Pekao J Fuchs

 

Komentarz Jarosława Fuchs, Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorującego Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

 

Rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się na skutek pandemii koronawirusa na trwałe zmieniła praktycznie wszystkie sfery naszego życia. Z perspektywy funkcjonowania sektora bankowego obserwujemy, że rynek kapitałowy i świat finansów muszą dostosować się do nowych warunków i nowych wyzwań, aby reagować na potrzeby klientów i inwestorów. Odpowiedzią ze strony Banku Pekao S.A. jest nowa Strategia 2024, która wskazuje kierunki naszej transformacji. Jej realizacja pozwoli na oferowanie produktów i usług dostosowanych do zmian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym w Polsce i na świecie.

 

Głównymi celami  w przyjętej przez nas Strategii jest wzrost liczby klientów bankowości mobilnej do 3,2 mln. Ważnym elementem pozostaje trwała poprawa kluczowych dla banku mierników efektywności i skuteczności - do 2024 r. zamierzamy podnieść wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ~10 proc. oraz poprawić wskaźnik efektywności C/I do poziomu 42 proc.

 

Zadeklarowaliśmy, że w najbliższych latach nasze wysiłki skoncentrują się na transformacji cyfrowej i podnoszeniu doskonałości procesowej. Mamy przy tym świadomość, że digitalizacja będzie postępowała także  w sytuacji powrotu do normalności po pandemii i zadaniem instytucji finansowych jest wspieranie tych innowacyjnych zmian w gospodarce.

 

Szczególne miejsce w naszej Strategii zajmuje obszar produktów i usług inwestycyjnych. Dostrzegamy konieczność optymalizacji obecnego portfolio Banku do kierunków, w jakich przeobraża się rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Po pandemii będziemy mieli do czynienia ze zmianami wektorów i znacznym przyspieszeniem w globalnej gospodarce. Stąd ogromna rola instytucji finansowych, aby mogły udostępniać narzędzia i produkty, które pozwalają inwestować na rynkach całego świata.  Podobnie będzie w przypadku gospodarki polskiej, która, jak wskazują najnowsze dane GUS oraz opinie ekspertów, najpewniej już w 2021 r. wróci  do stanu sprzed pandemii. Tym samym wiele firm zdecyduje się na realizacje projektów rozwojowych, inwestycyjnych czy zaistnienie na rynku kapitałowym. Wystarczy spojrzeć na liczbę zapowiedzi nowych debiutów giełdowych na warszawskim parkiecie, żeby móc dostrzec nadchodzącą zmianę sytuacji rynkowej.

 

Drugi aspekt, jaki należy wziąć pod uwagę to wysokość stóp procentowych i rosnące zainteresowanie klientów produktami inwestycyjnymi. Wielu Polaków szuka alternatywnych sposobów na lokowanie kapitału w bezpiecznych inwestycjach, pozwalających nie tylko oszczędzać, ale również generować zyski.

 

W odpowiedzi na te oczekiwania stawiamy na automatyzację procesów transakcyjnych w obszarze obsługi obecnych inwestorów i tych, którzy planują działania na rynku kapitałowym. Dzięki temu nasi klienci będą mogli zarządzać swoim portfelem szybciej, wygodniej i bez konieczności fizycznego kontaktu z bankierem. W ramach anonsowanej przeze mnie, a ujętej w Strategii transformacji cyfrowej, powstanie nowa zintegrowana platforma usług inwestycyjnych. Klienci otrzymają narzędzie do łatwiejszego lokowania kapitału, jak również korzystania z całego pakietu produktów inwestycyjnych oferowanych przez Pekao. Dając dostęp do takiego narzędzia nie zapominamy o wiedzy i wsparciu eksperckim ze strony bankierów.  Rozwijamy kompetencje w zakresie rozwiązań inwestycyjnych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego.  Tworzymy cyfrowe narzędzie - CRM, które  ułatwi współpracę z klientem i jego bieżące wsparcie, zapewniając szeroką wiedzę na temat jego potrzeb i preferencji. To pozwoli nam na budowanie długoterminowych i opartych na zaufaniu relacji z klientami.

W czasach po pandemii znaczenie stabilności sektora finansowego i wsparcie ze strony banku - jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo, będą niezwykle istotne. Chcemy, aby nasi bankierzy mogli świadczyć tego rodzaju pomoc dla inwestorów i wspierać ich w rozwijaniu portfela inwestycyjnego w nowej rzeczywistości.

 

Stawiamy na upowszechnienie inwestowania poprzez udostępnienie oferty maklerskiej i inwestycyjnej w aplikacji PeoPay. Chcemy, żeby aplikacja PeoPay stała się oknem na świat inwestycyjny dla naszych klientów. Oprócz możliwości inwestycyjnych, klienci będą mieli do dyspozycji także materiały informacyjne i edukacyjne, aby mogli świadomie inwestować redukując do minimum ewentualne ryzyka i zagrożenia związane z obecnością na rynku kapitałowym.

Wszystkie zawarte w Strategii propozycje działań w obszarze produktów i usług inwestycyjnych mają zwiększyć sprzedaż naszych rozwiązań w kanałach zdalnych do poziomu powyżej 80 proc. w perspektywie do 2024 r. Zamierzamy zwiększyć udział w obrotach na krajowym rynku kapitałowym GPW z obecnych 3 proc. do ok. 8 proc. Jest to szczególnie ważne w roku obchodów 30-lecia warszawskiej giełdy i planów jej dalszego rozwoju, w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej po pandemii. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do bezpiecznego inwestowania i wykorzystania szansy, jaką niesie ze sobą ożywienie gospodarcze po pandemii koronawirusa.