Wyzwania w zarządzaniu jakością

Upraszczać procedury, redukować rozbudowane struktury w Organizacjach oraz konsekwentnie wdrażać standardy zarządzania w odniesieniu do wielu obszarów funkcjonowania firm i instytucji, nie pozostawiając ich tylko suchymi zapisami na papierze – to główne wnioski konferencji „Wyzwania w zarządzaniu jakością”, która odbyła się w ramach tegorocznej, VII edycji Ogólnopolskiego  Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013.

 

 

Podczas konferencji poruszono m.in. zagadnienia doskonalenia systemu zarządzania jakością; systemu zarządzania w procesie zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz procesach szkoleń; polityki zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji; zarządzania zapewnienia bezpieczeństwa usługi; oraz polityki komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
w sytuacjach kryzysowych.

 

Najwyższa  Jakość  QI  to największy w Polsce program projakościowy organizowany przez ForumBinesu.pl i jego gazetowy odpowiednik w Dzienniku Gazecie Prawnej. Program odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000. W tym roku odbywa się już siódma edycja Programu, w którym uczestniczą instytucje, producenci i usługodawcy, stawiający na czytelną politykę jakości. Podmioty te nagradzamy godłem QI, a trzykrotnych Laureatów Perłą QI. Nagrody wręczane są podczas dorocznych uroczystych Gal finałowych. Tegoroczna odbędzie się 18 października w Poznaniu.

 

 

W konferencji, która odbyła się 10 czerwca br. w Chorzowie,  uczestniczyli Laureaci dotychczasowych edycji konkursu, przedstawiciele podmiotów uczestniczących w obecnej edycji, eksperci (akademicy i praktycy) w zakresie systemów zarządzania, samorządowcy, prezesi i dyrektorzy firm i instytucji.

 

 

W imieniu gospodarza miasta, Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, gości przywitał Jerzy Bogacki, Pełnomocnik Prezydenta, a w imieniu partnera merytorycznego konkursu prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wiceprezes Klubu Polskie Forum ISO 9000.

 

 

_igp7906_480_01

Jerzy Bogacki

 

 

Założenia doskonalenia systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9004:2010 zaprezentował dr Tomasz Papaj, adiunkt z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, popularyzator wykorzystania rozwiązań biznesowych w sektorze publicznym. Doświadczenia w tym zakresie zdobywał m.in. jako wiceprezydent miasta Mysłowice i radny tego miasta. Pełnił funkcję Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz w przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także książki pt. „TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej”. Jest Przewodniczącym Rady polskiej jednostki certyfikującej.

 

 

W dobie coraz chętniej podejmowanej dyskusji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego czyli współpracy biznesu z samorządem, odnosi się te relacje także na poziomie wdrożonych standardów zarządzania. O systemie zarządzania jakością wobec wyzwań w komunikacji biznesu z samorządem, różnicach i podobieństwach, wspólnych celach i  orientacji na klienta mówiła Sabina Cebula, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, samorządowiec od 17 lat, czynny auditor wiodący. Przeprowadzała audity w Ministerstwie Gospodarki, w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich powiatowych, gminnych oraz firmach sektora prywatnego. jest przewodniczącą Zespołu Ogólnopolskiego ds. zintegrowania wymagań normy ISO 9001 i kontroli zarządczej.

 

 

  

  sabina_cebula_750

Sabina Cebula

 

 

Ważną część konferencji i dyskusji poświęcono na zagadnienia związane z systemami zarządzania odnoszącymi się do kwestii bezpieczeństwa informacji, incydentów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa usług i produktów.

 

  

Wykład na temat uwarunkowań wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Podyplomowego Studium „Systemowe Zarządzanie Jakością”, Członek Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Wiceprezes Polskiego Forum ISO 9000, które jest Patronem i Partnerem merytorycznym Programu Najwyższa Jakość QI. Prof. Sikora jest autorem ponad 100 publikacji naukowych podejmujących m.in. zagadnienia narzędzi jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, relacji z klientem w organizacji, koncepcji zarządzania jakością, systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 

  

 

_igp7912_445 

Prof. Tadeusz Sikora

   

 

Z kolei mgr inż. Grażyna Żarlicka, Kierownik Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych w Klubie Polskie Forum ISO 9000, ekspert Polskiej Nagrody Jakości, członek Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International, auditor PCBC i EOQ, wykładowca wyższych uczelni i kursów podjęła zagadnienia zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji jako źródło wiedzy doskonalenia systemów zarządzania, w oparciu o incydenty zidentyfikowane i odniesione do normy ISO 27001.

