Kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie w nowych lokalizacjach, dzięki otwarciu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i Kościerzynie.

Powiślańska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2022/2023 otworzyła oddziały w Kościerzynie i Toruniu, co przekłada się bezpośrednio na umożliwienie kształcenia kadr medycznych na najwyższym poziomie w dwóch nowych lokalizacjach.

Rok 2022 dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej to bardzo produktywny i naznaczony mnóstwem sukcesów okres. Jednymi z większych i bardzo znaczących osiągnięć było utworzenie filii uczelni w dwóch nowych lokalizacjach – Toruniu i Kościerzynie, które równoznaczne jest z rozpoczęciem przez PSW procesu kształcenia kadr medycznych na najwyższym poziomie, w tych właśnie miejscowościach.

Tak też 20 czerwca 2022 roku w  Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. odbyło się uroczyste otwarcie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie. Droga do otwarcia siedziby PSW w Sercu Kaszub rozpoczęła się już w 2020 roku, kiedy to podpisany został list intencyjny dotyczący utworzenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie, na którym to podpisy złożyli: Alicja Żurawska - Starosta Powiatu Kościerskiego, dr Katarzyna Strzała-Osuch - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Marzena Mrozek - Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. oraz Jarosława Łoncka - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. Powiślańska szkoła Wyższa prowadząc swoją działalność w tej lokalizacji prowadzi ścisłą współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o., który jest jednocześnie siedzibą zajęć praktycznych kościerskich studentów PSW.
 

Kolejny wielki dzień miał miejsce 20 września 2022 roku, kiedy to odbyło się uroczyste otwarcie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu, również w tym mieście działalność dydaktyczna uczelni opiera się o współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który od października pełni funkcję siedziby kształcenia praktycznego, w której starannie zaadaptowane pomieszczenia przystosowane zostały do zajęć praktycznych prowadzonych na najwyższym poziomie w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Obecnie Powiślańska Szkoła Wyższa w nowych lokalizacjach – Toruniu i Kościerzynie kształci na kierunku pielęgniarstwo na studiach I i II stopnia, niemniej jednak priorytetem uczelni jest sukcesywne poszerzanie oferty o kolejne kierunki, w tym m.in. ratownictwo medyczne, czy położnictwo.

Pielęgniarstwo i położnictwo to zawody, które według najnowszych badań znajdują się w tzw. „trwałym deficycie”, a blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje w zawodzie pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, tak więc zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych jest obecnie sprawą priorytetową, mająca wpływ na całe społeczeństwo. Powiślańska Szkoła Wyższa stara się reagować na potrzeby społeczne, stąd też decyzja o nieustannym rozwoju tych kierunków kształcenia, poprzez edukację opartą o najnowsze technologie, a także poszerzenie działalności uczelni o możliwość kształcenia w nowych lokalizacjach, umożliwiając obecnie studiowanie w Gdańsku, Kwidzynie, Kościerzynie i Toruniu.

 

Powiślańska Szkoła Wyższa – oferta edukacyjna

Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą główną w Kwidzynie powstała w 1999 roku i od tej pory sukcesywnie rozwija się zarówno w przestrzeni dydaktyczno-badawczej, jak i geograficznej. Obecnie uczelnia posiada dwa wydziały - Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, na których umożliwia naukę zarówno na studiach I i II stopnia na kierunkach, takich jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ekonomia, położnictwo, dietetyka, kosmetologia. Uczelnia oferuje również studia w języku angielskim (English Division), a także szereg studiów podyplomowych, w tym także MBA oraz umożliwia naukę w oparciu o program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Jordanii, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii i Czarnogóry.

Poszerzając swoje horyzonty Powiślańska Szkoła Wyższa sukcesywnie rozszerza swoją działalność także w przestrzeni geograficznej, w ubiegłym roku otworzona została filia PSW w Gdańsku, której mury w tym roku opuścili pierwsi absolwenci studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo. Natomiast obecnie oficjalnie swoją działalność rozpoczęły siedziby Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i Kościerzynie.
 

Cechą szczególną Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest to, że jest ona jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia Powiślańska Szkoła Wyższa mocno stawia na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata. Uczelnia bierze udział w wielu międzynarodowych projektach i nieustannie poszerza swój zakres wpływów zapewniając studentom otwarte warunki dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym, światowym poziomie, a także umożliwia doskonałe przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku.