Rozmowa z Anetą Karkosz, Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (SFPK)


SFPK foto

 

SFPK jest dziś w czołówce funduszy poręczeniowych w Polsce. Jaka jest Państwa recepta na sukces ?

Myślę, że systematyczność, dokładność, konsekwencja w połączeniu z wiedzą, doświadczeniem oraz pasją, a także chęć wspierania innowacyjnych pomysłów przedsiębiorców pozwoliły nam na osiągnięcie sukcesu na rynku poręczeniowym w Polsce. Jednakże nie byłby on możliwy gdyby nie 16-letnia, wielopłaszczyznowa współpraca z samorządami z Wielkopolski, instytucjami finansowymi, a także otoczeniem biznesu oraz lokalnymi mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Nasze wspólne działania przełożyły się na pozyskanie ponad 255 mln złotych środków unijnych przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców, które wygenerowały poręczenia na poziomie ponad 635 mln zł.

 

Czym się charakteryzuje zgłoszona w Programie Najwyższa Jakość QI 2019 „Odnawialna Linia Poręczeń Wadialnych”?

Jest to usługa bezgotówkowego wnoszenia wadium przetargowego dla MŚP. Przedsiębiorca, współpracując z SFPK, zwiększa swoje możliwości przetargowe. Maksymalna kwota rocznej linii to 1 mln zł, w ramach której beneficjent może korzystać wielokrotnie z poręczeń wadialnych. Produkt, dzięki krótkim okresom związania z ofertą, charakteryzuje się szybką rotacją środków i wypracowaniem niezwykle dużej dźwigni kapitałowej korzystnej dla przedsiębiorców. Fundusz zapewnia usługę na najwyższym poziomie, a zainteresowanie przedsiębiorców chcących korzystać z odnawialnej linii poręczeń wadialnych z każdym rokiem wzrasta o ponad 40 proc.

 

Rozmawiała Magdalena Klimek