 

 

O tym jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczanych produktów, na przykładzie dystrybucji wody mówi Arkadiusz Trela, specjalista ds. organizacji i systemów jakości w AQUA S.A., audytor i trener (System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanej wody w oparciu o normę ISO 22000:2005). AQUA SA to działająca na Podbeskidziu kontynuatorka jednego z najstarszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, zarządzająca jedną z najdłuższych sieci wodociągową w kraju. Dociera do ok. 300 tys. mieszkańców, którym oferuje zdrową i smaczną wodę, spełniającą wszelkie wymagania jakościowe i środowiskowe.

 

 

Z kolei o zarządzaniu jakością kształcenia na Uniwersytecie, wyzwaniach i problemach z tym związanych mówiła Dziekan dr Jolanta Rodzoś, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ds. Jakości Kształcenia, autorka i współautorka ponad 70 publikacji, w tym 2 książek, w tym podręcznika do geografii Polski dla Polonii i Polaków przebywających poza granicami kraju, przetłumaczony język angielski i znany w wielu państwach. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Nauk i Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Zaangażowana we wdrażanie idei jakości kształcenia na poziomie wyższym i nadawanie jej realnego wymiaru.

 

 


  jolanta_rodzos_650

dr Jolanta Rodzoś

 

 

 Dużo emocji i ciekawą dyskusję przyniósł również ostatni podjęty blok tematyczny: Polityka komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zwłaszcza w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, jako element budowy pozytywnego wizerunku Organizacji. Z tematem tym zmierzył się dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu międzynarodowej grupy niezależnych konsultantów gospodarczych Techtrading Group, zajmującej się projektowaniem procesów gospodarczych, ich wdrażaniem, zarządzaniem zmianami w przedsiębiorstwach. Jest wykładowcą i praktykiem PR oraz zarządzania komunikacją społeczną. Specjalizuje się m.in. w problematyce sektora obronnego, w tym obronności Państwa; posiada praktyczne doświadczenie w wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego; Jest uczestnikiem prac w ramach Grupy Inicjatywnej Narodowej Agencji Przemysłowo-Obronnej, koordynatorem opracowania Polskiego Programu Pancernego, uczestnikiem projektu modernizacji technicznej systemu obrony przeciwlotnicznej w ramach Grupy Bumar i wielu innych projektów. W jego dorobku naukowym są liczne publikacje monograficzne m.in. z zakresu innowacyjnych technologii zarządzania antykryzysowego i obronności.

 

 

 

 jozef_zakrzewski_750

dr Józef Zakrzewski 

 

 

Konferencja była też okazją do zaprezentowania gościom serwisu: www.najwyzszakoscqi.pl, w całości poświęconego zagadnieniom zarządzania jakością, skupiającego ekspertów (praktyków i teoretyków) systemów zarządzania jakościa w ramach Klub Liderów Jakości  

Przypominamy o terminie nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego programu Najwyższa Jakość QI 2013, który upływa 30 czerwca. Gala finałowa odbędzie się 18 października w Poznaniu

 

 

Patronat medialny nad konferencją „Wyzwania w zarządzaniu jakością” objęły redakcje: Dziennika Gazety Prawnej, Biznes Trendy w Rzeczpospolitej oraz radia PiN.

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, prelegentom, ekspertom, partnerom merytorycznym, organizacyjnym i medialnym za aktywny udział w tej ważnej dyskusji.

 

 

Niebawem obszerna fotorelacja z konferencji w najbliższym wydaniu Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

 

Galeria zdjęć z konferencji dostępna jest tutaj

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Najwyższa Jakość QI - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl