29 września 2016 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości.

W tym roku organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników siedem róznych paneli dyskusyjnych poświęconych m.in: zarządzaniu jakością, biznesowi społecznie odpowiedzialnemu, polityce pracowniczej, inteligentnym miastom oraz rynkowi nieruchomości w Polsce.

Licznie zebranych na panelu inauguracyjnym Gości powitali: Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i Biznes Trendy oraz portali: www.spolecznieodpowiedzialni.info, www.najwyzszajakoscqi.pl, www.dobramarka.eu, www.forumbiznesu.pl; prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International; dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Cezary Błaszczyk, kierownik Sekcji Koordynacji, Biuro Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Panel inauguracyjny: Kapitał intelektualny a jakość odbył się w sali głównej. Podczas trwania dyskusji zastanawiano się nad potencjałem tych dwóch wartości oraz ich wpływem na rynki docelowe przedsiębiorstw. W trakcie panelu głos zabrał m.in. dr Henryk Siodmok, Prezes zarządu Atlas Sp. z o.o., który w swoim wystąpieniu zdefiniował nowe technologie jako katalizator kapitału intelektualnego. Uczestnicy próbowali również znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak wykorzystać potencjał intelektualny polskich firm i zwiększyć tym samym ich przewagę konkurencyjną? Czy istnieje i jest możliwy do określenia racjonalny budżet inwestycji w katitał intelektualny firmy, pozwalający na osiągnięcie oczekiwanej jakości? Czy demokratyzacja procesów decyzyjnych zwiększa potencjał organizacji? Wśród ekspertów uczestniczących w spotkaniu uczestniczyli również: mec. Jacek Kulikowski z Kancelarii Kulikowski & Kulikowski; Arkadiusz Zalewski reprezentujący spółki Kapitał Intelektualny oraz Klaster Innowacyjne Strategie oraz Artur Pollak - Prezes Zarządu APA Group Sp. z o.o.


Kapital intelektualny a jakosc 6

Panel: Zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstw rozpoczęło wystąpienie Sebastiana Paradowskiego z Derisk Pilot nt. zarządzania ryzykiem jako obszaru budowania przewagi konkurencyjnej. Została przedstawiona m.in. istota ryzyka gospodarczego, żródła danych dla jego oceny, omówiono także ryzyko z perspektywy łańcucha wartości. Przytoczone zostały również przykłady analizy sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw – dostawców oraz wykorzystania kapitału społecznego. Udział w dyskusji wzięli udział m.in.: Tomasz Sroczyński, Dyrektor ds. Jakości w Grupie Atlas, Jacek Paszek; Wiceprezes Zarządu firmy eDokumenty Sp. z o.o. oraz Arkadiusz Zalewski, przedstawiciel spółki Kapitał Intelektualny.

Drugi z paneli: Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność? został poświęcony głównie polityce personalnej, która jest jednym z kluczowych elementów strategii CSR. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Wójcik, Dyrektora Personalnego w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Lekam. Do głównych obszarów tematycznych dyskusji należały zagadnienia z zakresu zarządzania partycypacyjnego, motywowania pracowników, polityki różnorodności oraz zatrudniania „fair play”. Uczestnicy zastanawiali się także nad wpływem CSRu na rekrutację determinowaną przez rynek pracownika. Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju przedstawiła także to, w jakim zakresie administracja publiczna wspiera przedsiębiorców w realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakie narzędzia i wsparcie może im zaoferować. W dyskusji wzięli udział także: Agnieszka Wójcik, Dyrektor Wykonawczy ds. Relacji z Otoczeniem w TAURON Polska Energia oraz Andrzej Pomarański, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia PR, ekspert niezależny.

CSR 4

Trzeci panel poświęcony był rynkowi nieruchomości w Polsce. Przedstawiona została m.in. perspektywa mieszkaniowa w obliczu nowego programu rządowego „Mieszkanie plus”. Przedstawione zostały główne założenia tego projektu oraz możliwości i instrumenty wsparcia dla Towarzystw Budownicta Społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów. W dyskusji uczestniczyli: Beata Żóltowska, Prezes Zarządu Toruńskiego TBS; Edyta Benesz, pełnomocnik zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie oraz Grzegorz Dul, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży w Open Finance S.A.


Panel Zarządzanie organizacją otworzyła Sylwia Ciemińska, Business Development Manager w firmie Edenred Polska. Przedstawiła ona to, jakie ryzyka mogą wiązać się z wydatkami służbowymi. Dyskutowano także o tym, jak w teorii i praktyce wygląda zarządzanie nimi, jakie nadużycia i nieprawidłowości mogą wystąpić w procesach zarządzania wydatkami służbowymi oraz usprawnieniach jakie moża w tej dziedzinie wprowadzić.


Panel Smart City – szanse i zagrożenia poświęcony był w dużej mierze rynkom energetycznym XXI w., efektywnej gospodarce komunalnej i surowcowej oraz bezpiecznej i optymalnej komunikacji.

 

Smart 1

 

Przedstawiciele miast: Ireneusz Jabłoński, Wiceprezydent Łodzi oraz Mirosław Soborak, wiceporezydent Częstochowy podkreślili wielowymiarowość koncepcji Smart City, podkreślając rolę samorządów w budowaniu tzw. miast przyszłości. O sposobie komunikowania projektów smart opowiedział Zbigniew Lazar, Prezes Modern Corp i ekspert ds. kreowania wizerunku. W dyskusji wzięłi udział także: Piotr Żołądkowski, ekspert niezależny; Piotr Ziętara Wiceprezes zarządu i Dyrektor zarządzający w MPWiK Kraków oraz Roman Wiertelak, ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

 

 


smart 3

 

Ostatni panel poświęcony był spółdzielniom mieszkaniowym i ich roli jako inwestora i zarzdcy. Głównymi obszarami dyskusji były: innowacyjne rozwiązania w budynkach spółdzielczych, inwestycje mieszkaniowe oraz społeczne funkcje spółdzielni mieszkaniowych. Ekspertami w tej dyskusji byli: Alicja Kielich, Prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jawczyce” z Warszawy; Wojciech Mitak, Koordynator ds. Inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie oraz Krzysztof Lachowski z Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

 

Patronat honorowy nad EFJ objęli m.in.: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Normalizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

EFJ - to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Wydarzenie skierowane było do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak  również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

Celem organizowanego wydarzenia była wymiana informacji i doświadczeń, integracja różnych środowisk: biznesowego, akademickiego i samorządowego, wypracowanie rozwiązań o charakterze strategicznym (rekomendacje), jak również nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami Forum. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele firm, samorzadów oraz jednostek naukowych.

Więcej o tematyce i panelistach EFJ: http://najwyzszajakoscqi.pl/index.php/artykuly/109-tematyka-efj-2016