Europejskie Forum Jakości - 29 września 2016 r.

Warszawa, Hotel Marriott

 

EFJ - to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak  również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Cel organizowanego wydarzenia:wymiana informacji i doświadczeń, integracja różnych środowisk: biznesowego, akademickiego i samorządowego, wypracowanie rozwiązań o charakterze strategicznym (rekomendacje), jak również nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami Forum.

 

Zagadnienia i tematy paneli:

10.00-12.00

Sala Główna - Panel Inauguracyjny

Kapitał Intelektualny a Jakość


 

 

 12.20 – 13.50

Sala Kometa

Zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstw

Zarządzanie wiedzą, jakością i innowacją - determinanty konkurencyjności

 

Sala Syrena

Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność?

Polityka personalna kluczowym elementem strategii CSR

 

 

Sala Wawel

Rynek nieruchomości
w Polsce

Perspektywa mieszkaniowa w obliczu rządowego programu Mieszkanie plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 – 16.00

Sala Kometa

Zarządzanie organizacją

Jakie ryzyka mogą wiązać się z zarządzaniem wydatkami służbowymi?

 

Sala Syrena

Smart City - szanse i zagrożenia

 

Miasta przyszłości

 

 

Sala Wawel

Rynek nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa - inwestor i zarządca nieruchomości