O programie

Najwyższa Jakość Quality International

 

Najwyższa Jakość QI, to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.


Programowi patronują: Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPolski Komitet Normalizacyjny oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Instytucje patronujące, nie związane z żadnym podmiotem gospodarczym, gwarantują bezstronność oceny.

 

Laureaci Programu są wyłaniani w trzech kategoriach: QI product - produkt najwyższej jakości, QI services - usługi najwyższej jakości, QI order - zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie - Samorząd. Obecnie Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością.

 

Zdobycie Godła Najwyższa Jakość QI jest potwierdzeniem, iż podmioty - Laureaci konkursu - stosują najwyższe standardy zarządzania, a także stanowi element budowania ich przewagi konkurencyjnej. Zdobycie Certyfikatu i prestiżowego Godła – rozpoznawalnego znaku o międzynarodowym znaczeniu, kierującego czytelny przekaz do klientów i kontrahentów oraz poświadczającego czytelną politykę jakości oraz jest wsparciem budowy pozytywnego wizerunku. Laureaci, jako członkiewie elitarnego Klubu Liderów Jakości (firm, instytucji i samorządów skupionych wokół idei zarządzania jakością), otrzymują również możliwość doskonalenia własnych procedur jakości i wymianę doświadczeń.
 

 

Instytucje patronujące, nie związane z żadnym podmiotem gospodarczym, gwarantują bezstronność oceny.

  

Materiały do pobrania:  

Formularze zgłoszeniowe:

QI Product - Produkt Najwyższej Jakości

QI Order - Zarządzanie Najwyższej Jakości

QI Services - Usługi Najwyższej Jakości

Copyright © 2012 Najwyższa Jakość QI - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl