30 listopada br. w Vienna House Easy Katowice odbędzie się Europejskie Forum Biznesu 2021!

 

Wydarzenie zwieńczy tegoroczne edycje Programów Najwyższa Jakość Quality International oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.

 

Podczas EFB będziemy rozmawiać m.in. na temat zarządzania, rozwoju i innowacyjności oraz optymalizacji w organizacji, zmianach w gospodarce, o przedsiębiorstwach i społeczeństwie w czasie pandemii, roli sportu w lokalnych społecznościach, ekologii i kierunkach rozwoju polityki energetycznej w kraju oraz o kondycji samorządów w Polsce.

 

Podczas wydarzenia nagrodzeni w Programie Najwyższa Jakość QI 2021 odbiorą grawerowane Medale QI oraz dyplomy potwierdzające otrzymane przez nich tytuły, wręczymy również nagrody specjalne przyznawane wielokrotnym Laureatom konkursu: Perły QI, Złote Perły QI i Diamenty QI.

W tym roku nasza redakcja organizuje już XV edycję Program Najwyższa Jakość QI. Od początku istnienia konkursu jego celem jest wskazanie i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Laureaci wyłaniani są w trzech kategoriach: Produkt, Usługi i System Zarządzania oraz w 4 grupach podmiotów uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie Samorząd.

Patronat nad Programem sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

W czasie Europejskiego Forum Biznesu 2021 poznamy również zwycięzców Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności w kategoriach: DOBRA FIRMA, DOBRY PRACODAWCA, EKO FIRMA. Podmioty te zostaną uhonorowane statuetkami Lidera Społecznej Odpowiedzialności.

 

Projekt Liderzy Społecznej Odpowiedzialności natomiast ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad odpowiedzialnego biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.W tym roku wraz z portalem SpolecznieOdpowiedzialni.info.organizujemy jego czternastą edycję.

Europejskie Forum Biznesu 2021

Organizatorzy:

 

Partner:

 

Partnerzy Wspierający:

Columbus Elite logo logo lekam 2017 RGB GLOWNE Strunobet Logo www Jumper Polska

 

Patronat:

PATRONAT Chelstowski 01

ncbr logotyp

 

Patronat Medialny:

poradnik przedsiebiorcy logo