W przemyśle mleczarskim o jakości produktu decyduje szereg czynników, występujących podczas całego procesu produkcji – od pozyskania surowca, poprzez jego przetwarzanie, transport, na przechowywaniu kończąc. Warto więc inwestować w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, pozwalające na uzyskanie wyrobu końcowego o jak najwyższych parametrach jakościowych.

 

Sala Syrena
godz. 12.20 – 13.50

 

„Polityka personalna kluczowym elementem strategii CSR”    

 

Sala Kometa

godz. 12.20 – 13.50
            
„Zarządzanie wiedzą, jakością i innowacją - determinanty konkurencyjności”

 

Sala Kometa

godz. 14.10 – 16.00

 

 „Jakie ryzyka mogą wiązać się z zarządzaniem wydatkami służbowymi?”

 

EFJ agenda2
 

29 września 2016 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości.

W tym roku organizatorzy wydarzenia przygotowali dla uczestników siedem róznych paneli dyskusyjnych poświęconych m.in: zarządzaniu jakością, biznesowi społecznie odpowiedzialnemu, polityce pracowniczej, inteligentnym miastom oraz rynkowi nieruchomości w Polsce.

 

Licznie zebranych na panelu inauguracyjnym Gości powitali: Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i Biznes Trendy oraz portali: www.spolecznieodpowiedzialni.info, www.najwyzszajakoscqi.pl, www.dobramarka.eu, www.forumbiznesu.pl; prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International; dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Cezary Błaszczyk, kierownik Sekcji Koordynacji, Biuro Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.