Osoby często podróżujące za granicę potrzebują ubezpieczenia, które zapewni im bezproblemowy dostęp do lekarza, bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Polisa zdrowotna TU Zdrowie w wariantach VIP, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych na całym świecie.

 

 

Koszty leczenia za granicą są integralną częścią polisy TU Zdrowie w wariantach VIP. Polisa została przygotowana z myślą o osobach często podróżujących w różne zakątki świata, m.in. członkach zarządów firm czy kadry menadżerskiej, których obowiązki służbowe wymagają podróży za granicę.  

- Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy całego okresu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej co oznacza, że ubezpieczony nie musi przed każdym wyjazdem kupować dodatkowej polisy. Umowa ubezpieczeniowa nie ogranicza liczby wyjazdów, a jedynie czas jednorazowego pobytu do 180 dni – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

 

Brak ograniczeń terytorialnych to kolejna zaleta polisy, zwłaszcza dla osób, które podróżują do różnych krajów. Podczas gdy większość polis dostępnych na rynku wyłącza ze standardowego ubezpieczenia m.in. USA i Kanadę ze względu na wysokie koszty leczenia w tych krajach, TU Zdrowie nie tylko gwarantuje jej działanie, ale oferuje wysokie sumy ubezpieczenia.

 

- Co ważne, polisa dotyczy także szkód powstałych podczas uprawiania sportów rekreacyjnych, na przykład narciarstwa biegowego i zjazdowego, nurkowania, golfa czy windsurfingu. Warunki ubezpieczenia dokładnie określają, jakiego typu sporty rekreacyjne są objęte ochroną ubezpieczeniową – dodaje Teresa Domańska.  

 

Ubezpieczenie „W podróży zagranicznej” pokrywa koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku powstałych za granicą, a także inne koszty, do których poniesienia zobowiązana będzie rodzina lub sam ubezpieczony, jak na przykład: koszty wyżywienia i pobytu podczas rekonwalescencji, czy koszty dojazdu i pobytu członków rodziny w razie hospitalizacji. Ubezpieczony ma także zapewnioną pomoc tłumacza, kierowcy zastępczego i pomocy domowej.   

 

- Ubezpieczony, który potrzebuje pomocy medycznej będąc za granicą, kontaktuje się z centrum pomocy, które organizuje mu leczenie. Nie musi się więc zastanawiać, z jakim lekarzem bądź placówką ma się kontaktować. Konsultant zorganizuje wizytę stacjonarną w najszybszym możliwym czasie i najbliżej miejsca, gdzie przebywa ubezpieczony. Możliwe jest także skorzystanie z teleporady – podkreśla Teresa Domańska.  

 

Ubezpieczony ma dwie możliwości realizacji usług medycznych za granicą. Może odpłatnie – po skontaktowaniu się z centrum operacyjnym – skorzystać z pomocy medycznej i zwrócić się o refundację kosztów do wysokości kwoty określonej w umowie ubezpieczenia. Może także „zlecić” organizację pomocy centrum operacyjnemu i nie wydawać własnych środków. Wartość udzielonych świadczeń pomniejsza wówczas sumę ubezpieczenia i limit, który będzie przysługiwał dalej ubezpieczonemu.  

Każdy z posiadaczy polisy w wariancie VIP może włączyć do ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy mają wówczas zapewniony taki sam zakres ubezpieczenia.

 

Materiał promocyjny: