Naturalne surowce odnawialne, zaspokajają dziś od 10 do 20 proc. zapotrzebowania ludzkości na energię (w Polsce jest to ok. 11 proc.). Systematycznie spadają koszty wytwarzania zielonej energii, a zatem rosną inwestycje w OZE. Sprzyja temu też polityka wielu państw, wspierająca ich rozwój. Dzięki temu energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjnym sposobem zaspokojenia potrzeb energetycznych. Prosumenci, to przedsiębiorstwa zapewniające sobie bezpieczeństwo energetyczne i optymalizację energetyczną poprzez inwestycje we własne źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.  Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw rozumiane jest jako pewność przedsiębiorstwa co do dostępu do potrzebnej mu energii w czasie, w ilości, w jakości przez niego oczekiwanej i przy akceptowalnej przez niego cenie. Jednym zdaniem, jest to czas na zarządzanie energią w przedsiębiorstwie!

Potencjału w kolejnych inwestycjach w tych rozwojowych dziedzinach oraz szans na swój dynamiczny rozwój upatruje TRMEW Obrót S.A., spółka, która między innymi, zajmuje się zarządzaniem, produkcją i obrotem energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i kogeneracji. Atrakcyjne warunki współpracy i innowacyjne rozwiązania oferowane przez tę firmę, umożliwiają ekonomiczną optymalizację produkcji i dystrybucji ekoenergii, w trosce o wspólną przyszłość społeczeństwa i środowiska.

 

Inwestycje w zieloną energię to konieczność

Wiatr, promienie słoneczne, deszcz, nurty rzek, fale morskie czy geotermia i biomasa, to naturalne źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z ich wyeksploatowaniem, co jest największą przewagą wobec ograniczonych zasobów surowców kopalnych, jak węgiel czy ropa.

 1 TRMEW Zensko 1

 Farma wiatrowa Żeńsko

 

Z opublikowanego w połowie sierpnia przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej raportu wynika, że na całym świecie znacząco spadają koszty produkcji energii z OZE. Najbardziej obniżyły się ceny inwestycji w fotowoltaikę, bo aż o 26 proc. Również znaczne, bo kilkunastoprocentowe redukcje kosztów odnotowały lądowe farmy wiatrowe i elektrownie wodne.
– Pierwotne, dość znaczne nakłady w technologie skutecznie zniechęcały do inwestowania w tę sferę produkcji energii. Na szczęście tendencja spadkowa trwa. Zasoby kopalne wyczerpują się, a produkcja z nich energii ma znaczny wpływ na zmiany środowiskowe. Jako ludzkość musimy nieustannie inwestować w OZE, a my, jako producent i dostawca zielonej energii oraz energii i ciepła z kogeneracji aktywnie działamy w zakresie zmiany systemowej produkcji energii w kraju – mówi Dariusz Bliźniak, Wiceprezes firmy TRMEW Obrót S.A.

 

Spółka została powołana przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) – najstarszą i największą organizację non profit w branży OZE w Polsce. Od początku swojej działalności, spółka specjalizuje się w obrocie hydroenergią w Polsce, a więc energią odnawialną, pozyskiwaną z pracy instalacji wodnych. – Dziś nasza oferta i kompetencje sięgają dużo dalej i odnoszą się do wszystkich odnawialnych źródeł energii i kogeneracji gazowej – zaznacza Dariusz Bliźniak, i dodaje: – Ponieważ nasze doświadczenia wywodzą się z technologii wodnych, gdzie kluczową kwestią jest umiejętność prognozowania zachowań natury i jej wpływu na zmiany rynkowe, instalacje OZE stały się dla nas całkowicie zrozumiałe i przewidywalne. Dzisiejsza, nieustanna zmienność warunków na rynkach energii elektrycznej, którą prognozujemy, jest naszą przewagą rynkową, z korzyścią dla naszych klientów. To podstawa nowych usług oferowanych przez spółkę klientom związanych z zarządzaniem energią.


Już nie tylko hydroenergetyka
TRMEW Obrót S.A. zajmuje się zarządzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz usługami dla producentów, wykorzystujących każde dostępne w Polsce źródła odnawialne (słońce, wiatr, woda, geotermia i inne). Usługi zarządzania energią elektryczną świadczone przez tę spółkę cechuje kompleksowość oraz dostosowanie do potrzeb klientów. Poza faktycznym obrotem energią, oferta firmy obejmuje także m.in. zdefiniowanie rzeczywistych potrzeb w zakresie zamawianej mocy, wsparcie optymalizacyjne w odniesieniu do ograniczenia kosztów energii, pomoc w ubieganiu się o białe certyfikaty, czy wspieranie producentów OZE w działaniach sprzedażowych i aukcjach.

2 SHP Kalisz 3

Elektrownia wodna w Kaliszu na rzece Prośnie

 

Świadczone przez spółkę usługi zarządzania energią zapewniają bezpieczeństwo energetyczne oraz optymalizację energetyczną skutkującą obniżeniem kosztów operacyjnych przedsiębiorstw. To wszystko jest możliwe do osiągnięcia dzięki posiadaniu przez nie własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Nadchodzą inwestycje we własne źródła energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodu w przemyśle.

Spółka TRMEW Obrót S.A. oferuje w tym zakresie, realizowane w formule ESCO lub outsorcingu usługi:

  • Realizację wysokosprawnej Kogeneracji „pod Klucz” obejmujące zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie;
  • Zarządzanie funkcjonowaniem źródła kogeneracyjnego;
  • Finansowanie inwestycji w formule ESCO;
  • Wsparcie w pozyskaniu finansowania z funduszy pomocowych;
  • Przeprowadzenie przez proces pozyskania wsparcia dla Kogeneracji;
  • Wsparcie w pozyskaniu białych certyfikatów;
  • Zakup ewentualnych nadwyżek energii elektrycznej.

 

3 TRMEW Nowa Wies

Elektrownia na rzece Wierzycy wraz z przepływką dla ryb w Nowej Wsi Rzecznej

 

Jedną z największych przewag konkurencyjnych działającej od 2013 r. spółki TRMEW Obrót S.A. jest sektor tradingu, który dzisiaj jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym działem handlu hurtowego energią elektryczną w Polsce wśród spółek niezależnych. Firma sprzedając energię elektryczną oferuje różnego rodzaju mieszane produkty oparte o rynek krótkoterminowy czy zakupy transzowe stające się coraz bardziej pożądane przez odbiorców końcowych, którzy  zarządzają energią w swoich przedsiębiorstwach.


TRMEW Obrót S.A. to także grupa kapitałowa świadcząca usługi finansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych rozwiązań z dziedziny energetyki gazowej. Znajdująca się w grupie spółka córka  prowadzi handel gazem ziemnym, CNG i LNG dostarczając zaawansowane rozwiązania technologiczne wraz z ich budową pod klucz.


Kompleksowe rozwiązania i usługi optymalizacji zakupu energii elektrycznej oferowane przez TRMEW Obrót są dedykowane w szczególności klientom instytucjonalnym, głównie przedsiębiorstwom przemysłowym różnych sektorów, a także firmom usługowym i handlowym. Klientami TRMEW Obrót S.A. są także samorządy i instytucje publiczne.

 

Kompleksowość i personalizacja usług

TRMEW Obrót S.A., jako dynamicznie rozwijający się start-up, jest członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE) i Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), European Energy Exchange (EEX). – Jesteśmy aktywnymi uczestnikami rynków na TGE, gdzie pożytkujemy potencjał naszej młodej i dynamicznej kadry. Zielona energia to prawdziwie nasza pasja, dzięki czemu możemy z pełnym zaangażowaniem wprowadzać na rynek pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej – zaznacza Dariusz Bliźniak. Przedsiębiorstwo jest także członkiem i koordynatorem certyfikowanego przez Ministerstwo Energii pilotażowego klastra energii: Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie. W obszarze odnawialnych źródeł energii TRMEW Obrót S.A. skupia znamienitą większość niezależnego rynku wytwórców, dlatego może mówić o tym, że jest liderem zielonej energii w Polsce i jest to fakt, a nie tylko puste słowa. Dzisiaj praktycznie każdy z  klientów TRMEW Obrót S.A. może pochwalić się tym, że nabywa energię elektryczną z OZE, a po uruchomieniu dodatkowej usługi łączonej - certyfikatem zakupu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej w 100 proc. z odnawialnych źródeł.

 4 TRMEW Mlyn

Młyn nad rzeką Wdą

 

TRMEW Obrót S.A., to także warsztaty i szkolenia specjalistyczne dla producentów energii, przygotowywanie wydawnictw, udział w targach, konferencjach, seminariach, prelekcjach.

 

Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej, starzejące się stare bloki energetyczne, które powoli będą musiały zostać wygaszane, czy nawet rosnące ceny CO2 zmusza odbiorców do zmiany myślenia  i zrozumienia potrzeby inwestycji również we własne źródła. Potencjał dla tego sektora w Polsce jest olbrzymi, a publikowane raporty i ekspertyzy na ten temat zawierają wiele optymistycznych czynników, sprzyjających dalszemu, dynamicznemu rozwojowi produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł i kogeneracji gazowej, wśród których najważniejszymi są względy ekonomiczne i ekologiczne. Lądowa energia wiatrowa i słoneczna są obecnie często tańsze, niż jakakolwiek inwestycje w paliwa kopalne, a  spadające koszty technologii sprawiają, że odnawialne źródła  energii zaczną być kluczowym elementem w polityce dekarbonizacji energetyki. Krótko mówiąc, produkcja energii z OZE opłaca się coraz bardziej i rośnie jej znaczenie w odniesieniu do zmniejszania oddziaływania na środowisko jej producentów.

 

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski