Rozmowa z Magdaleną Śliwakowską,  Prezesem Zarządu EUROMETAL  SA

 

Rozmowa z Dariuszem Kobiereckim, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.

Trans Polonia to wiodący operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych.

Komu i po co potrzebna jest akredytacja? Jakie korzyści niesie ze sobą przystąpienie do procesu akredytacji? Czy to tylko kaprys czy może jednak prestiż?

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne AQUA S.A. (Bielsko-Biała), to jedna z największych firm tej branży w Polsce. Każdego dnia dostarcza ok. 15 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln m³ ścieków. Jako jedyna firma w Polsce jest dziesięciokrotnym laureatem prestiżowego Programu Najwyższa Jakość Quality International, uczestnicząc w nim nieprzerwanie od początku istnienia tego konkursu.

Zdobywając w tym roku kolejne godło QI za realizowane usługi dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami ochrony środowiska, 29 września br., podczas gali w Warszawie, AQUA odbierze nagrodę specjalną 10-lecia Programu QI – Diament Quality International.