Za nami Forum Jakości i Innowacyjności i Gala Programu Najwyższa Jakość QI 2014 - FOTORELACJA

 

 

 

 

6 października br., hotel Sofitel Victoria w Warszawie stał się centrum biznesu w kraju za sprawą Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gali Finałowej Programu Najwyższa Jakość QI. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz patronatem honorowym Prezydent Miasta st. Warszawy.

 

Podczas uroczystej Gali Programu Najwyższa Jakość Quality International, przedstawicielom nagrodzonych firm i instytucji wręczone zostały Medale QI oraz Perły QI.  Laureaci zostali nagrodzeni w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI Order– zarządzanie najwyższej jakości.

 

Nagrody wręczali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i dr Eric Janssens, Dyrektor Generalny European Organization For Quality.

 

pgr_6800_small_1050

Zdobywcy Pereł QI 2014


Perły Najwyższa Jakość Quality International odebrało w tym roku trzynastu Laureatów. Wieczór uświetnił koncert kwartetu wybitnego muzyka jazzowego Jacka Niedzieli.

 

pgr_6765-small_750_01

Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza z Perłą QI 2014

 

 

img_2759_small_797

Nagrodzone samorządy - Urzędy Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowe 

 

Wcześniej poznaliśmy wielokrotnych Laureatów Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014. Niektóre z tych firm i instytucj, biorą udział w konkursie od samego początku jego istnienia.

img_2630_4093

Wielokrotni Laureaci Programu Najwyższa Jakość Quality International

 

pgr_6327_small_608_02

 Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy odbiera dyplom i medal QI 2014

 

img_2525_small_853

 

pgr_6623-small_750

Aż cztery godła QI 2014 zdobyły spółki Grupy Atlas. Na zdjęciu: Tadeusz Pietras,
Prezes Zarządu Chemiks Sp. z o.o, Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Atlas Sp. z o.o., Paweł Ziębiński, Prezes Zarządu spółki IZOHAN oraz Anna Biszkowiecka, Reda. Nacz. Forum Biznesu

 

img_2872-small_675

Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tuż po odebraniu medalu QI 2014 dla ZUS w kat. QI Services za Platformę Usług Elektronicznych

 

***

Uroczystą galę poprzedziło Forum Jakości i Innowacyjności, będące miejscem wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce, a także  integracja środowisk: biznesowego, akademickiego i samorządowego. Podczas konferencji odbyły się panele dyskusyjne poświęcone innowacji, zarządzaniu jakością i wiedzą oraz funduszom unijnym.

 

Czytaj relację:

 

Panelistami Forum byli niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach, przedstawiciele Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI 2014 – Właściciele, Prezesi Zarządów, Dyrektorzy i Kadra Zarządzająca podmiotów, będących liderami jakości i innowacyjności w Europie, Prezydenci i Burmistrzowie Miast i Gmin, przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, administracji rządowej (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), palcówek służby zdrowia oraz jednostek akademickich i naukowych.


Forum zainaugurowały wystapienia Anny Biszkowieckiej, red. nacz. Forum Biznesu, Grażyny Żarlickiej z Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Dyrektor Joanny Tymińskiej z Urzędu Miasta st. Warszawy rozpoczęło się Ogólnopolskie Forum Jakości i Innowacyjności w Warszawie.

 

img_2447_small_770

Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu

 

img_2454_small_855

Joanna Tymińska, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miasta st. Warszawy powitała uczestników Forum w imieniu prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta st. Warszawy - Patrona Honorowego wydarzenia

 

img_2499_small_855

 

Pierwszy panel poświęcony innowacyjnym rozwiązaniom w gospodarce i synergii wiedzy i biznesu.

pgr_6117_small_1000

Artur Rymarczyk, Wiceprezes ECOVIS System Revident mówił o jakości świadczenia usług w nawiązaniu do realizowanych przez firmę rogramów, a odnoszących się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia wzajemnych powiązań między sferą nauki, a biznesu: - Nakłady na rozwiązania związane z innowacyjnością oraz zarządzanie wiedzą owocuje w dalszych działaniach. Takie działania wpływają na rózwój firmy. Jednym z wyników jest zatrudnienie przez naszą firmę większej ilości osób.

 

Współpraca biznesu z nauką. Watro podejmować współpracę z prywatnymi uczelniami, które nie boją się podejmować ryzyka. Sukces w biznesie jest składową wielu czynników. Ludzie okazują się najważniejszym aspektem sukcesu. Bez ludzi nie ma rozwoju, nie ma firm.

 

pgr_6179_small_1000

Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zarządzaniu jakością i informacją oraz bezpieczeństwie transferów danych w ZUS


Drugi panel poświęcony był tematom zarządzania jakością. Dobrze opracowany i realizowany jest czynnikiem sukcesu w biznesie, administracji i nauce.

 

img_2508_small_770

Jacek Kozioł, zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu i Grażyna Żarlicka - Klub Polskie Forum ISO 9000 


Grażyna Żarlicka, Przewodnicząca Sekcji Małych i średnich Przedsiębiorstw oraz Sekcji Organizacji Publicznych, Klub Polskie Forum ISO 9000 omówiła stosunek jaości produktu do jego ceny i często towarzyszące temu rozczarowania, a Jerzy Miszczak  z Energii dla Firm Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu omówił współpracę z uczelniami wyższymi, innowacyjne rozwiązania wdrażane w struktury firmy.

 

img_2487_small_725

Jarosław Wilk, Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. (Krynica Zdrój) mówił o jego recepcie na sukces w biznesie: - To składowa wielu czynników, z których najważniejszy stanowią ludzie. Dobrze dobrana kadra musi być zespołem pracowników, który buduje wartość marki. Nie bójmy się podejmować trudnych wyzwań, stawiajmy na specjalistów, których warto pozyskać - ich świeże spojrzenie może wnieść nową jakość w podejmowaniu nowych wyzwań i zarządzaniu firmą.

 

img_2502_small_855

 

***

az_dsc3981_mini_226Jednym z poruszanych tematów podczas Forum były kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeszcze przed konferencją minister Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, mówił o tym w wywiadzie dla forumbiznesu.pl: - Prawdą jest również stwierdzenie, że oczekiwania przedsiębiorców, oczywiście w niektórych wypadkach, są niestety zbyt wysokie w stosunku do tego, jakie możliwości niosłaby umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a samorządem. Co ważne, nie trzeba wcale, jak mówią niektórzy, zmieniać prawa w tym zakresie, aby pobudzić partnerstwo publiczno-prywatne.

Podejmowane tematy funduszy unijnych również były przedmiotem rozmowy z ministrem A. Zdziebło na forumbiznesu.pl: - Obecny budżet, ten z lat 2007–2013 kończymy z końcem 2015 r. Z punktu widzenia strategicznego, nie możemy rozpocząć jednocześnie wszystkich działań związanych z nowym budżetem, ponieważ mamy do zakończenia kilka programów odnoszących się do poprzedniego. Jako kraj będziemy rozliczani z tego, czy wykorzystaliśmy pieniądze na lata 2007–2013 w całości. Stąd z naszej strony, realizując strategię jak najszybszego zakończenia negocjacji nowego budżetu, jednak kładziemy ciągle nacisk na wykorzystanie tego bieżącego.

 

***

6.10 ukazało się specjalne wydanie Forum Biznesu poświęcone tegorocznemu finałowi Programu

Najwyższa Jakość Quality International i Forum Jakości i Innowacyjności, Warszawa 2014.

 

forumbiznesu_1237


Czytaj specjalne wydanie Forum Biznesu on-line


 

AGENDA


09.30 -10.00 - Rejestracja uczestników


10.00 - Inauguracja Forum


10.15 - 11.45 - Panel I: Innowacyjne rozwiązania w gospodarce. Synergia wiedzy i biznesu.
Zarządzanie wiedzą i jej wpływ na gospodarkę.


12.00 - 13.30
– Panel II: Zarządzanie jakością jako czynnik sukcesu w biznesie, administracji i
nauce.


13.45 - 14.40 - Panel III: Finansowanie innowacyjnych inwestycji. Fundusze unijne w nowej
perspektywie budżetowej. Źródła finansowania inwestycji.
Zamówienia publiczne – szanse, wyzwania, zagrożenia.


15.00 - Rozpoczęcie uroczystej Gali Finałowej Programu Najwyższa QI 2014
· Powitanie i przemówienia inauguracyjne,
· Uroczystość wręczenia Medali Laureatom QI 2014 w kategoriach: QI Product, QI Services, QI Order,
· Wręczenie wyróżnień specjalnych: Pereł QI

Organizatorem wydarzenia jest Grupa Media Press wydawca ogólnopolskich tytułów Forum Biznesu, Biznes Trendy oraz portalu Forumbiznesu.pl


pasek_reklama_1422

 

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 Najwyższa Jakość QI - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl